Mens & mensenrechten
Basisboek rechtsfilosofie

Thomas Mertens

Mens & mensenrechten biedt een unieke inleiding in de rechtsfilosofie. In een heldere stijl bespreekt Thomas Mertens aan de hand van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens de voornaamste vraagstukken, stromingen en denkers binnen deze rijke wijsgerige traditie.

Mertens gaat in op de historische en filosofische achtergronden van de Verklaring en bespreekt de belangrijkste juridische kwesties die hier spelen. Aan de orde komen onder andere het verschil tussen positieve en negatieve vrijheid en de menselijke rechten en plichten. Naast toegankelijke analyses van deze kwesties bevat het boek omvangrijke tekstfragmenten uit de canon van de rechtsfilosofie en uitgebreide registers. Het boek is bij uitstek geschikt voor studenten in het hbo en wo.

1391

Mens & mensenrechten

Mens & mensenrechten
Basisboek rechtsfilosofie

Thomas Mertens

 

dec 2012, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789461053473
350 pagina's, Paperback