Beslissen is menselijk

P.J.H. van Vugt

Dagelijks nemen we honderden beslissingen. Meestal gaat het om onbelangrijke zaken, maar soms hebben onze beslissingen verstrekkende gevolgen met consequenties voor velen. Bij het beslisproces spelen zowel het verstand als het aanvoelen een eigen rol. Het eerste is van belang voor het rationeel werken met gegevens en het versterken ervan, het tweede met het daaraan toekennen van een zekere waarde. Beslissen heeft ook te maken met leiderschap binnen organisaties.

In het eerste deel van dit boek wordt niet alleen de beslisser zelf in ogenschouw genomen, maar ook het beslissen in organisaties. Wat is een een 'goede' beslissing en wat kunnen we doen om fouten te voorkomen? Het tweede deel gaat in op het nemen van beslissingen in de geneeskunde en de achterliggende medische ethiek. Het boek is daarmee interessant voor alle leidinggevenden en meer speciaal voor artsen en andere hulpverleners die dagelijks voor beslissingen komen te staan die cruciaal kunnen zijn voor het welzijn van de hulpvrager.

1217

Beslissen is menselijk

Beslissen is menselijk

P.J.H. van Vugt

 

apr 2007, Eburon
ISBN: 9789059721739
396 pagina's, Paperback