Institutionele economie
een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken

C.A. Hazeu

In de economische theorie wordt vaak uitgegaan van een consument, een producent of een overheid die verschillende keuzemogelijkheden tegen elkaar afweegt om zo tot de beste beslissing te komen. Zo eenvoudig is het meestal niet, want economisch handelen wordt ook be´nvloed door allerlei instituties, organisaties, vaste gewoontes en gedragscodes.

informatie en gedragen de economische actoren zich niet altijd rationeel. Juist al dit soort verschijnselen is het terrein van de institutionele economie, die een waardevolle aanvulling is op de neoklassieke economische theorie.
De transactiekostentheorie, principaal-agentbenadering en de eigendomsrechtentheorie komen in dit boek uitgebreid aan bod. De auteur past deze theorieŰn toe op vraagstukken van organisatie en besturing in de publieke sector. Hij slaat daarmee een brug vanuit de economie naar het terrein van (toekomstig) bestuurskundigen, politicologen, sociologen en juristen.

Dr. Cock A. Hazeu is institutioneel-economisch onderzoeker en adviseur. Tot voor kort was hij senior wetenschappelijk medewerker en projectco÷rdinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), en tevens universitair hoofddocent bij de opleidingen bestuurskunde en sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

1055

Institutionele economie

Institutionele economie
een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken

C.A. Hazeu

 

mei 2007, Uitgeverij Coutinho
ISBN: 9789046900642
153 pagina's, Paperback