Ethiek en evolutie
een hoorcollege over de relatie tussen wetenschap en de menselijke moraal

Herman Philipse

De evolutietheorie dwingt de mens na te denken over het fundament van de menselijke moraal. Welke invloed hebben wetenschappelijke ontdekkingen vanaf 1850 op de verdere ontwikkeling van de ethiek? Hoe kunnen we altru´stisch gedrag vanuit de evolutietheorie verklaren en hoe rechtvaardigen we de moraal? Herman Philipse behandelt de relatie tussen ethiek en evolutie vanuit diverse wetenschappelijke invalshoeken: historisch, biologisch, filosofisch, speltheoretisch en antropologisch. Hij laat daarbij grote denkers uit de wetenschapsgeschiedenis de revue passeren.

1193

Ethiek en evolutie

Ethiek en evolutie
een hoorcollege over de relatie tussen wetenschap en de menselijke moraal

Herman Philipse
(Audio boek - 8 cd's)

 

juni 2008, Home Academy
ISBN: 9789085304036