Morele helderheid
goed en kwaad in de 21e eeuw

Susan Neiman

In een tijd waarin morele oordelen als achterhaald worden beschouwd of grote morele dilemma’s gereduceerd worden tot de constatering ‘wie niet voor ons is, is tegen ons’, pleit de Amerikaans-Duitse filosofe Susan Neiman voor een herwaardering van het morele denken, en voor een nieuwe invulling van klassieke begrippen als goed en kwaad, heldendom en eerzaamheid.

Daarbij grijpt zij terug op het Verlichtingsdenken. Daar vindt zij een verzameling idealen – geluk, redelijkheid, nederigheid en hoop – die door ieder weldenkend mens voor deugdzaamwerden gehouden.

In haar boek put Neiman, behalve uit de geschiedenis van de filosofie van Plato en Aristoteles tot Rawls en Rorty, uit talloze bronnen – van het verhaal van Job in het Oude Testament tot de Odyssee, van de evolutietheorie tot de romans van Milan Kundera en Iris Murdoch. Het resultaat is een scherpzinnig en actueel boek dat de lezer inzicht geeft in de morele aspecten van ons dagelijks leven en van urgente maatschappelijke en politieke vragen.

1016

Morele helderheid

Morele helderheid
goed en kwaad in de 21e eeuw

Susan Neiman

 

mrt 2010, Ambo | Anthos
ISBN: 9789026322952
471 pagina's, Paperback