Alle voorgaande edities van Felix & Sofie

 

volgende drieëndertig (van 234) -->

16 november 2021

Baruch Spinoza: Ons Nederlands Trots?

Let op: dit programma is uitverkocht!

Ooit pronkte hij op ons meest waardevolle Gulden-biljet; een van de meest prestigieuze filosofie-prijzen is naar hem vernoemd; én, aangevuld met een aantrekkelijk citaat, is zijn intelligente blik in 2008 vereeuwigd aan de Amstel. We hebben het natuurlijk over niemand minder dan Baruch Spinoza. Ondanks zijn rumoerige leven is hij inmiddels uitgegroeid tot Nederlands’ beroemdste filosoof. Maar wat maakt Spinoza’s filosofie eigenlijk zo belangrijk?

Perdu (Kloveniersburgwal 86, Amsterdam), 20.00 uur

Amsterdam

19 oktober 2021

Daden boven woorden met Machiavelli

De term ‘Machiavellisme’ staat sinds jaar en dag voor listigheid en bedrog. Maar... waarom eigenlijk? Want, hoewel de receptie deze Italiaanse Renaissance-denker heeft gekarakteriseerd als raadsheer achter sluwe machthebbers en als de man die stelde dat het doel de middelen heiligt, heeft Machiavelli veel interessantere lessen voor ons in petto.

Perdu (Kloveniersburgwal 86, Amsterdam), 20.00 uur

Amsterdam

21 september 2021

De menselijke geest voorbij

Let op: uitverkocht!
Wat als de menselijke geest verbeterd kon worden? Dat je alles altijd kan onthouden en sneller kon redeneren? Wat als de menselijke geest helemaal niet meer in een lichaam van vlees en bloed hoeft te bestaan?

Perdu (Kloveniersburgwal 86, Amsterdam), 20.00 uur

Amsterdam

15 juni 2021

Dismantling the master’s house with Audre Lorde

ENG / NL (English below)

Black, lesbian, mother, warrior, poet. Zo omschreef dichter, schrijver, denker en feminist Audre Lorde (1934-1992) zichzelf. Lorde zette zich in voor zwarte lesbische vrouwen en strijdde haar leven lang tegen homofobie, seksisme en racisme.

Online, 20.00 uur

Amsterdam

18 mei 2021

De macht van muziek

We staan allemaal te trappelen voor het moment dat de zalen weer open gaan en we weer een concert of festival mogen gaan beleven. Muziek is een raar ding; het brengt ons in beweging en het beweegt ons. Het is meer dan bewogen lucht, maar wat dan eigenlijk? Is muziek überhaupt wel een ding?

Online, 20.00 uur

Amsterdam

20 april 2021

De antieke Stoa: quick-fix voor het moderne leven?

De Stoa is in. Bijna wekelijks verschijnt er wel een nieuw boek, YouTube kanaal of website om ons de Stoïcijnse weg naar het goede leven te wijzen. De Stoïcijnse boeken vliegen als zoete broodjes over de toonbank. Wie niet genoeg heeft aan het Zakboekje van Epictetus of de Overpeinzingen van Marcus Aurelius kan zich laven aan moderne varianten als The Daily Stoic. Of neem het Handboek van de Moderne Stoïcijn, waarmee je je een jaar lang elke week met een nieuwe oefening kan bekwamen in de Stoïcijnse levenskunst.

Online, 20.00 uur

Amsterdam

16 maart 2021

D@sein – Leven in de virtuele wereld

Let op: dit programma is in het Engels en Nederlands.

Dit jaar zijn Zoom-calls en Skypegesprekken een al te groot deel van ons sociale leven gaan innemen. Wat we in ons geklaag over de zoveelste online vergadering misschien vergeten, is dat onze levens ook vóór lockdowntijden al werden gekoloniseerd door allerlei soorten schermen, fimpjes, fora en online communities. De schermen bevinden zich in iedere kamer van ons huis en staan bovendien altijd aan.

Online, 20.00 uur

Amsterdam

23 februari 2021

Helmuth Plessner: Lichamelijkheid Als Verlossing?

Let op: VERPLAATST

De filosofie buigt zich al jaren over de vraag wat de mens is. Maar al te graag benadrukken we dat we beschikken over allerlei intelligente vermogens, waarmee we onszelf tenminste kunnen onderscheiden van dieren. Aristoteles sprak van de mens als een zoön logon echon: een ‘woordhebbend dier’. Dit ‘babbelende wezentje’ werd binnen Latijnse kringen met liefde omgevormd tot een ‘redelijk wezen’, een animal rationale. Onze geliefde rede gaf ons het benodigde houvast en in het oppermoment van twijfel stonden Descartes en Kant klaar om de rede van nieuwe onbetwistbare funderingen te voorzien.

Online, 20.00 uur

Amsterdam

19 januari 2021

Moraal voor onvolmaakte mensen

Januari is doorgaans de tijd dat we onze goede voornemens de deur uit doen. Ook hebben we ineens “geen tijd” voor de zoveelste nieuwjaarsborrel via Zoom. Of verzaken we te vertellen dat we af te toe de laptop een uurtje eerder dicht doen dan is afgesproken met de baas. We zijn immers moreel onvolmaakte mensen.

Online, 20.00 uur

Amsterdam

15 december 2020

Denken met Sartre en De Beauvoir

LET OP: deze editie is verplaatst naar online.

Bij leven waren ze wereldberoemd en ook anno 2020 worden hun romans, essays en verhandelingen alom gelezen en bestudeerd: Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir. Beinvloed door de fenomenologie, de psychoanalyse, het existentialisme van Nietzsche en Kierkegaard en het literaire werk van auteurs als Flaubert en Genet, ontdeed dit legendarische filosofenstel de naoorlogse mens van al zijn vanzelfsprekendheden. Geen geloof, geen hoop, alleen het individu en diens contingente bestaan: de mens in zijn concrete vrijheid.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

24 november 2020

Het tijdperk van immunisering

Let op: dit programma is een week verplaatst, naar 24 november. Ook vind het uitsluitend online plaats.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

20 oktober 2020

Voorbij het verschil tussen mens en dier?

Veel filosofen hebben eeuwenlang benadrukt hoe bijzonder de mens is ten opzichte van het dier. Volgens Aristoteles lag het onderscheid in de menselijke ratio. Descartes beweerde zelfs dat dieren enkel machines zijn, die zonder enig bewustzijn worden aangedreven door de wetten van de natuur. Unieke eigenschappen die aan de mens worden toegeschreven zijn er volop: de ziel, de ratio, creativiteit, verbeelding en empathie. Maar zijn de verschillen tussen mens en dier wel zo groot?

