Zelfbewustzijn, begeerte en de ander
het hoofdstuk over zelfbewustzijn als begeerte in Hegels Phanomenologie des Geistes

G.W.F. Hegel

Het hoofdstuk over zelfbewust zijn als begeerte in Hegels Phänomenologie des Geistes bevat drie opmerkelijke gedachten. Het zelfbewustzijn heeft als noodzakelijk objectief correlaat het leven, het manifesteert zich allereerst als begeerte en deze begeerte vindt pas bevrediging in de relatie tot een ander zelfbewustzijn. De gedachtegang die hier ontwikkeld wordt, stelt vragen aan de orde die in de hedendaagse biologie, psychologie en wijsgerige antropologie nog steeds leven.

1183

Zelfbewustzijn, begeerte en de ander

Zelfbewustzijn, begeerte en de ander
het hoofdstuk over zelfbewustzijn als begeerte in Hegels Phanomenologie des Geistes

G.W.F. Hegel

 

juni 2004, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055735167
96 pagina's, Hardcover