Parerga en paralipomena
kleine filosofische geschriften

Arthur Schopenhauer

Na De wereld als wil en voorstelling is in april 2002 het werk waarmee Schopenhauer aan het eind van zijn leven bij een breed publiek bekend werd eindelijk verschenen: Parerga en paralipomena (Grieks voor aanvullingen en bijvoegsels). Het zijn zelfstandige aanvullingen op zijn eerder verschenen hoofdwerk, die een wezenlijk deel uitmaken van Schopenhauers filosofie en die van belang zijn voor een goed begrip van zijn denkwereld.

Parerga en paralipomena bestaat uit vier boeken, die uitblinken door hun stilistische brille, erudiete geestigheid en aforistisch meesterschap. Schopenhauer schrijft over tal van onderwerpen die zijn kritische aandacht hadden: over paranomale verschijnselen, over de droom, over zelfmoord, over de vrouw, over de vertelling, over incompetente universiteitsfilosofen, over het schrijven en stijl, en over nog veel meer.
Men zou Parerga en paralipomena een verkapte intellectuele autobiografie kunnen noemen, waarin een filosofenleven van lezen en lijden tot uitdrukking komt.
Zelf noemde Schopenhauer dit werk 'mijn filosofie voor het volk'.

1159

Parerga en paralipomena

Parerga en paralipomena
kleine filosofische geschriften

Arthur Schopenhauer

 

apr 2002, Wereldbibliotheek
ISBN: 9789028419391
1438 pagina's, Gebonden