Leven en leer van beroemde filosofen

Diogenes LaŽrtius

Het klassieke overzicht van de Griekse filosofie, een onmisbare bron voor de kennis van de Griekse cultuur en de bijzondere positie van de filosofie daarin.

'Voor de kennis van de Griekse filosofie is dit boek een waardevolle bron omdat het een van de weinige werken in zijn soort is die ons zijn overgeleverd. Het is in de eerste plaats een bonte verzameling anekdoten, brieven, testamenten, uitreksels, citaten en epigrammen, waaronder vele van de schrijver zelf. Al lezende leert men veel over de Griekse cultuur en over de bijzondere positie die filosofen daarin innamen.' - Trouw

Van Diogenes LaŽrtius weten we bijna niets. Het gebrek aan biografische gegevens is des te opmerkelijker omdat hijzelf 82 biografieŽn heeft geschreven, waarin hij een hang naar volledigheid toont die zeer humoristisch blijkt uit te pakken. Hij schreef alles op wat hij wist en bracht nauwelijks enige differentiatie aan in zijn mededelingen. Hij is een voorbeeld van de encyclopedische autodidact, die altijd uitmunt door ijver en door gebrek aan kieskeurigheid en scepsis. Zijn levenswerk bevat in tien boeken de levens van tachtig wijsgeren, van de Zeven Wijzen tot Epicurus.
Omdat de bronnen waaruit Diogenes LaŽrtius putte voor het merendeel verloren zijn gegaan, is zijn compilatiewerk over de leer en het leven van alle hem bekende Griekse filosofen van grote waarde. Bovendien is het werk, mede door de vele anekdoten, gemakkelijk en plezierig leesbaar.

114

Leven en leer van beroemde filosofen

Leven en leer van beroemde filosofen

Diogenes LaŽrtius

 

juli 2008, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055738939
Gebonden