Het groteske
Verschijningsvormen en betekenissen van menselijke excentriciteit

J. de Visscher

Het groteske heeft in kunst en literatuur steeds een merkwaardige plaats gekregen. In dit boek gaat het niet zozeer om deze specifiek artistieke of literaire stijlfiguur van het groteske, maar veeleer om de wijze waarop het meer in het algemeen tot de menselijke gedragingen of situaties behoort.

Het groteske is niet in één formule te vatten en speelt zich af tussen de polen van het komische en het tragische. Bovendien is er een ironische blik voor nodig om het groteske te kunnen waarnemen. Onze ironie ten aanzien van de vermeende ernst der dingen verraadt misschien al een wereld- en mensvisie die niet alleen de vraag oproept welke gedragingen en situaties als grotesk aan te merken zijn, maar ook of de mens niet wezenlijk grotesk is, of zijn bestaan niet in de kern een absurditeit is - een cynische tragikomedie in optima forma.

1286

Het groteske

Het groteske
Verschijningsvormen en betekenissen van menselijke excentriciteit

J. de Visscher

 

juni 2011, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789086870769
222 pagina's, Paperback