Tijdsein
Peiling en perspectief van deze tijd

S.W. Couwenberg

Wim Couwenberg, veelzijdig denker, schrijver en doener, heeft in de afgelopen decennia tal van boeken gepubliceerd over nationale en Europese politiek en cultuur. In dit nieuwe boek geeft hij een breed opgezette politiek-maatschappelijke analyse van het huidige tijdsgewricht, zoals alleen een generalist als Couwenberg die kan schrijven.

Als gevolg van de digitale revolutie beleven we in deze tijd - de nieuwe ontwikkelingsfase die aanbreekt na de Koude Oorlog - opnieuw een aanzienlijke versnelling van de geschiedenis van de moderniteit. Hand in hand hiermee gaat een reeks van nieuwe grote veranderingsprocessen in internationaal en nationaal verband, die in dit boek in onderlinge samenhang in kaart gebracht worden, evenals de meest relevante ontwikkelingsproblemen. Het is daarmee een eerste aanzet tot een integrale geschiedschrijving van deze tijd. Het boek verschijnt in de reeks jaarboeken van Civis Mundi, het bekende politiek-culturele tijdschrift waarover Couwenberg al sinds mensenheugenis de scepter zwaait.

1288

Tijdsein

Tijdsein
Peiling en perspectief van deze tijd

S.W. Couwenberg

 

mei 2011, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789461530905
297 pagina's, Paperback