Democratie en tegendemocratie

Pierre Rosanvallon

Pierre Rosanvallon is een van de belangrijkste en veelzijdigste politieke denkers van dit moment. In november 2012 ontvangt hij in Amsterdam de zevende Spinozalens. Ter gelegenheid van deze bijzondere gebeurtenis publiceert Uitgeverij Boom, i.s.m. de Stichting Internationale Spinozaprijs, een inleiding op het werk van deze Franse denker.

Al aan het begin van zijn wetenschappelijke loopbaan vestigt Rosanvallon de aandacht op de grondslagen van democratisch burgerschap. In zijn recente werk duidt hij ontwikkelingen die maar al te herkenbaar zijn: de erosie van het politiek vertrouwen en de opkomst van het politieke populisme. Deze helder geschreven beschouwingen geven blijk van een grote eruditie en een actieve maatschappelijke betrokkenheid.
Naast een toegankelijke inleiding bevat Democratie en tegendemocratie de eerste Nederlandse vertaling van enkele representatieve essays uit het oeuvre van Rosanvallon. Ook bevat de bundel de rede die hij bij de uitreiking van de Spinozalens zal uitspreken. Onmisbare lectuur voor iedereen met een interesse in politiek en maatschappij.

1428

Democratie en tegendemocratie

Democratie en tegendemocratie

Pierre Rosanvallon

 

nov 2012, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789461050175
148 pagina's, Paperback