Stof tot denken
Filosofische aspecten van brein en bewustzijn

Hans Dooremalen, Herman de Regt & Maurice Schouten

Stof tot denken bevat tal van aansprekende voorbeelden, die het voor de lezer aantrekkelijk maken om kennis te nemen van een vakgebied dat op het snijvlak van de gedrags- en de natuurwetenschappen een enorme groei doormaakt.

Stof tot denken bevat een goed overzicht van alle belangrijke thema’s die samenhangen met de kernvraag: hoe is het mentale mogelijk in een materiële werkelijkheid? Vanaf de vraag naar de verhouding tussen lichaam en geest die Descartes heeft gesteld tot aan hedendaagse kwesties zoals ‘Nature or nurture?’ Leiden de auteurs de lezer langs een groot aantal ontwikkelingen in de filosofie, de psychologie en de natuurwetenschappen. Zij besteden uitvoerig aandacht aan de invloed van onder meer de ontwikkeling van de digitale computer op het denken over het mentale aspect in ons leven.

De auteurs slagen er in een goede historische lijn vast te houden en de oorsprong van veel vraagstukken te herleiden tot kwesties die eerder reeds door filosofen aan de orde zijn gesteld.

Dit boek is bij uitstek geschikt voor studenten psychologie en filosofie, maar is tegelijk de moeite van het lezen waard voor onder meer professionals in de GGZ, gedragswetenschappers, biologen en iedereen die belangstelling heeft voor de vraag hoe wij kunnen kennen.

1031

Stof tot denken

Stof tot denken
Filosofische aspecten van brein en bewustzijn

Hans Dooremalen, Herman de Regt & Maurice Schouten

 

aug 2010, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789085068495
255 pagina's, Paperback