Als korrels tussen kaf
Preken over teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie

Aurelius Augustinus

Voor deze bundel werden 29 preken van Augustinus uitgekozen van de sermones de scripturis. In deze groep preken staat de behandeling van een bijbeltekst centraal.

In vier ervan komen teksten uit het Marcusevangelie aan de orde en passages uit het Lucasevangelie in de andere 25. Bij elkaar vormen ze een volledige reeks met alle bewaard gebleven preken van Augustinus over Marcus- en Lucaspericopen. De meeste Latijnse teksten waren al eeuwenlang bekend maar van twee preken werden de grondteksten pas enkele jaren geleden teruggevonden. Van 23 preken verschijnt in dit boek de eerste Nederlandse vertaling. Augustinus valt in deze preken te leren kennen als een zorgvuldige uitlegger van de bijbel, een toegewijde pastor en een diepzinnig theoloog. Als geen ander beijverde hij zich om de rijkdom van bijbelse passages voor allerlei mensen toegankelijk te maken: zijn preken sprankelen dan ook van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg. Met deze preken beoogde de bisschop dat zijn luisteraars en lezers zouden leven als korrels tussen kaf.

122

Als korrels tussen kaf

Als korrels tussen kaf
Preken over teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie

Aurelius Augustinus

 

2002, Ambo | Anthos
ISBN: 9789026317453
Gebonden