Effectief idealisme
Op pad met pioniers

Marjan van Dasselaar & Eelco van den Dool

Zijn idealen mooie maar onhaalbare dromen? Is een bevlogen idealist een hemelbestormer of een luchtfietser? Van ideaal naar werkelijkheid is een taai proces. Toch krijgen sommige idealisten het voor elkaar: eerlijke koffie, gelijke kansen voor vrouwen of een beter milieu. Wat maakt deze idealisten effectief?

In 'Effectief idealisme' analyseren Eelco van den Dool en Marjan van Dasselaar de verhalen van zeven idealisten. Die laten een patroon zien dat bruikbaar is voor iedereen die zijn idealen in de maatschappij of in het bedrijfsleven effect wil laten hebben. De auteurs geven daarbij een evenwichtig beeld. Ze hebben niet alleen oog voor de successen en 'een goed gevoel' maar ook aandacht voor de pijn en de moeite waarmee idealisme gepaard kan gaan.
Interviews met onder anderen Nico Roozen, Hedy d'Ancona, Rudolf Mees en Willemijn Verloop laten zien dat effectief idealisme beslist geen utopie is.

Eelco van den Dool en Marjan van Dasselaar zijn oprichters van Effectief Idealisme adviseurs maatschappelijk verantwoord innoveren. Ook zijn zij beiden als docent verbonden aan de Academie Mens & Organisatie van de Christelijke Hogeschool Ede.

1084

Effectief idealisme

Effectief idealisme
Op pad met pioniers

Marjan van Dasselaar & Eelco van den Dool

 

juni 2010, Uitgeverij Ten Have
ISBN: 9789025960582
128 pagina's, Paperback