Vloeibare tijden
leven in een eeuw van onzekerheid

Zygmunt Bauman

De overgang van 'vaste' naar 'vloeibare' moderniteit heeft in de westerse samenlevingen een geheel nieuwe situatie doen ontstaan en de mens geplaatst voor uitdagingen waarmee hij nog nooit eerder werd geconfronteerd.

Sociale vormen en instituties krijgen thans onvoldoende tijd om zich te consolideren en kunnen niet langer dienen als referentiekader voor ons handelen en onze langetermijnoriŽntaties. We zijn genoodzaakt andere manieren te vinden om ons leven in te richten. We moeten onderlinge verbindingen zien te leggen temidden van een lange reeks van kortetermijnprojecten en -gebeurtenissen die samen geen tijdsverloop beslaan waarop we termen als 'carriŤre' en 'vooruitgang' nog zinvol zouden kunnen toepassen. Zo'n gefragmenteerd leven vraagt van mensen dat ze uiterst flexibel zijn, zich telkens opnieuw aanpassen - dat ze bereid en in staat zijn om keer op keer van tactiek te veranderen, om verbintenissen en loyaliteiten onverbiddelijk vaarwel te zeggen en hun kansen te grijpen waar die zich ook maar aandienen. In vloeibare tijden heerst de tirannie van het 'nu meteen' en moet de mens handelen onder het teken van een soms bijna verlammende onzekerheid.

Baumans even briljante als verontrustende inzichten over de 'vloeibaarheid' van het moderne leven hebben ons denken over de hedendaagse wereld ingrijpend veranderd. In dit boek gaat hij op zoek naar de bronnen van de endemische onzekerheid die vandaag de dag ons leven bepaalt. Met deze beknopte uitgave biedt hij de lezer een zeer toegankelijke inleiding tot en samenvatting van zijn hoogst originele en visionaire concept van de 'vloeibare moderniteit', zoals hij dat reeds in eerdere boeken uitvoeriger heeft uiteengezet.

Voor deze Nederlandse uitgave schreef de bekende Rotterdamse socioloog en Bauman-kenner Willem Schinkel een Woord vooraf.

1121

Vloeibare tijden

Vloeibare tijden
leven in een eeuw van onzekerheid

Zygmunt Bauman

 

aug 2011, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789086870653
152 pagina's,