Kant Brevier
een filosofisch leesboek voor vrije minuten

Immanuel Kant

Immanuel Kant is de spil waar de hele moderne filosofie om draait. Hij verdient met recht de titel van universeel genie. Naast filosofie hield hij zich ook bezig met tal van andere onderwerpen, zoals, esthica, geschiedenis en pedagogie. Op al die gebieden rekende hij af met elke vorm van obscurantisme. Hij pleitte onvermoeibaar voor het zelfstandig denken en de autonomie van het individu. Vooral in dit opzicht is Kant allerminst verouderd en verdient hij keer op keer gelezen te worden.

In deze bloemlezing heeft Wilhelm Weischedel, Kantkenner en -uitgever van naam en faam, Kant voor niet-filosofisch geschoolde lezers toegankelijk gemaakt. Rond een aantal hoofdthema's, zoals 'De mens als kennend wezen', 'De mens als zedelijk wezen' en 'De mens als esthetisch wezen', heeft hij teksten van Kant gegroepeerd die voor iedereen begrijpelijk zijn, en die recht doen aan zijn veelzijdigheid.

1155

Kant Brevier

Kant Brevier
een filosofisch leesboek voor vrije minuten

Immanuel Kant
(Uit het Duits vertaald door: Hans Driessen)

 

mei 2002, Wereldbibliotheek
ISBN: 9789028419261
180 pagina's, Paperback