Kant-lijnen
Filosofie en de idee van de universiteit

Donald Loose & Timo Slootweg

In het spoor van Kants Streit der Fakultšten biedt dit boek diverse bijdragen over de actuele taak van de wijsbegeerte in relatie tot een aantal vakdisciplines. Het gaat hierbij ook over de plaats en opgave van de filosofie aan de universiteit en over de status van de universiteit.

Dat dit geen louter academische en interne universitaire aangelegenheid is, was voor Kant zelf vanzelfsprekend. Zijn pleidooi voor het goed recht en de onmisbare noodzaak van een autonome faculteit wijsbegeerte gaat terug op zijn problemen met de Pruisische censuur naar aanleiding van zijn wijsgerige reflecties over de christelijke religie. In dit boek worden enkele 'Kant-lijnen' getrokken naar de actuele universitaire vorming, naar de verschillende wetenschappelijke disciplines en dus faculteiten.

127

Kant-lijnen
Filosofie en de idee van de universiteit

Donald Loose & Timo Slootweg

 

2002, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055733262
Ingenaaid