Vrijheid En Verplichting
Een Hoorcollege Over Wijsgerige Ethiek, Van Plato Tot Levinas

Herman Philipse

De titel Vrijheid en verplichting is ontleend aan de ethische theorie van Immanuel Kant en is een bijzonder actueel thema. Vanaf de Griekse oudheid tot op heden denken filosofen na over de menselijke ethiek. Geďnspireerd door urgente morele vraagstukken en de menselijke beperkingen, ontwikkelden filosofen opvattingen over ethiek die ook nu nog van grote waarde zijn. Herman Philipse behandelt een selectie van grote westerse filosofen over ethiek, waaronder Plato, Aristoteles, Descartes, Hobbes, Spinoza, Hume, Kant, Nietszche en Levinas.

Inhoudsopgave:

CD 1. Plato: Euthyphro, Gorgias, PoliteiaH1. Intro: Van Madoff naar Plato H2. Doel, opzet en methode van de collegereeks H3. Ethiek en politiek volgens de Politeia (ca 380 v. Chr)

CD2. Aristoteles: Ethica NicomacheaH4. Inleiding H5. Het Gulden Midden H6. Het beste leven

CD3. Receptie van de stoa in de ethiek van Descartes H7. Ethiek als therapie H8. Voorlopige en definitieve ethiek H9. Les passions de l"á˘me/Trá˘ite des passions

CD4. Thomas Hobbes en Baruch Spinoza: twee radicale verlichtersH10. Individu en totaliteit bij twee deterministische denkersH11. Het materialisme van Thomas HobbesH12. Het pan-en-theďsme van Baruch Spinoza

CD5. David Hume en Immanuel Kant: van Empathie naar plichtH13. Hume: A Science of ManH14. Kant: autonomie en plicht H15. Kant: Hoe is ethiek mogelijk?

CD6. Darwin, Mill en NietzscheH16. Charles Darwin: The Descent of Man H17. John Stuart Mill: UtilitarianismH18. Friedrich Nietzsche: Zur Genealogie der Moral

CD7. Meta-ethiek van Moore tot MackieH19. Cognitivisme H20. Non-Cognitivisme H21. Het Frege-Geach Probleem

CD8. Arendt, Levinas, SingerH22. Hannah Arendt H23. Immanuel Levinas H24. Peter Singer

1419

Vrijheid En Verplichting

Vrijheid En Verplichting
Een Hoorcollege Over Wijsgerige Ethiek, Van Plato Tot Levinas

Herman Philipse

 

juni 2011, Home Academy
ISBN: 9789085301004
cd pagina's,