Wat zal men doen? (II)
Een filosofie van de rechten van de mens (deel 2)

Ernst Stern

In deze 'filosofie van de rechten van de mens' richt Stern de aandacht op de samenhang tussen religie en sociale verhoudingen. Dit is deel twee van twee delen.

Religie ziet hij met René Girard als een uiting van geperverteerde machtsverhoudingen. Evenals Bonhoeffer contrasteert Stern deze 'religie' met 'geloof'. In de joodschristelijke-islamitische traditie is dit het geloof in vrede door rechtvaardigheid, een geloof dat zich baseert op het respect voor de menselijke waardigheid. Geďnspireerd door de gereformeerde filosoof Herman Dooyeweerd (tevens zijn schoonvader), bouwt Stern op dit uitgangspunt een omvattende wereldvisie.

125

Wat zal men doen? (II)

Wat zal men doen? (II)
Een filosofie van de rechten van de mens (deel 2)

Ernst Stern

 

2002, Olive Press
ISBN: 9789080612921
Gebonden