De maakbare mens
tussen fictie en fascinatie

Bert-Jaap Koops & Christoph Luthy & Annemiek Nelis

We zijn op vele manieren bezig om mensen te perfectioneren. Dit gaat van dna-onderzoek, plastische chirurgie, gekweekt lichaamsweefsel en embryoselectie tot cyborgs en het streven naar onsterfelijkheid. In De maakbare mens brengen wetenschappers hun fascinatie voor 'de maakbare mens' tot uiting, zowel vanuit de natuurwetenschappen als vanuit de sociale en geesteswetenschappen. Aan bod komen onder meer biologie, materiaalkunde, genetica, kunstmatige intelligentie, filosofie, geschiedenis, gezondheidseconomie, technieksociologie, recht en literatuur.

Hoe ver is de wetenschap nu; wat kunnen we verwachten voor de toekomst? Wat moeten we van deze ontwikkelingen vinden? Bestaat er wel zoiets als 'de maakbare mens'? Waarom zijn we zo gefascineerd door techniek die sleutelt aan het menselijk bestaan? Wordt het debat over de maakbare mens gebaseerd op feiten of op fictie? En wie of wat bepaalt of er grenzen moeten zijn aan maakbaarheid?
De maakbare mens biedt in breedte en diepte een unieke analyse van deze thematiek en is onmisbaar voor iedereen die wil nadenken en meediscussiėren over de toekomst van de mens.

1192

De maakbare mens

De maakbare mens
tussen fictie en fascinatie

Bert-Jaap Koops & Christoph Luthy & Annemiek Nelis

 

aug 2009, Bert Bakker
ISBN: 9789035134393