Zonder geloof geen democratie
een religieus democratisch appèl

Erik Borgman

Religieuze en niet-religieuze intellectuelen hebben volgens de filosoof Habermas de voortdurende plicht religieuze tradities voor de eigen tijd te vertalen. Het zomernummer van Christen Democratische Verkenningen richt zich op de christen-democratische traditie van een actieve rol van religie in de seculiere politiek.

Wederom een boek dat veel discussie zal veroorzaken. Van het CDV zomernummer 2005 (Beroepszeer) verscheen binnen enkele maanden de derde druk. Het werd in alle grote dagbladen uitvoerig besproken.

1293

Zonder geloof geen democratie

Zonder geloof geen democratie
een religieus democratisch appèl

Erik Borgman

 

2006, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789085062257
343 pagina's, Paperback