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

15 september 2020

Zoeken naar zin in het gehavende zijn

In de zoektocht naar de diepere betekenis van religie, liefde, dood en het lot verkeren we sinds de Verlichting op ramkoers. Iedere geest die de afslag van de Verlichting volgt, slaat te pletter op een nihilistisch universum van blinde natuurkracht zonder richting of bestemming. Ergens in een uithoek van dat universum rest nog een herinnering aan God, van dat wat ooit een solide laatste grond was, maar veel meer dan nostalgie naar zorgeloos geloof in verheffing en diepgang is het niet.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

1 september 2020

In september weer Felix & Sofie - met podcasts de zomer door

In september komt Felix & Sofie terug! In afwachting van de geldende beperkingen organiseren wij in principe weer een live-editie als vanouds. Mocht dat onmogelijk zijn, dan komt er een online live-editie.

Om de zomermaanden door te komen werken we daarnaast aan een serie podcasts. Zin om even weg te dromen bij een filosofisch interview? Bij deze!

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

18 februari 2020

Eco-catastrofe: de mens moet anders

Dat de aarde verandert is overal om ons heen zichtbaar. We leven in vreemde tijden die vragen om radicaal handelen. We worden geconfronteerd met gevoelens van onbegrip, angst, onmacht en wanhoop, maar belangrijker nog worden we geconfronteerd met conceptuele kaders die niet langer houdbaar zijn. Hoe ver moeten we gaan in ons denken om mee te kunnen met de tijd?

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

21 januari 2020

Denken in en over complotten

Klimaatverandering is een groot verzinsel, vaccinaties veroorzaken autisme, de aarde zou toch plat zijn en Facebook luistert je af. Er wordt vaak gelachen om complottheorieën, en misschien nog meer om complotdenkers, maar waarom blijken complottheorieën dan toch zo aantrekkelijk? Als ze ‘onzin’ zouden zijn, dan konden we complotten toch gewoon ontmaskeren? Laten zien dat ze niet waar zijn?

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

17 december 2019

Tijd van de Metafysica & Metafysica van de Tijd

Al sinds het ontstaan van de metafysica is ‘tijd’ een berucht moeilijke kwestie geweest. Lang zochten filosofen naar ‘eeuwige waarheden’, Plato in zijn transcendente Ideeënwereld, en in de Middeleeuwen werd het tijdloze in God gezocht.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

26 oktober 2019

@Brainwash Festival | Such a drag | Doelloze Zombies

We leven in schizofrene tijden. Een wildgroei aan (seksuele) identiteiten en haast ongelimiteerde keuzevrijheid tegenover de duister werkende machten die ons koop- en stemgedrag dag en nacht beïnvloeden. Wat doen authenticiteit en zelfexpressie ertoe als we geen grip meer hebben op ons eigen gedrag? Filosofisch café Felix & Sofie onderzoekt twee uitersten waarvan we het meest kunnen leren: de zombie die zijn hersenloosheid omzet in genadeloze apocalyptische winst en de drag kings en queens die zelfexpressie tot kunst verheffen.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

22 oktober 2019

Het moderne cynisme

Elke dag staat de krant vol met alarmerende berichten over klimaatrampen of schade aan de democratie. Wij nemen die berichten tot ons, uiten ons ongeloof of ongenoegen – maar gaan vervolgens rustig verder met ons leven.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

24 september 2019

Slechte kunst

Een vis in een (werkende) blender stoppen en het in een museum neerzetten: is dat kunst? Mag je obscene dingen zoals bestialiteit en moord afbeelden? Kunnen we het werk van mensen zoals R. Kelly, Michael Jackson en Woody Allen zonder bijsmaak waarderen - of maakt dat ons 'slechte' mensen?

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

18 juni 2019

Leven in een simulacrum - Gevangen door media

Zodra je een plekje in de bus of trein hebt, pakken de meesten van ons hun smartphone. We scrollen over het web, worden opgeslurpt in sociale netwerken als Facebook en Instagram, lezen over de Brexit, president Trump of grootse wereldlijke gebeurtenissen; allemaal passagiers, geïsoleerd in een eigen digitale wereld. Verloren in de telefoon worden onze gedachten gestuurd door de geportretteerde universa, die als zodanig de menselijke kijk op de ‘echte’ wereld eindeloos beïnvloeden.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

21 mei 2019

Download mij - de mens als computer

Ontsnappen aan de ongemakken van ons lichaam door het uploaden van onze ‘mind’ in een computer: volgens sommige denkers is dit in de toekomst de normaalste zaak van de wereld. Ook populaire science fiction speelt sinds de jaren '50 al fanatiek met dit beeld. Simpelweg een kwestie van technologische en wetenschappelijke vooruitgang, toch? Maar wat zegt deze representatie van onze ‘geest’ eigenlijk over ons zelfbeeld en de manier waarop we de verhouding tussen ‘lichaam’ en ‘geest’ begrijpen? Kloppen de onderliggende aannames achter dit toekomstbeeld wel?

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

16 april 2019

Is de rede nog wel te redden?

Ooit het kroonjuweel waarmee de mens zich onderscheidde van de rest van de schepping: de Rede. Reeds bij Plato was ze een wagenmenner die de paarden van de ziel in bedwang hield en aanstuurde. Een aantal eeuwen later promoveerde Kant de rede tot niets minder dan het vermogen om de werkelijkheid tot een ‘für sich’ te transformeren en zo de ‘objectiviteit’ van onze kennis te waarborgen. In de hoogtijdagen van de Verlichting werd de rede bejubeld als de belofte van waarheid, welzijn en vooruitgang.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

19 maart 2019

De filosoof als rebel

De Brexit, de opkomst van de gele hesjes, grote klimaatmarsen, #metoo; binnen onze cultuur zijn oproepen tot verzet alom vertegenwoordigd. In zijn aanval op het (Duits) idealisme schreef Marx ooit zijn inmiddels welbekende woorden: ‘de filosofen hebben de wereld tot dusver slechts geïnterpreteerd; nu komt het erop aan haar te veranderen’.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

19 februari 2019

Leven in de leegte

De mens is geen vreemde van de leegte. Door alle dagelijkse beslommeringen heen schijnt een besef van zinloosheid: van een gebrek aan dwingende, noodzakelijke redenen voor het bestaan. Is deze zinloosheid leegte? En wat is leegte?

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

15 januari 2019

De cyborgfilosofie van Donna Haraway

Let op: dit programma is uitverkocht.

Wat hebben feminisme, informatietechnologie en het antropoceen met elkaar te maken? Juist ja, dat is natuurlijk Donna Haraway! Haraway is één van die filosofen die wereldberoemd is in de kleinste niches en op handen wordt gedragen in de kunstwereld, maar eigenlijk steevast vergeten wordt in de lijsten met grote filosofen. Toch heeft haar Cyborgmanifest uit 1984 juist nu weer zeggingskracht en daarom nemen we in januari deze revolutionaire tekst bij Felix & Sofie onder de loep.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

18 december 2018

De metafysica van de fysica

Wiens verstand verdwaalt er niet in het zwarte gat van de moderne fysica? Terwijl het voor de gewone sterveling al nauwelijks te bevatten is hoe Einstein tijd en ruimte met elkaar verknoopte, denderen de huidige natuurkundigen door met wilde theorieën over donkere materie, supersnaren, quarks, opgerolde dimensies en multiversa. Verward blijven we achter in onze eigen universum. Of we halen onze schouders erover op, want het gaat niet over ons tenslotte.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

20 november 2018

Diva Power of fake feminisme?

