De natuurlijke geschiedenis van de religie
gevolgd door Over bijgeloof en enthousiasme

David Hume

David Hume was een scherpzinnig criticus van de neiging tot religieus fanatisme en dogmatisme die zijns inziens vooral uit het westerse monothe´sme voortvloeit. Dat blijkt onder meer uit zijn Natural History of Religion.

In dit boek betoogt Hume dat religie niet zozeer ontspringt aan een cognitieve overtuiging betreffende het bestaan van een almachtige God, maar veeleer aan de passies van angst en hoop en de neiging tot antropomorfe projectie. Uitgaande van deze gedachte verdedigt hij dat het westerse monothe´sme volgens een natuurlijk-causaal proces is ontstaan uit het meer primitieve polythe´sme. Het essay, dat is geschreven in een kleurrijke en polemische stijl, laat zich niet enkel lezen als een studie over het ontstaan van het monothe´sme, maar ook als een kritische bezinning op de verhouding van de religie tot de moraliteit, de passies en de menselijke sociabiliteit.

1282

De natuurlijke geschiedenis van de religie

De natuurlijke geschiedenis van de religie
gevolgd door Over bijgeloof en enthousiasme

David Hume

 

mei 2011, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789086870806
180 pagina's, Paperback