Humanisme en verlichting en de postume essays van David Hume

Ton Vink

Dit essay over humanisme en verlichting, ook in hun hedendaagse variant, vestigt de aandacht op het belang hiervoor van de Schotse filosoof, historicus en essayist David Hume (1711-1776).

Hume haalde zich meermaals het ongenoegen van zijn christelijke tijdgenoten op de hals, zeker met de essays die deel uitmaken van deze publicatie. Toch spraken de Fransen over hem als Le Bon David en kende Edinburgh al bij Humes leven een Saint David Street. 'Many a better man has been made a saint of before' reageerde Hume!
David Hume was ook de filosoof die zorgde voor een fundamentele wending in het denken van Kant, en daarmee in de westerse filosofie.
'Al met al heb ik hem, bij leven en na zijn dood, steeds beschouwd als iemand die het ideaal van een volmaakt wijs en deugdzaam mens, zo dicht benadert als de menselijke natuur met al haar zwakheden toestaat.' (Adam Smith)

1003

Humanisme en verlichting en de postume essays van David Hume

Humanisme en verlichting en de postume essays van David Hume

Ton Vink

 

okt 2009, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055739707
128 pagina's, Gebonden