In 1992 verscheen het fotoboek Sex van Madonna. Mooi, afgetraind, vrouwelijk en naakt zonder gene: Madonna is het prototype ‘Diva/Feminist’. De vrouw als onaantastbaar, sterk en sexy boegbeeld. ‘Na, na, na, diva is a female version of a hustler’, zong Beyoncé in 2008. Nu werd de man eens tot lustobject gemaakt en had de vrouw alle touwtjes (en het geld) in handen. Dit ‘Beyoncé-feminisme’ staat in schril contrast met de tuinbroeken uit de Tweede Golf. Zij streden juist tegen de seksuele objectivering van de vrouw.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

23 oktober 2018

Extase, mateloosheid en genot

In de hedendaagse westerse wereld lijkt men vrijer dan ooit. Steevast streven we ons verlangen naar hoogtepunten na. Het lijkt wel alsof we in een grote genotsmachine zijn beland, waarin we eindeloos kunnen feesten, drinken en drugs gebruiken. Eens was dit wel anders, toen filosofen beargumenteerden dat politieke systemen hun uiterste best moesten doen om allerlei vormen van wild menselijk gedrag te onderdrukken. Enkel en alleen angstaanjagende Leviathans konden de boel een beetje onder controle houden en zo de sociale orde handhaven.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

20 september 2018

Islamitische filosofie

Waar liggen de grenzen van ons begrip? Kunnen we wel spreken van ‘wijsbegeerte’ als we ons enkel richten tot een klein deel van de wereldfilosofie en dit “De” filosofie noemen?

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

26 juni 2018

We zijn nooit autonoom geweest

Anno 2018 klinkt de roep alom voor meer inspraak van burgers in de overheid, meer democratie en meer zelfbeschikkingsrecht, tegelijkertijd ontwikkelen zich steeds betere methodes om onze keuzes te beïnvloeden en ons blikveld te versmallen. Neuro marketing, facebook filter bubbels en slimme algoritmes bepalen een groot deel van onze leefwereld en beïnvloeden onze beslissingen. Wat hebben we nodig om autonoom te kunnen zijn - en wat betekent autonomie eigenlijk?

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

15 mei 2018

Psychoanalyse op drift

Je bent verslaafd aan een sigaret, omdat je te weinig borstvoeding hebt gehad tijdens de orale fase; we houden van geld, omdat dit onze omgang met uitwerpselen in de anale fase op een beschaafde manier heeft kunnen vervangen; en hevige vormen van agressie komen bovendrijven door complexe haat-liefdeverhoudingen met je vader. Door zeer diep te graven in de opvoedings- en beschavingsprocessen van het kind, konden Freud en andere psychoanalytici tot dit soort bijzondere verklaringen van allerlei psychische en lichamelijke neigingen komen.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

17 april 2018

Is dit nou seksuele vrijheid?

Seks is overal. Wer-ke-lijk-waar overal. En of je er nu horendol van wordt dat de lingerie- en jeansmodellen ongevraagd ontkleed het straatbeeld sieren, of dat je actievoert door meer zoenende mannenstellen op te hangen in de stad, iedereen heeft het erover.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

20 maart 2018

Agamben - Pure potentie

Giorgio Agamben is één van de invloedrijkste filosofen van deze tijd. Hoewel deze geëngageerde denker vooral bekend is dankzij zijn politieke werk, speelt zijn denken zich af op vrijwel ieder terrein van de filosofie. Agamben schrijft over ontologie, esthetiek, ethiek, politiek, het alledaagse, het heilige, gestes, strafkampen, kind-zijn, het profane en nog talloze andere onderwerpen. Dat hij al deze onderwerpen het liefst tegelijkertijd (en in relatie tot elkaar) behandelt, maakt het vaak moeilijk om te zien wat er in zijn denken precies op het spel staat. Waar draait het denken van Agamben precies om?

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

20 februari 2018

Als kunst spreekt

Kun je vorm of uiting geven aan een ervaring die niet in woorden is te vatten? Hoe communiceer je een gewaarwording die je niet kunt beschrijven, een bepaalde geestesgesteldheid, of misschien zelfs de ervaring van een lichamelijke of geestelijke aandoening? Is de fundamenteel particuliere ervaring communicabel?

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

23 januari 2018

Politiek zonder waarheid?

We leven in een tijd van ‘alternatieve feiten’, nepnieuws en klimaatscepsis. Het kabinet Trump drijft de spot met de meest basale feiten en wetenschappelijk onderbouwde theorieën en censureert woorden als ‘science-based’, ‘evidence-based’ en ‘diversity’. Ook in Nederland rechtvaardigen politici hun beleid door te verwijzen naar een heftig door emoties en media beïnvloedde publieke opinie.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

19 december 2017

Dier of Mens: maakt het een verschil?

We zijn er dol op. We knuffelen ze. We eten ze. En doen proefjes met ze voor ons medisch welzijn. Dieren. Waarschijnlijk zijn de dieren zelf niet zo dol op ons mensen. Althans, de groep die we graag knuffelen zal wel blij met ons zijn, maar de rest niet. Die zou zonder ons beter af zijn. Die zou beter floreren zonder mensen. Ze zouden meer het leven leiden dat bij hen hoort.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

30 november 2017

Prenatale screening: vrijheid of verantwoordelijkheid?

Met nieuwe technologie ontstaat ook nieuwe morele problematiek. Felix & Sofie onderzoekt de morele vragen rondom prenatale diagnostiek. Wat zijn de gevolgen van nieuwe technieken die het mogelijk maken om naar het DNA van ongeboren leven te kijken? Moet je je embryo laten screenen op aandoeningen, zoals bijvoorbeeld het downsyndroom? En is het vervolgens moreel verdedigbaar of zelfs wenselijk de zwangerschap af te breken als er een aandoening wordt geconstateerd?

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

17 oktober 2017

Heidegger en de vraag naar het zijn

In 1929 hield Martin Heidegger zijn inaugurele rede Was ist Metaphysik? Gekleed in zijn Zwabische, loden jas – door studenten het ‘existentiële pak’ genoemd – hamerde Heidegger keer op keer op het belang van die ene oervraag van de filosofie: Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

19 september 2017

Waar blijft de beschaving?

Laten we er, zoals ons Hollanders betaamt, geen doekjes om winden: we zijn er niet beschaafder op geworden. Hoeveel technologische, economische of wetenschappelijke vooruitgang we ook boeken, de Westerling is niet gracieuzer, gastvrijer en ook niet, zie menig hersenloos ge-twitter, intelligenter of empathischer op geworden.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

20 juni 2017

Objecten aller landen...

