Denkruimte
Reflecties op universitaire idealen en praktijken

Wouter Sanderse & Evert van der Zweerde (red.)

Dit is een ongerust boek. De auteurs protesteren, op uiteenlopende wijze, maar vanuit eenzelfde ‘geest’, tegen het feit dat de universiteit beheerst wordt door een logica die haar vreemd is: de logica van outputfinanciering, meetbaarheid, studeerbaarheid, efficiency, op wantrouwen gebaseerde managementmodellen, doorgeschoten marktdenken, zesjesmentaliteit, rankings en impactfactoren. Ze verzetten zich tegen het waanidee dat het onderzoeksproces en zijn resultaten te plannen en te voorspellen zijn. Zo’n logica leidt niet tot excellentie, maar tot middelmaat.

De kritiek in dit boek berust niet op een nostalgisch of romantisch beeld van ‘echt’ onderzoek of de ‘ware’ universiteit, maar op inzicht in de aard van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, de core business van de universiteit. Het is daarom niet verwonderlijk dat kwaliteit, creativiteit, vrijheid, verwondering en passie terugkerende thema’s zijn. Ook zijn er originele pleidooien te vinden om ongedisciplineerd denken, wereldburgerschap en integriteit bij studenten aan te wakkeren.

De toon die uit dit boek klinkt is bezorgd, maar het is geen klaagzang. Integendeel: het is een strijdbare oproep aan de universiteit en aan hen die haar bevolken om verantwoordelijkheid te nemen voor dat waar zij voor staan: nieuwsgierigheid naar hoe de wereld in elkaar zit en de wil om een concrete bijdrage te leveren aan de vorming van jonge mensen. Dit betekent ook: staan voor de politieke consequenties die zo’n visie binnen en buiten de universiteit heeft.

Kenmerkend is een invalshoek die nergens moraliserend wordt, maar wel een open oog heeft voor de reële morele dimensie van de universitaire wereld. Dat betekent dat ook wordt gekeken naar de kwaliteiten die studenten, medewerkers en bestuurders nodig hebben om verantwoordelijkheid te kunnen en durven nemen. Verschillende deugden worden besproken die het mogelijk maken een ‘voorbeeldig’ academicus te zijn, soms tegen de stroom in.

Dit is een boek voor op het nachtkastje – in de hoop dat de lezer ervan wakker ligt.

1385

Denkruimte

Denkruimte
Reflecties op universitaire idealen en praktijken

Wouter Sanderse & Evert van der Zweerde (red.)

 

jan 2012, Uitgeverij Valkhof Pers
ISBN: 9789056253691
168 pagina's, Paperback