Leven in Babelse tijden
De noodzaak van een interreligieuze dialoog

M. Moyaert

Is de veelheid van religies en van godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuigingen een vloek of een zegen? Zijn de verschillende religies compatibel met elkaar? Hoe kunnen gelovigen zich staande houden temidden van deze verscheidenheid zonder de particulariteit van het eigen geloof te verliezen? Welke argumenten zijn er voor of tegen de interreligieuze dialoog?

In dit boek maakt Marianne Moyaert de lezer wegwijs in het actuele debat over de (on-)mogelijkheid van een werkelijke ontmoeting tussen de verschillende religies. De religieuze pluraliteit daagt gelovigen van alle godsdiensten ter wereld uit om grondig na te denken over hun eigen identiteit. Legt bijvoorbeeld de christelijke traditie grenzen op aan het gesprek met andersgelovigen? Of moet die traditie zelf uitgedaagd en bevraagd worden in en via de dialoog met religieuze anderen?

Al deze vragen treffen het hart van de interreligieuze ontmoeting. Hoe trouw te blijven aan de eigenheid zonder te vervallen in geslotenheid? Dat de dialogische houding bestaat in het 'uithouden' van de spanning tussen openheid en commitment, lijkt inmiddels wel algemeen te worden bevestigd. Hoe dit precies moet gebeuren, blijft tot op heden onduidelijk en vormt de centrale vraag in dit boek.

1328

Leven in Babelse tijden

Leven in Babelse tijden
De noodzaak van een interreligieuze dialoog

M. Moyaert

 

okt 2011, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789086870905
176 pagina's, Paperback