Postmodern gereformeerd
naar een visie op christen-zijn in de hedendaagse belevingscultuur

Dick Houtman, Ger Groot & Henk Vroom

In hoeverre is het mogelijk om postmodern gereformeerd christen te zijn? Hoe verhouden gereformeerde christenen zich tot de postmoderne belevingscultuur? Welke spanningsvelden en uitdagingen doen zich hier voor gereformeerde christenen voor? Een aantal bekende wetenschappers gaat op deze vragen in.

Na een sociologische en historisch-wijsgerige analyse van de huidige cultuur volgt een analyse van de terugkeer van religie in de samenleving en het karakter van deze religiositeit. Daarna wordt vanuit godsdienstsociologisch perspectief gereflecteerd op de ontwikkelingen die diverse godsdienstige stromingen in ons land doormaakten, waarna specifiek invloeden van de postmoderne belevingscultuur op de gereformeerde gezindte worden besproken. Vervolgens worden diverse actuele vraagstukken voor het gereformeerde protestantisme met de postmoderne belevingscultuur uitgewerkt en komen er perspectieven in beeld om vorm te geven aan een actueel christen zijn en gemeente zijn die aansluiten bij onze cultuur.

1254

Postmodern gereformeerd

Postmodern gereformeerd
naar een visie op christen-zijn in de hedendaagse belevingscultuur

Dick Houtman, Ger Groot & Henk Vroom

 

okt 2009, Buijten en Schipperheijn
ISBN: 9789058814432
192 pagina's, Paperback