Het civilisatieproces

Norbert Elias

In deze nog altijd actuele studie over de sociale herkomst van vormen en gedrag laat Elias zien hoe de regels voor aanvaardbaar gedrag in de maatschappelijke bovenlagen zijn ontwikkeld. Vanaf de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw vinden ingrijpende veranderingen plaats, die onze normen en waarden tot op de dag van vandaag bepalen.

Op grond van historisch materiaal laat Elias zien hoe onze gedragsvormen, en de daarmee corresponderende manieren van denken en voelen, zijn be´nvloed door de ontwikkeling van de maatschappelijke verhoudingen. Verschuivende machtsverhoudingen spelen daarbij een doorslaggevende rol.

Dit boek, dat in 1939 verscheen en dat Uitgeverij Boom in 2001 voor het eerst in Nederlandse vertaling heeft uitgebracht, heeft inmiddels de status van een klassiek werk. Het hoort daarom bij uitstek thuis in de reeks Grote Klassieken.

Norbert Elias, geboren in Breslau in 1897 en gestorven in Amsterdam in 1990, geldt als een van de grootste sociologen uit de twintigste eeuw. Zijn invloed werkt nog steeds door in allerlei wetenschapsgebieden, waaronder de geschiedschrijving, de literatuurwetenschap, de filosofie en de psychologie. Bij Boom verschenen tevens van zijn hand De hofsamenleving (2001), Studies over de Duitsers (2003) en Gevestigden en buitenstaanders (2005).

1317

Het civilisatieproces

Het civilisatieproces

Norbert Elias

 

nov 2011, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789461055446
780 pagina's, Gebonden