Het leven volgens Rutger Kopland
Onze vluchtige plek van de waarheid

J. Goud (red.)

Dat Rutger Kopland (1934) tot de belangrijkste moderne Nederlandstalige dichters behoort, is onomstreden. Naast zijn werk als biologisch psychiater en hoogleraar, publiceerde hij veertien dichtbundels en een drietal boeken met literaire essays. Ze worden door een opvallend breed publiek gelezen en zijn met tal van literaire prijzen en eredoctoraten bekroond. Koplands poŽzie vertolkt een aardse spiritualiteit, die de lof van de oppervlakkigheid zingt maar de echo van wat verdwenen is blijft opvangen.

Dit boek is gewijd aan een levensbeschouwelijke lectuur van het werk van Rutger Kopland. Daarbij komen literaire, filosofische en religieuze aspecten aan de orde. Het is geschreven door een aantal prominente neerlandici, theologen, filosofen en literaire auteurs onder wie Erik Borgman, Arnon Grunberg, Ben Peperkamp en Marjoleine de Vos. Het boek bevat tevens de tekst van een publiek gesprek tussen Johan Goud en Rutger Kopland.

1327

Het leven volgens Rutger Kopland

Het leven volgens Rutger Kopland
Onze vluchtige plek van de waarheid

J. Goud (red.)

 

mei 2012, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789086870875
192 pagina's, Paperback