Het paradigma voorbij
Een andere kijk op wetenschap, mens en natuur

Frans Erwich

Het huidige wetenschappelijke paradigma is gebaseerd op het materialisme. De grondgedachte daarvan is dat alle verschijnselen in de wereld, dus ook ons bewustzijn voortkomen uit de materie. Frans Erwich is van mening dat er inmiddels voldoende aanwijzingen zijn die pleiten voor een nieuw paradigma waarin niet de materie, maar het bewustzijn een leidende rol krijgt toebedeeld.

Erwich verzamelde een indrukwekkende hoeveelheid aanwijzingen en argumenten waarmee hij wil aantonen hoe ontoereikend het materialistische wereldbeeld is. Hij levert daarbij sterke kritiek op het dogmatisme van veel wetenschappers.

1074

Het paradigma voorbij

Het paradigma voorbij
Een andere kijk op wetenschap, mens en natuur

Frans Erwich

 

apr 2009, Uitgeverij Ten Have
ISBN: 9789025958220
283 pagina's, Paperback