Bestaat God
een filosofische beschouwing

Jan de Koning

De vraag naar het bestaan van God is zo oud als de mensheid. Dat komt voort uit een diepliggend gevoel van de mens; zijn hunkering naar bescherming, warmte en liefde. Die leemten zijn dan ook volop terug te vinden in het godsbeeld van het christendom.

In de laatste honderd jaar maakt de mensheid een bewustwordingsproces door. De twijfel aan het bestaan van een bovennatuurlijk almachtig wezen wordt aangewakkerd door het hogere opleidingsniveau en de mogelijkheden van de moderne media. Wie het woord God bij Google intikt, raakt de eerste jaren niet uitgelezen. Juist die twijfel heeft de belangstelling voor het onderwerp 'Bestaat God' gestimuleerd.
Dit heeft de auteur van dit boekje ge´nspireerd tot het schrijven van een filosofisch getinte beschouwing over het bestaan van God en over zijn zoeken naar een aanvaardbare invulling van dit begrip. Hij kan zich niet vinden in het Godsbeeld dat door de bijbel wordt geschetst en noemt zichzelf agnost. Ook na deze filosofische zoektocht is er volgens Jan de Koning echter geen eenduidig antwoord op de vraag naar het bestaan van God mogelijk. Dit boekje biedt met name voor zoekenden nuttige denkstof.

1231

Bestaat God

Bestaat God
een filosofische beschouwing

Jan de Koning

 

mrt 2009, Uitgeverij Aspekt
ISBN: 9789059118041
86 pagina's, Paperback