Terwijl we vermoeid toekijken hoe zich in Den Haag een proces van veelkoppige polarisatie voltrekt, smelt het ijs op de polen zowel te snel als te langzaam om zich in de actualiteit te mengen. De vijf journalistieke vragen - wie, wat, waar, wanneer, waarom - zijn zo goed als onbeantwoordbaar.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

16 mei 2017

Hoe werkt het denken van Gilles Deleuze?

De filosofie van Gilles Deleuze staat bekend als uiterst moeilijk, en niet zonder reden. Zij staat bol van neologismen, waaronder transcendentaal-empirisme, deterritorialisatie, lichaam-zonder-organen, immanentievlak en vluchtlijn. Achter deze enorme woordenbrij treft men bovendien ook nog eens een grootse systematiek.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

18 april 2017

Wordt de mens op den duur werelderfgoed?

De tekenen zijn er. Begin dit jaar gaf Engeland groen licht voor experimenteel gesleutel aan menselijke embryo´s. Onze eigen Gezondheidsraad zette de deur onlangs ook op een kier met haar rapport ´Ingrijpen in het DNA van de mens.´ Wellicht duurt nog even voor de eerste designerbabies het licht zien, maar de homo technologicus is inmiddels een onomstotelijk feit

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

21 maart 2017

Libertarisme als Derde Weg

Het libertarisme is een politieke filosofie die niet heel veel bekendheid geniet in Nederland. Als er al aandacht aan wordt besteed is het vooral in negatieve zin: het zou gaan om een rauw cowboy-liberalisme, de verheerlijking van egoïsme en materialisme, en een naïef geloof in de zegeningen van de vrije markt.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

21 februari 2017

Wat denkt de statisticus?

Aan banden gelegd door een kwantificeringsdrang en aangestuurd door statistische verlangens, moet de wetenschapper vandaag de dag geen afkeer hebben van ‘cijfers’. Onze wetenschappelijke cultuur steunt voor een groot deel op een vertrouwen in getallen.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

17 januari 2017

Tussen verlangen en liefde

De liefde lijkt beteugeld. Ben je 35 jaar en op zoek naar een partner om een leven mee te delen? Maak dan een account aan op onze datingsite! Vul je eisen in, plaats een leuke foto en een match rolt er vanzelf uit. En hoe zit het met je behoefte aan seks? Lust was nog nooit zo makkelijk en voordelig voor handen als met Tinder en Grinder.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

20 december 2016

Ik Ben Politiek, hoor jij bij mij?

Een kritische analyse van identiteitspolitiek

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

15 november 2016

Hoe depressief ben jij eigenlijk over het milieu?

Vijf voor twaalf is het ondertussen niet meer. Dat was het vijftig jaar geleden. Inmiddels heeft de klok allang twaalf uur geslagen. Klokslag 'antropoceen' kun je met enige gevoel voor cryptisch cynisme zeggen. Het gevreesde ’point of no return’ ligt al achter ons. En de klok tikt rustig verder. Alle klimaatafspraken en zonnepanelen ten spijt, we staan aan de vooravond van een verzengende en overstroomde aarde vol dode zeeën en laaghangende gifwolken.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

15 oktober 2016

Felix & Sofie op Brainwash Festival op 15 oktober

De oktobereditie van Felix & Sofie is in samenwerking met Brainwashfestival en vindt plaats op zaterdag 15 oktober in theater Perdu aan de Kloveniersburgwal 86.
Het is voor deze editie niet mogelijk om alleen een kaartje voor Felix & Sofie te kopen. Kaarten voor het festival zijn verkrijgbaar via brainwashfestival.nl.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.30 uur

Amsterdam

20 september 2016

De dood van god: religie nu

“God is dood! God blijft dood! En wij hebben hem gedood!”
Deze woorden riep Friedrich Nietzsche uit in 1882 in zijn Fröhliche Wissenschaft. Toen ketterse woorden, inmiddels gemeengoed. Maar wat bleef er over na de dood van Nietzsche’s god? Er is geen Übermensch opgestaan. De mens, bevrijd van religie, is niet iemand die zich als Zarathustra verliest in 'spel' en 'onschuld'. Wie honger naar het hogere heeft, is nu veroordeeld tot een sentimenteel 'ietsisme'. Of tot esoterisch dwepen met vaagheden. Dweperij die al snel ontaardt in een plaatsvervangend narcisme. Of erger, mensen ten prooi stelt aan kwakzalverij.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

21 juni 2016

Denken over niet-weten

In klassieke prenten wordt onwetendheid verbeeld door een fors, androgyn figuur met een blinddoek om. Van het zicht zijn ontdaan wordt begrepen als en gebrek aan inzicht. En vice versa: onwetendheid wordt begrepen als een vorm van geestelijke blindheid. De blinddoek illustreert eveneens het Westerse epistemologische paradigma waarbinnen waarneming een centrale plaats inneemt en, zo laat de blinddoek zien, kijken wordt geidentificeerd met kennis opdoen. Tijdens de laatste Felix & Sofie van het seizoen onderzoeken we de filosofische relevantie van onwetendheid: wat heeft deze vreemde figuur ons te vertellen?

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

17 mei 2016

Hegel: totalitair of bescheiden?

Vermoedelijk bestaat er geen filosoof over wie de opvattingen zo sterk uiteen lopen als Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831). Hegel is gebombardeerd tot metafysicus aller metafysici én voorloper van de anti-metafysica, tot godsdienstfanaat én oorspronkelijk aankondiger (nog vóór Nietzsche) van de dood van God, tot oer-teleoloog én denker van historische contingentie.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

19 april 2016

De narratieve mens

For sale: baby shoes, never worn

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

15 maart 2016

De nieuwe linkse filosofie?

Wie durft er nog utopisch te denken?

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

16 februari 2016

Klassieke denkers en de dood

Als er iets onlosmakelijk verbonden is met ons mens-zijn, dan is dat de dood. Want of we het willen of niet, dood gaan we allemaal. We zouden met Heidegger kunnen stellen dat de mens een Sein-zum-Tode is. Maar wat die dood precies behelst, weten we niet. Zodoende fungeert de dood al eeuwenlang als inspiratie voor de meest uiteenlopende voorstellingen: over het bestaan van een hiernamaals met engelen of maagden; over de mogelijkheid van reïncarnatie; over een stille leegte van het het niets…

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

26 januari 2016

Filosofie als gereedschap? Het pragmatisme van James, Dewey en Peirce

De praktische weerslag van een filosofie als toets voor zijn waarde. Met dat ogenschijnlijk simpele idee legden de Amerikaanse filosofen William James, John Dewey en Charles Peirce aan het begin van de vorige eeuw de grondslag voor het pragmatisme.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

