Bio-ethiek zonder grenzen
Mondialisering van gezondheid, ethiek en wetenschap

Henk ten Have

Meer dan de helft van de nieuwe geneesmiddelen word tegenwoordig uitgetest in ontwikkelingslanden. Een op de tien nieren die in de wereld getransplanteerd worden, is afkomstig van arme mensen die hun organen verkopen. Bijna tachtig procent van alle bijzondere natuurlijke hulpbronnen, van belang voor de innovatie van voedsel en medicamenten, ligt in het zuiden van de wereld, terwijl omgekeerd het noorden 97% van alle patenten op nieuwe producten bezit. Maar ontwikkelingslanden hebben geen ethiekcommissies, wetgeving of toezicht om medisch onderzoek en zorg in goede banen te leiden.

Dit boek beschrijft de nieuwe wereld van de mondiale bio-ethiek aan de hand van persoonlijke ervaringen, contacten in het veld en literatuur. Een van de prioriteiten van unesco in Parijs is de ontwikkeling van ethiek van wetenschap en technologie.

Vanuit mondiaal perspectief moet de discussie over ethische aspecten van medische zorg, wetenschap en onderwijs zich op nieuwe thema’s richten: commercialisering van medisch onderzoek, uitbuiting van proefpersonen met name in ontwikkelingslanden, orgaanhandel, braindrain en migratie van zorgwerkers, biodiversiteit, biopiratisme en benefit sharing, bio-industrie en de ethiek van voeding, wetenschappelijk wangedrag, belangenverstrengeling en wetenschapsethiek. De auteur heeft ook aandacht voor de internationale dimensie van ethiek en wetenschap: de relatie tussen islam en bio-ethiek, de vraag wat bio-ethiek betekent in Afrika, en wat de invloed is van de farmaceutische industrie op zorg, wetenschap en onderwijs.

1126

Bio-ethiek zonder grenzen
Mondialisering van gezondheid, ethiek en wetenschap

Henk ten Have

 

dec 2010, Uitgeverij Valkhof Pers
ISBN: 9789056253387
224 pagina's, Paperback