Verzameld werk / 13 Kratylos & Parmenides

Plato

Plato zijn naam is voor bijna iedereen een begrip. Voor de Nederlandse lezer is zijn
magistrale oeuvre sinds 1994 toegankelijk in de uitgave die na het overlijden van Hans
Warren door zijn medevertaler Mario Molegraaf alleen wordt voortgezet. De zeventien
delen van het verzameld werk van Plato (427-347 v. Chr.) maken n ding duidelijk: als
eerste en als laatste in de geschiedenis schreef Plato wijsgerige beschouwingen in
prachtig proza en schiep hij literair werk dat baanbrekende filosofie bevat.

Kratylos en Parmenides: twee gesprekken die ons ervan overtuigen dat we niets weten.
Kennis? Misschien bestaat er geen kennis, is de conclusie van Kratylus. In Parmenides,
even duizelingwekkend van inhoud als van bouw, rekent uitgerekend Plato af met alles
wat we onder 'platonisme' verstaan. Waarom zou er een werkelijkheid achter de
werkelijkheid moeten zijn? De schrijver dwingt ons terug te gaan naar het begin, naar
de simpelste kwesties. En dan blijkt geen enkelen zekerheid zeker.

1211

Verzameld werk / 13 Kratylos & Parmenides

Verzameld werk / 13 Kratylos & Parmenides

Plato

 

mrt 2005, Bert Bakker
ISBN: 9789035127494
178 pagina's, Gebonden