22 december 2015

Technologische monsters: een nieuw realisme

Technologie is alledaags geworden. We vullen onze privésfeer met zogenoemde slimme apparaten – van smart telefoons en hartslagmeters tot de verwarming en het koffieapparaat aan toe - en meer en meer werk wordt uitbesteed aan robots en bots. Over tien jaar, zo luidt de prognose, is een groot deel van onze banen vervangen. Deze dagelijkse afhankelijkheid van technologie en “hybridesering” van ons leven ermee vraagt om een filosofie van technologie.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

10 november 2015

Het privacy-begrip in een technologische realiteit

Let op: Felix & Sofie is terug in Perdu. Kloveniersburgwal 86

Daar waar de mens zich ooit druk maakte over haar eigen naaktheid, versieren we onze walls tegenwoordig met een veelheid aan persoonlijke informatie en is openheid de waarde die de molen van het internetbedrijf doet draaien.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

24 oktober 2015

Felix & Sofie op Brainwash Festival op 24 oktober

De oktobereditie van Felix & Sofie is in samenwerking met Brainwashfestival en vindt plaats op zaterdag 24 oktober in theater Perdu aan de Kloveniersburgwal 86.
Het is voor deze editie niet mogelijk om alleen een kaartje voor Felix & Sofie te kopen. Kaarten voor het festival zijn verkrijgbaar via www.brainwashfestival.nl.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 21.00 uur

Amsterdam

22 september 2015

De Adorno Revival, maar waarom dan?

Niet minder dan vijf nieuwe vertalingen van zijn werk in de afgelopen zes jaar. Er lijkt sprake van een heuse Adorno-revival. Het begon in 2009 met zijn bekendste werk Dialectiek van de verlichting, dat hij samen met Max Horkheimer schreef. Daarna volgden Prisma’s en Zonder richtlijn (2012), vervolgens Minima Moralia (2013) en ten slotte Negatieve Dialectiek (2014).

SSBA Salon (Stadsschouwburg) Leidseplein 26, 20.00 uur

Amsterdam

16 juni 2015

Beckett in het vizier van de Franse Filosofie

Hoewel Samuel Beckett zelf beweerde nooit filosofie te lezen omdat hij er ‘niks van begreep’, is zijn werk door een ongewoon grote groep van (met name Franse) filosofen gelezen, geduid en bediscussieerd. Zo gaf Albert Camus aan dat hij zich met Beckett verwant voelde in hun wederzijdse erkenning van het absurde, was Georges Bataille lyrisch over de extatische scènes in Molloy, terwijl Gilles Deleuze een uitgebreid essay over Becketts theater en de ‘verbluffende beelden’ daarvan schreef.

SSBA Salon (Stadsschouwburg) Leidseplein 26, 20.45 uur

Amsterdam

19 mei 2015

Meer Geweld Graag

Als er iets is waar we in het beschaafde Westen graag mee te koop lopen dan is dat wel ons ideaal van geweldloosheid. Sinds de Verlichting willen we conflicten ontbinden via de weg van de rationele dialoog, vertalen we polariteit als diversiteit, en lossen we onenigheden op in de belofte van toekomstige consensus.

SSBA Salon (Stadsschouwburg) Leidseplein 26, 20.00 uur

Amsterdam

21 april 2015

An Evening with Sally Haslanger: Race, Gender and the (Im)possibility of Equality

Felix & Sofie is pleased to welcome Sally Haslanger, Professor of Philosophy and Director of Women's and Gender Studies at the Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

1 april 2015

Extra editie in Filmtheater de Uitkijk

La vie, c'est très drole, si on prend le temps de regarder.
– Jacques Tati

Let op!: Filmtheater de Uitkijk, Prinsengracht 452, 21.00 uur

Amsterdam

17 februari 2015

Levensdrift en doodsdrift, Spinoza en Freud

Wat is een mens anders dan een wezen dat steeds vooruit wil, dat het geluk zoekt, dat het maximale uit het leven wil halen? Tegelijkertijd worstelen we met dingen die niet goed voor ons zijn. We roken, we drinken, we eten meer dan goed voor ons is, en wie écht op het randje wil leven gaat bungeejumpen. Hoe verhoudt onze levenslust zich tot onze destructiedrang?

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

27 januari 2015

Het Metamodernisme en Engagement Anno Nu

De dromen van een betere wereld spatten in de jaren negentig als rot fruit uiteen in de handen van de postmoderne critici. Sindsdien hangt er aan de Grote Verhalen een onmiskenbare geur van gebakken lucht, en bezien we ons repertoire aan Idealistische Hoogliederen als een verzameling slaapliedjes voor het geweten. Ondertussen lijkt de houdbaarheid van de postmoderne kritiek echter ook al weer verstreken. Haar formule van ironie, pastiche en relativisme doet inmiddels sleets aan. Maar een naïeve regressie naar de idealen en Grote Verhalen van weleer is ondenkbaar.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

9 december 2014

Geesteswetenschappen onder vuur

‘Gooit de UvA de geesteswetenschappen in de ramsj?’ kopte Trouw op 24 november. De noodzaak is duidelijk: een gapend gat in de begroting. Om het gat te dichten zet het College van Bestuur in op een verbreding én vermindering van de studies. Die inzet zou uiteindelijk moeten uitmonden in zogenaamde 'Bachelor schools'. Het gevaar dreigt dat de geesteswetenschappen onder deze paraplu zullen verbleken tot een amorfe schim van het rijke en eigenzinnige palet aan studies waar ze ooit voor stonden.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

18 november 2014

Filosoof zoekt zin

Sinds de publicatie van The origin of species in 1859 is er het nodige gezegd over de evolutietheorie. Toch bestaan er vandaag de dag nog steeds genoeg misverstanden over Darwins theorie: zo zou de evolutie een selectief proces zijn dat enkel ‘nuttige’ variaties in de hand werkt, of zou er in Darwins kille struggle for survival geen ruimte zijn om menselijke vermogens als kunst of wetenschap te verklaren. Wegens dergelijke misverstanden heeft ook de filosofie het werk van Darwin dikwijls vermeden. Maar hebben filosofen eigenlijk wel moeite met de evolutietheorie?

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

30 oktober 2014

Felix & Sofie 15 jaar!

Vijftien jaar filosofisch café Felix & Sofie! Dat vieren we met een feestelijke jubileumeditie in de SSBA Salon in de Stadsschouwburg van Amsterdam. Naast bekende gezichten uit voorgaande jaren, schuift ook nieuw denktalent aan voor gesprekken over dé thema's van de filosofie: het Ware, het Goede en het Schone.

SSBA, Leidseplein 26, 20.00 uur

Amsterdam

16 september 2014

Felix & Sofie over de kruisbestuiving tussen kunst en filosofie

Plato vond kunst maar niets. Als kunstwerken al iets met de Ideeën waar het hem om te doen was te maken hadden, dan alleen als afspiegeling van een afspiegeling. Bovendien zou je er nog wel eens een slecht mens van kunnen worden, bijvoorbeeld wanneer het er gewelddadig aan toeging, zoals in de toneelstukken uit zijn tijd. Hoe denken filosofen vandaag de dag over kunst?

