Paulus
de fundering van het universalisme

Alain Badiou

Door de verrijzenis van Christus zullen er 'Grieken noch Joden' meer zijn. Vrijwel iedereen kent deze uitspraak van de apostel Paulus. De Franse filosoof Alain Badiou laat zien hoe revolutionair en actueel die uitspraak van Paulus is geweest.

Het werk van Alain Badiou (Rabat, 1937) is op dit moment erg populair, ook in Nederland en Vlaanderen. Op het eerste gezicht wekt dit verbazing: zijn wij postmodernen niet de waarheid', het 'subject' en de 'universaliteit' voorbij, dé begrippen uit Badiou's filosofie? Die begrippen spelen ook een cruciale rol in zijn essay over Paulus, de grondlegger van het christendom. Daarin toont Badiou aan hoe Paulus vanuit de gebeurtenis van Christus' verrijzenis een universele boodschap verkondigde. Het is dit samengaan van een specifieke gebeurtenis en een universele aanspraak dat volgens Badiou ten grondslag ligt aan elke bevrijdende politiek, vernieuwende wetenschap, radicale kunst of waarachtige liefde.

De vertaling, inleiding en noten zijn van Dominiek Hoens. 'Paulus' verschijnt in de Agora-reeks, waarin bronteksten van bekende filosofen worden vertaald en ingeleid. Centraal staat de relatie tussen filosofie, religie en cultuur.

1057

Paulus

Paulus
de fundering van het universalisme

Alain Badiou

 

dec 2008, Uitgeverij Ten Have
ISBN: 9789025956790
190 pagina's, Hardcover