De sacraliteit van leven en dood
Naar een brede bio-ethiek

A. Burms & H. de Dijn

In ethische discussies domineert vandaag vooral het principe van de zelfbeschikking, hét idool van onze tijd. Daarbij wordt het leven beschouwd als was het een instrument dat ondergeschikt blijft aan de wensen van het ik. Een louter instrumentele verhouding tot het leven en tot het eigen lichaam miskent echter de onherleidbare gegevenheid van elk leven en het onherroepelijke van elke dood. Daardoor hebben leven en dood een soort sacraal karakter dat in alle culturen wordt erkend en uitgedrukt, maar waarvan het besef vandaag in onze cultuur wordt verdonkeremaand en onder druk staat.

De auteurs bespreken gevoelige en uiterst actuele thema's waarmee men vandaag in de bio-ethiek worstelt, zoals: het respect voor de natuurlijke en de symbolische orde, de impact van technologische vernieuwingen op de cultuur, het morele statuut van het embryo, de vermarkting van eicellen, het probleem van levenskwaliteit en euthanasie. Ze onderzoeken ook kritisch het transhumanisme dat pleit voor een overstijging van de menselijke soort.

1326

De sacraliteit van leven en dood

De sacraliteit van leven en dood
Naar een brede bio-ethiek

A. Burms & H. de Dijn

 

okt 2011, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789086870899
192 pagina's, Paperback