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

17 juni 2014

Gevaarlijk Gedachtengoed: Carl Schmitt en Martin Heidegger

Inloop vanaf 19:30 uur
Deur sluit om 20.00 uur

Hoe gevaarlijk is het gedachtengoed van filosofen die zich hebben ingelaten met de politieke ideologie van het Nazisme? Wat is dat gevaar dan precies en waarin schuilt het? Hoe verhouden politieke overtuigingen zich tot het filosofisch denken? Tijdens de avond Gevaarlijk Gedachtengoed: Carl Schmitt en Martin Heidegger buigen we ons over de politieke biografie en het werk van beide conservatieve revolutionairen.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

20 mei 2014

Filosofie van de waanzin

LOCATIEWIJZIGING! FELIX & SOFIE VINDT EENMALIG PLAATS OP DE OUDE, VERTROUWDE LOCATIE: FELIX MERITIS
Inloop vanaf 19:30


Filosofie en waanzin lijken elkaar uit te sluiten. Zonder een helder verstand, geen helder denken en dus geen filosofie. Daar stuit de filosofie op haar grenzen. Denk aan Friedrich Nietzsche, die nog uitbundig filosofeerde terwijl hij op de rand balanceerde, maar vanaf het moment dat hij echt waanzinnig werd geen woord meer op papier zette. Ogenschijnlijk, want volgens taalkundige en filosoof Wouter Kusters kan er wel degelijk filosofie uit waanzin worden gesmeed.

Felix Meritis, Keizersgracht 324, 20.00 uur

Amsterdam

15 april 2014

Over romantiek

De romantiek wordt vaak besproken als een redelijk vastomlijnde tijdsperiode in de geschiedenis, als een kunstzinnige, intellectuele en literaire stroming die opkwam aan het eind van de 18e eeuw en in het midden van de 19e eeuw ten einde kwam. Maar als we Maarten Doorman en Hans Kennepohl mogen geloven, hebben we de tijd van de romantiek echter nog lang niet achter ons gelaten: onze cultuur is doordrongen van het romantische levensgevoel. We zijn nog steeds romantici.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

18 maart 2014

Kijken en bekeken worden


WEES OP TIJD! IN PERDU PASSEN MINDER MENSEN DAN IN FELIX MERITIS EN DE DEUR GAAT OM 20:00 DICHT

We begluren elkaar graag, tegenwoordig geholpen door de sociale media, en worden ook meer dan ooit bekeken met behulp van de priemende ogen van surveillance camera's, webcams en onze eigen beeldenstorm aan selfies en snaps. Bovendien trekken we er graag op uit, de hele wereld over, om de ander en het andere te bekijken. ‘Het van dichtbij te kunnen zien’, daar gaat het om. Maar wat betekent al dat kijken nu werkelijk? En wat zien we eigenlijk? Een avond over kijken, over hoe onze blik de wereld vormt en hoe beelden onze blik bepalen.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

18 maart 2014

Kijken, keek, bekeken

ANDERE LOCATIE! Wij hebben inmiddels een nieuwe vaste locatie gevonden: Perdu, het literaire podium op de Kloveniersburgwal 86

We kijken ons suf en worden meer dan ooit bekeken. Binnen kijken we allang niet meer alleen tv, we begluren elkaar ook via de sociale media. Daarnaast trekken we er graag op uit, de hele wereld over, om ‘het echt te zien’. Soms worden we ons op straat bewust van het priemende staren van de bewakingscamera. Maar wat betekent al dat kijken? Wat doet het en wat zegt het over ons? Een avond over kijken, over hoe onze blik de wereld vormt en hoe – dat ook – beelden onze blik bepalen.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

18 februari 2014

Is Metafysica dood?

ANDERE LOCATIE! Wij hebben inmiddels een nieuwe vaste locatie gevonden: Perdu, het literaire podium op de Kloveniersburgwal 86

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 20.00 uur

Amsterdam

21 januari 2014

Over wetenschap en waarheid

ANDERE LOCATIE! Door het dreigend faillissement van Felix Meritis is aan onze jarenlange huisvestiging in het Felix Meritis helaas een einde gekomen. We zijn blij dat we op 21 januari (als ook 18 februari) terecht kunnen in de Kelder van de Groene Amsterdammer op Singel 464.

Kelder van De Groene Amsterdammer, Singel 464, 20.00 uur

Amsterdam

17 december 2013

Over de waarde(loosheid) van cynisme

Cynisme lijkt iets waar we maar beter mee af kunnen rekenen, zeker in tijden van crises en al helemaal in de donkere dagen voor kerst. Maar is dat wel zo? Legden de meesters van het wantrouwen – Marx, Nietzsche en Freud – met hun cynische blik geen pijnlijke maar belangwekkende waarheiden bloot?

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

19 november 2013

De Nieuwe Duitse Filosofie – een renaissance?

Wie het waagt van Duitse superioriteit te spreken, begeeft zich op glad ijs. Toch hoef je geen uitglijder te vrezen wanneer je dat van de Duitse filosofie zegt. Denk je aan grote filosofen, dan denk je aan Duitsers: Nietzsche, Schopenhauer, Fichte, Kant, Hegel. Stuk voor stuk filosofische reuzen, maar wel allemaal van het oude stempel.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

22 oktober 2013

Russische filosofie: Utopie en de Nieuwe Mens

De moderne geschiedenis van de Russische filosofie wordt gekenmerkt door twee kampen, die van de 'westerlingen' en die van de 'slavofielen'. De eersten benadrukken het belang van Europa en vinden dat Rusland aansluiting moest zoeken bij de westerse filosofie. De slavofielen zien in de westerse filosofie vooral een bedreiging en houden vast aan het geheel eigen karakter van de Russische cultuur. Tot op de dag van vandaag speelt deze strijd een grote rol.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

17 september 2013

Over de nieuwe econoom en zombieneoliberalisme

Sinds de crisis is één ding evident: economen hebben geen verstand van economie. Er is geen econoom die de crisis heeft voorspeld. Ze buitelen over elkaar heen met hun cijfers, formules en modellen, maar hebben ondertussen geen benul van wat er werkelijk speelt. Tijd voor een grondige revisie van het vakgebied. Om revisie vraagt tevens het neoliberale beleid dat onze maatschappij inmiddels aan een heilloze theologie van de markt heeft onderworpen.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

18 juni 2013

Kunst en de mythe rondom een nationaal zelfbeeld

Wij wroeten graag in het verleden om onze nationale wortels te vinden. We treffen daar bijvoorbeeld een verklaring voor onze zuinigheid - Calvijn - en voor onze vermeende tolerantie en ons ondernemerschap - de Gouden Eeuw, de 'VOC-mentaliteit'. Maar wat zegt dat eigenlijk over toen, en over nu? Vinden we niet vooral wat we zoeken? En welke rol speelt de kunst in deze verbeelding van het nationale verleden?

