Het principe verantwoordelijkheid
Een ethiek voor de technologische civilisatie

Hans Jonas

e wereldwijde problemen van de 21ste eeuwse mens vragen om een nieuwe benadering van ethiek. Dit, nu voor het eerst in het Nederlands vertaalde, filosofische meesterwerk legt hier een stevige basis voor.

Hans Jonas (1903-1993) was een Joods-Duits-Amerikaanse filosoof die tot 1935 woonde en werkte in Duitsland, vervolgens in Israël en Canada en tenslotte van 1955 tot aan zijn dood in de Verenigde Staten. Jonas is de grondlegger van de existentialistische benadering van het gnosticisme. Hij was al 75 jaar toen hij ruime bekendheid verwierf met zijn milieufilosofisch hoofdwerk Het principe verantwoordelijkheid (Een ethiek voor de technologische civilisatie) en diverse bijdragen tot de bio-medische ethiek. Opvallend daarbij was zijn toekomstgericht praktisch-filosofisch nadenken over de beginselen van de ethiek in ons tijdperk van enorme technologische vooruitgang en de daarmee gepaard gaande menselijke verantwoordelijkheid voor mens, dier en aarde. Jonas formuleerde een ethiek van verantwoordelijkheid tegen de achtergrond van de ecologische, biologische en technologische gevaren van de moderne tijd. Daarbij spoorde hij ertoe aan slechts te handelen na te hebben nagedacht over de gevolgen van de huidige praktijken voor de verre toekomst. Hans Jonas roept om een ethisch réveil. De wereldwijde problemen van de 21e eeuwse mens vragen om een nieuwe benadering van ethiek, die gezocht moet worden in de verantwoordelijkheid. Om een ethiek van verantwoording wijsgerig te onderbouwen, moeten eerst de onderliggende principes die het handelen aansturen onderzocht worden. Jonas schuwt daarbij niet tegen gevestigde meningen in te gaan. In Het principe verantwoordelijkheid herformuleert hij de categorische imperatief van Immanuel Kant: “Handel zo, dat de effecten van je handeling in overeenstemming zijn met de altijd durende aanwezigheid van echt menselijk leven op aarde; [] of eenvoudig gezegd: ‘Breng de voorwaarden voor het oneindig voortbestaan van de mensheid op aarde niet in gevaar.’”

1188

Het principe verantwoordelijkheid
Een ethiek voor de technologische civilisatie

Hans Jonas

 

aug 2010, Uitgeverij IJzer
ISBN: 9789086840496
400 pagina's, Paperback