Onze onzin
de plaats van de mens: een discussiestuk

Jan van Riemsdijk

Dit boekje werd in de loop van 2009, het Darwin-jaar, geschreven als discussiestuk dat dienst moest doen binnen een Lochemse Probusclub - een van de talrijke en plaatselijk actieve gespreksgroepen, of Probusclubs, waarbinnen hoger opgeleide senioren elkaar regelmatig kunnen treffen.

Omdat het verhaal probleemgebieden in beeld bracht die van belang zijn voor iedereen die zich interesseert voor de crisis waarin zowel onze wetenschap, als ons geloven, als onze totale cultuur, lijken te belanden, werd besloten het boekje een zo wijd mogelijke verspreiding te bezorgen. Gehoopt werd dat langs deze weg een breder publiek zich, met behulp van dit veelzijdige materiaal - een materiaal waarin de schrijver probeert "La Condition Humaine" op eigentijdse wijze te typeren - een persoonlijke mening zou kunnen vormen over de moderne mens en zijn positie binnen het Zijnde.

Het boek steunt, ondanks de vaak ironiserende toon, op moderne en biologische inzichten. Het legt een aantal belangrijke en vooral ook filosofische problemen bloot. Het geschrift bevat geen kant en klare antwoorden op de dringende vragen die onze tijd typeren, maar de auteur tracht de lezers, of de discussianten, een kans te geven zich een eigen oordeel te vormen en hun gedachten tot verdere rijpheid te brengen.

1220

Onze onzin

Onze onzin
de plaats van de mens: een discussiestuk

Jan van Riemsdijk

 

okt 2009, Eburon
ISBN: 9789059723375
70 pagina's,