De waarheid op de wand
Psychoanalyse van het weten

Hub Zwart

De wetenschappelijke blik onderzoekt begin en einde van het heelal en weet door te dringen tot in de meest intieme dieptestructuren van het leven. Wat is het dat deze grenzeloze wil tot weten motiveert?

We zijn geneigd over natuurwetenschap te denken op basis van de geijkte tegenstelling tussen ‘twee culturen’: enerzijds de populaire cultuur van het beeld en de verbeelding, anderzijds de wetenschappelijke cultuur die beeldvijandig (iconoclastisch) zou zijn en waarin technische begrippen en getallen de boventoon voeren. Hub Zwart benadrukt daarentegen de rol van de verbeelding in het wetenschappelijk denken. Wetenschap blijkt zelf een uitermate productieve bron van invloedrijke beelden. De waarheid op de wand legt de fundamentele beelden (de ‘archetypen’) bloot die de natuurwetenschappelijke ‘wil tot weten’ (cupido sciendi) oriënteren: een psychoanalytisch onderzoek naar de verbeelding die in de wetenschappelijke arbeid zelf werkzaam is, vanaf de vroegste mythen van het weten tot en met de wereldwijde revolutie die vandaag de levenswetenschappen mobiliseert.

1014

De waarheid op de wand

De waarheid op de wand
Psychoanalyse van het weten

Hub Zwart

 

mei 2010, Vantilt
ISBN: 9789460040481
373 pagina's, Paperback