Negatieve dialectiek

Theodor Adorno

Negatieve dialectiek geldt als het magnum opus van Theodor W. Adorno. Het in 1968 verschenen werk geeft een uitvoerige samenvatting van de wijsgerige ideeën van deze kritische denker. Naar eigen zeggen ging het hierbij om alles wat hij filosofisch in het spel te brengen had.

Met ‘negatieve dialectiek’ doelt Adorno op een denken dat continu de tegenspraak tussen begrip en zaak benadrukt. Waar dialectiek bij filosofen als Hegel eindigt in het samenvallen van de identiteit van these en antithese, gaat Adorno uit van de niet-identiteit tussen beide. Het gaat in zekere zin om een denken dat zich tegen zichzelf keert, zichzelf continu bekritiseert. Hoe binnen deze constellatie filosofie nog mogelijk is, is de inzet van dit nog steeds hoogst relevante en veelbesproken werk.

1257

Negatieve dialectiek

Negatieve dialectiek

Theodor Adorno

 

sep 2012, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789461053022
336 pagina's, Paperback