Gilles Deleuze
en het materialisme

P. de Greave

Dit boek over Gilles Deleuze wil niet een zoveelste samenvatting zijn van het denken van een van de populairste filosofen van deze tijd. Het is waar: Deleuzes filosofie is inmiddels doorgedrongen tot de meest diverse kringen, zoals milieuactivisten, theoretici van de andersglobalistische beweging, hedendaagse kunstenaars, managers en internetprofeten.

Haar aantrekkingskracht op een groot publiek leidt ertoe dat zij vaak lijdend voorwerp wordt van hapklare interpretaties en gedachteloze toepassingen. Dit boek is niet bedoeld om Deleuzes modieus geworden concepten vanuit zijn denken te verklaren. Het probeert veeleer dit denken zelf te verklaren vanuit zijn tijd. Hiervoor gaat het op zoek naar de plaats van Deleuzes denkbeelden in de hedendaagse filosofie en naar de wijsgerige erfenis waarop ze zich beroepen.

In het duiden van Deleuzes verdiensten of gebreken worden superlatieven niet geschuwd. Michael Hardt noemde hem een nieuwlichter van de materialistische ontologie. Alain Badiou zag in hem een extreme vitalist. Žižek deed zijn filosofie af als irrationeel en fascistisch. Misschien kun je Deleuze nog het best typeren als een van de laatste heroďsche denkers, die de betekenis van de menselijke existentie probeert te vatten in nauwe samenhang met het nihilisme van de moderne tijd. Zijn onvermoeibare pogingen om een menselijke zingeving te blijven denken tegen de achtergrond van het Grote Niets, plaatsen hem, naast Foucault, in de genealogische lijn van filosofen als Heidegger, Nietzsche, Schopenhauer, Marx, Kant, Hume en Spinoza.

Maar wat betekent dit nihilisme precies voor Deleuze? In welke mate vormt de filosofie, met haar vermeend creatieve impulsen, er een antwoord op? Heeft de wijsbegeerte tegenover het moderne wetenschappelijke mens- en wereldbeeld niet slechts een therapeutische waarde? Of kan de filosoof werkelijk zin geven aan het hedendaagse materialisme, zoals Deleuzes levenswerk laat vermoeden? Wat betekent materialisme eigenlijk voor een filosoof als Deleuze? Nu zijn invloed zich ook in Nederland steeds meer laat voelen, is een antwoord op deze cruciale vragen geboden.

Dit boek probeert de invloed van Deleuze op de actuele filosofie en ideologie te begrijpen aan de hand van een kritische interpretatie van zijn fundamentele gedachten. Een goede gids voor het lezen van onder meer Deleuzes en Guattari's meesterwerk 'Kapitalisme en schizofrenie', waarvan het eerste deel, Anti-Oedipus, onlangs in het Nederlands is verschenen.

1117

Gilles Deleuze

Gilles Deleuze
en het materialisme

P. de Greave

 

mei 2012, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789086870677
200 pagina's, Paperback