Filosofie in cyberspace
Reflecties op de informatie- en communicatietechnologie

Jos de Mul (red.)

De computer en de daarop gebaseerde informatie- en communicatietechnologieŽn (ICT) hebben het aanzien van de wereld ingrijpend gewijzigd. Niet alleen letterlijk - in enkele decennia tijd zijn miljoenen computers onze leefwereld binnengedrongen -, maar ook vanwege hun diepgaande invloed op onze samenleving en cultuur, als ook op de wijze waarop we de wereld en onszelf beschouwen.

Filosofie in Cyberspace handelt over de fascinerende filosofische vragen die 'de informatisering van het wereldbeeld' oproept. In de inleiding wordt een overzicht geboden van de 'Filosofie van de informatie- en communicatietechnologie'. Daarbij wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop deze nieuwe technologieŽn ons mens- en wereldbeeld beÔnvloeden en op de vraag in hoeverre wij technologische ontwikkelingen kunnen sturen. Het eerste deel van het boek gaat over de ethische en de politieke vragen die worden opgeroepen door de mondiale informatiemaatschappij. Daarbij gaan de auteurs in op thema's als privacy, digitale tweedeling, en de betekenis van het Internet voor de democratie. Ook wordt de ICT vanuit een intercultureel perspectief geanalyseerd.
Het tweede deel handelt over de culturele betekenis van de 'informatierevolutie'. Daarbij komen onder meer de betekenis van de ICT voor de literatuur en de film aan de orde, waarbij ook wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen de digitale cultuur, de schriftcultuur en de orale cultuur.
Het derde deel behandelt de ICT vanuit een antropologisch perspectief. Kan de mens als een computer kan worden beschouwd? Welke invloed hebben biometrische technologieŽn op ons beeld van de menselijke identiteit? In het vierde deel wordt ten slotte de vraag gesteld of de ICT de menselijke levensvorm niet op een radicale wijze zal transformeren. Is het mogelijk dat mens en computer ooit zullen versmelten tot een nieuwe levensvorm en zo ja, moeten wij dat nastreven?

Dit is het eerste boek in Nederland dat een breed en toegankelijk overzicht biedt van de nieuwe discipline Filosofie van de informatie- en communicatietechnologie, geschreven door twaalf vooraanstaande auteurs op dit gebied die allen zijn verbonden aan het onderzoekcentrum Filosofie van de ICT (FICT) van de Erasmus Universiteit. De redactie is in handen van Jos de Mul

108

Filosofie in cyberspace

Filosofie in cyberspace
Reflecties op de informatie- en communicatietechnologie

Jos de Mul (red.)

 

2002, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789077070130
392 pagina's, Paperback