De maatschappij van de sociologie
Een inleiding in de sociale theorie

Rudi Laermans

De socioloog bestudeert hoe wij samenleven. Dat doet hij niet met neutrale blik. Zijn kijken is gevormd door zijn perspectief, de vragen waarmee hij de werkelijkheid tegemoet treedt, de begrippen waarmee hij het samenleven benadert.

Met De maatschappij van de sociologie schreef Rudi Laermans een boeiende inleiding in de grondslagen van die sociologische perspectieven.
Aan de hand van het werk van drie grootmeesters van de sociologie – Karl Marx, Émile Durkheim en Max Weber – voert Laermans de lezer langs de voornaamste problemen in en debatten over de methode van deze wetenschap. Hij gaat daarbij uitgebreid in op de basisvragen en -begrippen van de sociologie. Ook de geschiedenis van deze wetenschap komt aan bod, evenals de manier waarop deze wetenschap zich onderscheidt van andere ‘sociale wetenschappen’ als de politicologie, de communicatiewetenschap en de antropologie.

1421

De maatschappij van de sociologie

De maatschappij van de sociologie
Een inleiding in de sociale theorie

Rudi Laermans

 

sep 2012, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789461051936
320 pagina's, Paperback