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

28 mei 2013

Seks of het Defect in Darwins Denken

Met het verschijnen van ´On the Origin of Species´ in 1859, veroorzaakte Charles Darwin een Copernicaanse wending in de wijze waarop de mens over zichzelf en de schepping nadacht.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

4 april 2013

Bestaat er een werkelijkheid?

Voor wie deze vraag een wagenwijde open deur is, heeft de filosofie het predicaat ‘naïef realist’ gereserveerd. Hoewel dit predicaat wellicht gevoelens van superioriteit verraadt die de filosoof ten aanzien van zijn minder wijsgerig ingestelde medemens koestert, getuigt het vooral van de hardnekkige weigering die de filosoof zo kenmerkt om de gegeven werkelijkheid zonder meer als de ware werkelijkheid te aanvaarden.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

19 maart 2013

De zin van geweld

Over wat zinloos geweld is, is veel discussie, maar wat is eigenlijk zinvol geweld? Welke manieren van denken over geweld zijn er te onderscheiden? Wat is de betekenis van geweld? En hoe zou een wereld zonder geweld eruit zien?

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

26 februari 2013

Een vlucht naar binnen? Over de betekenis van stilte en innerlijkheid

We lijken almaar op zoek naar momenten van stilte, waarop geluid geen inbreuk kan doen op ons persoonlijk domein. Momenten waarop we niet gehinderd worden door geluid zodat we eindelijk even 'tot ons zelf kunnen komen' en we in alle rust kunnen afdalen tot ons 'ware, innerlijke zelf'. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? En vooral, wat is er dan te vinden daar diep van binnen in ons ware, innerlijke zelf? Leren we niet juist veel meer wanneer we ons richten op de buitenwereld en in gesprek gaan met anderen?

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

15 januari 2013

Kosmopolitisme

De wereld lijkt steeds kleiner te worden. Internet, smartphones, facebook en andere technisch vernuft brengt de ander, waar ook ter wereld, dichterbij dan ooit. Met vallen en opstaan proberen we van Europa een eenheid te creëren. Niet langer zijn we slechts ‘Nederlander’, we zijn meer en meer ‘Europeaan’ (of trachten het te worden) en streven naar ‘wereldburgerschap’. Maar in hoeverre is het streven naar het ideaal van de ‘kosmopoliet’ reëel of zelfs wenselijk? Moeten we het niet veeleer hebben van kleinschaligheid, en opkomen voor wat ons eigen en vertrouwd is?

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

18 december 2012

Kapitalisme maakt alles Kapot

Goldenpalace.com staat er in dikke donkere koeienletters op het voorhoofd van de Amerikaanse Kari Smith getatoeëerd. Reclame voor een online casino. Haar tatoeage staat ook symbool voor het moreel failliet van het kapitalisme. Een systeem dat mensen zoekt én vindt die voor 10.000 dollar hun aangezicht levenslang tot reclamefolder laten degraderen is corrupt, cynisch en ziek.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

20 november 2012

Identiteit - een herbezinning op ons zelf

Ons ‘zelf’ leeft in verwarrende tijden. Hoewel we nog steeds erg op onszelf gericht zijn – het moet immer ontdekt, ontwikkeld en ontplooit – en we er niet voor terugschrikken om onszelf uniciteit of authenticiteit toe te dichten, lijkt onderzoek over de hersenen en sociale vorming steeds vaker erop te wijzen dat wij bijzonder weinig eigen inbreng hebben. Bestaat ons 'zelf' nog wel? Of is dit enkel een mooie illusie? Zijn wij ons brein of een product van de samenleving, of is er nog ruimte voor iets eigens?

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

23 oktober 2012

Cultuurkritiek: de tijd op de huid zitten

In 2010 verscheen de Nederlandse vertaling van De Barbaren, een verzameling cultuurkritische artikelen van de Italiaanse auteur Alessandro Baricco. Hierin onderzoekt Baricco een fenomeen dat ons allemaal aangaat: de geleidelijke teloorgang van ons cultuurbesef. We hebben namelijk te maken met een invasie van cultuurbarbaren. Wat wil deze barbaar? Hij wil spektakel en instant genot, associatie in plaats van diepgang, snelheid in plaats van bezinning, surfen in plaats van verdieping. De barbaren doen de cultuurliefhebber huiveren, maar waar zijn we eigenlijk bang voor? Is het nodig bang te zijn voor de barbaren? Die vraag stelt Baricco ons.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

18 september 2012

Banaal Kwaad of Banale Conclusie

‘He was neither perverted nor sadistic, but terribly and terrifyingly normal. This normality was more terrifying than all the atrocities put together.' Dat zei Hannah Arendt over Adolf Eichmann, de man die verantwoordelijk was voor het transport van miljoenen joden naar de concentratie- en vernietigingskampen.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

26 juni 2012

Is het redelijk om nog in God te geloven?


LET OP! ANDERE DAG! Niet de derde maar de vierde dinsdag van de maand.


Soms vinden we het wel schattig. Net als kinderen die nog in Sinterklaas geloven. Maar meestal schudden we meewarig het hoofd wanneer iemand beweert dat hij in God gelooft. Zo iemand nemen we nauwelijks meer serieus.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

15 mei 2012

Roem, zegen of zonde

‘A celebrity is a person who is known for his well-knownness'
Deze gevleugelde uitspraak is van de Amerikaanse historicus Daniel J. Boorstin. Zijn boek, The Image: A Guide to Pseudo-events in America (1961) is een van de eerste serieuze studies naar het fenomeen ‘roem’. Maar naast een studie is het boek vooral een klacht. Roem raakt uitgehold. Waar roem voorheen nog op prestatie was gebaseerd, lijkt het tegenwoordig louter door de media te zijn gedreven.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

17 april 2012

Muziek en filosofie

Wanneer gaat klank over in muziek? Kan muziek als een taal worden gezien en wat voor taal is dat dan? Is muziek misschien de taal van onze emoties en wat bedoelen we daar dan mee? Dit zijn kenmerkende vragen voor de muziekfilosofie die de fundamenten van muziek onderzoekt.

Tijdens deze avond staat het boek Partituren van het Zijn van Hub Zwart centraal, dat in mei bij Uitgeverij Vantilt verschijnt. Het boek stoelt op de gedachte dat we de wereld niet slechts moeten opmeten, ontcijferen en lezen maar vooral ook moeten beluisteren.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

27 maart 2012

LET OP! ANDERE DAG! dinsdag 27 maart

Over filosofie en literatuur

Het is duidelijk dat de filosofie en de literatuur van elkaar verschillen. Waar filosofie abstract en onpersoonlijk is en vaak moeilijk leesbaar, spreekt literatuur ons aan en neemt ons mee. Waar in literatuur werkelijkheden opgetrokken worden behouden filosofen zich tot het beschouwen van de werkelijkheid. Toch stellen we soms de vraag of we nou met filosofie of literatuur te maken hebben. Is er eigenlijk wel sprake van een wezenlijk onderscheid tussen deze twee domeinen? Of is het, zoals Iris Murdoch beweerde, veeleer zo dat het twee manieren zijn om dezelfde probleem te benaderen, namelijk: morele kwesties?

