Dierbare woorden

Cornelis Verhoeven

Verzameling korte filosofische essays van de filosoof Cornelis Verhoeven, steeds over de betekenis en reikwijdte van één (dierbaar) woord.

De dierbare woorden waren voor Cornelis Verhoeven (overleden in 2001) van het begin af aan meer dan een verzameling columns, want het was hem duidelijk dat dit project, als uiting van zijn grote liefde voor de moedertaal, omvangrijk dreigde te worden en tot een volstrekt persoonlijk woordenboek zou kunnen uitgroeien. De auteur startte dit project in januari 1997 in het dagblad Trouw: drie alinea's die elk ongeveer even lang zijn, tezamen een column van zo'n 600 woorden vormend. Al eerder had hij in verschillende dag-, week- en maandbladen aandacht besteed aan woorden in korte overwegingen. Maar de dierbare woorden die hier integraal gepubliceerd worden, inspireerden hem meer en langduriger: gedurende de vier jaar dat hij deze column in Trouw verzorgde, werden maar liefst 205 woorden gepubliceerd. Toch vormden deze woorden slechts een gedeelte van het totale aantal woorden dat hij in die periode schreef. In dit boek zijn in totaal 508 woorden opgenomen die zo een voor de Nederlandse taal uniek essayistisch project vormen.

126

Dierbare woorden

Cornelis Verhoeven

 

2002, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055733170
Gebonden