Uit vrije wil
Waardig sterven op hoge leeftijd

Jit Peeters, Eugène Sutorius e.a.

De zelfverkozen dood voor mensen boven de zeventig jaar is een thema dat inmiddels hoog op de maatschappelijke agenda staat. De initiatiefgroep Uit Vrije Wil die hiertoe is opgericht, verzamelde in een tijdsbestek van enkele maanden 117.000 adhesiebetuigingen van burgers uit het hele land en van verschillende leeftijden. Het boek Uit vrije wil doet verslag, biedt achtergrondinformatie, presenteert een concept wetsvoorstel en analyseert. In 2011 is het woord aan de Tweede Kamer.

Aan de orde is het initiatief van vijftien bekende Nederlanders, waaronder Hedy d’Ancona, Mies Bouwman, Frits Bolkestein, Eugène Sutorius en Jan Terlouw. De vraag die sindsdien op tafel ligt is waarom ouderen niet zelf mogen beslissen over hun eigen levenseinde als daar hulp bij nodig is. Een wezenlijk kenmerk is dat de problematiek van het voltooide leven van ouderen wordt erkend als een existentieel probleem van de vrije mens.

1263

Uit vrije wil

Uit vrije wil
Waardig sterven op hoge leeftijd

Jit Peeters, Eugène Sutorius e.a.

 

mrt 2011, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789461053497
116 pagina's, Paperback