Evolutie, cultuur en religie
Perspectieven vanuit biologie en theologie

P. Oomen & T. Smedes (red.)

2009 was het Darwinjaar. Niet alleen werd in februari de 200ste geboortedag van Charles Darwin gevierd, maar tevens in november het 150-jarig bestaan van Darwins The Origin of Species. Allereerst was zo 2009 een feestje voor wetenschappers. Maar ook is duidelijk geworden dat de evolutietheorie resoneert met allerlei levensbeschouwelijke vragen en zo een bron van conflict kan zijn.

Zowel creationisten als athesten beschouwen de evolutietheorie als onverzoenbaar met religieus geloof en menen dat een keuze gemaakt moet worden: of God of Darwin. Wat in dergelijke debatten over evolutie en christelijk geloof vaak ontbreekt, is nuance.

Tijdens een druk bezocht symposium in december 2009 werd deze thematiek op boeiende wijze uitgewerkt door een aantal internationaal erkende experts op het gebied van biologie, filosofie en theologie. Het ging erom de nuance in kwesties over evolutie en christelijk geloof op te zoeken en aan te geven dat de discussie niet te reduceren valt tot een simpel dilemma van 'f geloof, f evolutie', maar dat ook pogingen om een verzoening tussen beide tot stand te brengen grote moeilijkheden met zich meebrengen.

Evolutie, cultuur, en religie verzamelt de herziene lezingen van dit symposium, voorzien van een uitgebreid inleidend voorwoord en een concluderend nawoord. Bij de samenstelling is gekozen voor een weg die van de biologie, via de filosofie uitkomt bij de theologie. Het boek is bedoeld voor de 'ontwikkelde leek' die zich wil verdiepen in de vragen rond geloof en evolutie, en kan dan ook als een inleiding tot deze problematiek beschouwd worden. Het boek als geheel verdedigt niet n specifieke (levensbeschouwelijke) positie; wel verwerpen alle auteurs creationisme en intelligent design.

Zijn geloof en evolutie nu wel of niet met elkaar in tegenspraak? Een zeer verhelderend boek over deze nog altijd prangende kwestie.

Met bijdragen van Chris Buskes (wetenschapsfilosoof), Gert Flik (bioloog), Palmyre Oomen (theoloog en bioloog), Taede Smedes (godsdienstfilosoof) en Ellen van Wolde (theoloog). Allen zijn zij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Evolutie, cultuur, en religie verzamelt de herziene lezingen van dit symposium, voorzien van een uitgebreid inleidend voorwoord en een concluderend nawoord. Bij de samenstelling is gekozen voor een weg die van de biologie, via de filosofie uitkomt bij de theologie. Het boek is bedoeld voor de 'ontwikkelde leek' die zich wil verdiepen in de vragen rond geloof en evolutie, en kan dan ook als een inleiding tot deze problematiek beschouwd worden. Het boek als geheel verdedigt niet n specifieke (levensbeschouwelijke) positie; wel verwerpen alle auteurs creationisme en intelligent design.

Zijn geloof en evolutie nu wel of niet met elkaar in tegenspraak? Een zeer verhelderend boek over deze nog altijd prangende kwestie.

Met bijdragen van Chris Buskes (wetenschapsfilosoof), Gert Flik (bioloog), Palmyre Oomen (theoloog en bioloog), Taede Smedes (godsdienstfilosoof) en Ellen van Wolde (theoloog). Allen zijn zij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

1115

Evolutie, cultuur en religie

Evolutie, cultuur en religie
Perspectieven vanuit biologie en theologie

P. Oomen & T. Smedes (red.)

 

nov 2010, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789086870721
180 pagina's,