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

21 februari 2012

Nietzsche en ‘ik’

Rousseau gaf ons driehonderd jaar geleden een ‘ik’ in handen, iets wat echt is en wat wij zelf zijn en van waaruit we in de wereld staan. Maar is dat geen illusie – een plezierige op z’n hoogst – die we los zouden moeten laten? Honderdvijftig jaar later kwam Nietzsche voorbij en sloeg ons alle zekerheden (die de filosofie tot dan toe te bieden had) uit handen. Of gaf hij ons ook iets terug? Een ontwortelende, persoonlijke avond.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

17 januari 2012

De terugkeer van het buitengewone in de filosofie

Wat hebben geesten, het paranormale of het buitengewone in de filosofie te zoeken? Niets, zou je zeggen. Toch verschenen er in het afgelopen jaar twee boeken waarin zij een rol spelen. Of kan er beter van een terugkeer gesproken worden? Een avond over de vraag of wij moderne, verlichte mensen nog een boodschap hebben aan het buitengewone.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

20 december 2011

Politieke filosofie anno nu

Deze maand verschijnt Dwarse interventies, een staalkaart van het politiek-filosofische denken in Nederland. Wat de vele artikelen in deze bundel delen, is dat de filosofische manier van denken en kijken ingezet wordt om in te breken in maatschappelijke discussies. Dit niet om te ontwrichten, maar om gemeenplaatsen open te breken. Hoog tijd dus om met degene ter gelegenheid van wiens afscheid als hoogleraar de bundel verschenen is, Machiel Karskens, en één van de filosofen die er een bijdrage aan leverde, Marin Terpstra, stil te staan bij de vraag wat politieke filosofie anno nu behelst en wat zij vermag.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

15 november 2011

Is er nog toekomst voor de vrije wil?

Vol overgave en op de toppen van zijn longen zong hij het: "Freedom". Richie Havens, Woodstock 1969. Zijn publiek geloofde hem, zonder enige terughoudendheid. Arme zielen. Hadden ze geweten van de huidige inzichten in de neurowetenschappen, dan hadden ze hem gemaand een paar toontjes lager te zingen.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

18 oktober 2011

Op zoek naar ritme in vloeibare tijden

Je zou zeggen dat de flexibilisering van ons leven tot meer vrijheid heeft geleid, maar is dat wel zo? Is een duidelijk ritme niet te verkiezen boven vloeibare tijd? Hoeveel flexibiliteit verdraagt een mens eigenlijk?

De Groene Amsterdammer, 20.00 uur

Amsterdam

20 september 2011

De hardwerkende Nederlander

Mark Rutte beloofde met het aantreden van zijn kabinet ‘het land weer terug te geven aan de hardwerkende Nederlander’. Op Prinsjesdag 2011 gaat Felix & Sofie op zoek naar hem. Wie is het eigenlijk, die hardwerkende Nederlander? Wie zijn z’n illustere voorgangers? En wat moet al dat harde werken precies opleveren? Deze vragen zetten aan het denken over de verhouding tussen het klassieke wijsgerige liberalisme en het actuele politieke liberalisme in Nederland. Met Dirk Verhofstadt en Patrick van Schie.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

21 juni 2011

Markies de Sade of de rotte plekken in de Verlichting

“Ja, neuk me, Noirceuil, het is heerlijk hoer te zijn van de beul van mijn ouders; maak dat mijn geil stroomt in plaats van mijn tranen”. Deze even schandalige als opmerkelijke woorden komen uit de mond van Juliette, een van de hoofdpersonages uit het werk van Donantien Alphonse François de Sade (1740 – 1814), beter bekend als Markies de Sade.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

17 mei 2011

Een Dionysische avond

Op 3 januari 1889 zat Nietzsche in Turijn nog te schaven aan de gedichten die hij onder de titel Dionysos-Dithyramben wilde laten verschijnen. Later die dag ontrolde zich op een Turijns plein een triest tafereel: de filosoof ziet hoe een paard wordt afgeranseld, hij omhelst het dier en zinkt weg in waanzin.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

19 april 2011

De dood

Zolang wij er zijn, is de dood er niet,
en wanneer de dood er is, zijn wij er niet (Epicurus)

Wat hebben leven en dood dan met elkaar te maken?
Als filosoferen leren sterven is, om met Cicero te spreken, hoe verhoudt de filosofie zich dan tot de dood? En welk inzicht biedt het domein van de literatuur en de verbeelding?

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

15 maart 2011

Beeldgebod en beeldverbod

Al eeuwenlang maken mensen beelden en creëren zij altaren. In hoeverre weerspiegelt een beeldcultuur de tijdgeest? En wat zijn de filosofische parallellen met het oudtestamentische beeldverbod?

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

15 februari 2011

Erotiek en het Sacrale in het denken van Georges Bataille

“God is een hoer, niet anders dan alle hoeren”. Dat was een uitspraak van de Franse filosoof George Bataille (1897 – 1962). De uitspraak typeert het subversieve en recalcitrante karakter van deze 'Filosoof van het Kwaad', zoals hij ook wel werd genoemd.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

18 januari 2011

Veiligheid en populisme: twee handen op dezelfde buik?

We worden steeds banger in een land dat steeds veiliger wordt. En steeds meer burgers hebben het idee dat de overheid veraf staat terwijl diezelfde overheid alleen maar dichter bij de burger is komen kruipen. Het populisme heeft in heel Europa in een recordtijd duizelingwekkende hoogten bereikt. Wat zegt dit succes over onze samenleving en kan de filosofie of de geschiedkunde ons wijzer maken om deze schijnbaar tegengestelde bewegingen te begrijpen?

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

21 december 2010

Felix & Sofie viert het feest van de verlichting

De onderbelichte verlichting in de spotlights

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

16 november 2010

Felix & Sofie verwondert zich over het Leven

Nu de biologie steeds meer biotechnologie wordt, heeft ze de filosofie harder nodig dan ooit.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

19 t/m 26 oktober 2010

Deze maand twee keer Felix & Sofie

Op dinsdag 19 oktober is Felix & Sofie te gast bij Smart Project Space, aan de Arie Biemondstraat 105-113. De avond begint als altijd om 20:00. Op dinsdag 26 oktober vindt Felix & Sofie eveneens plaats in het oude en vertrouwde Felix Meritis. Beide programma’s vindt u hieronder

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

21 september 2010

Felix en Sofie op vakantie

Na een wederom succesvol en inspirerend seizoen in Felix Meritis houdt de redactie van Felix en Sofie vakantie in de maanden juli en augustus. Op dinsdag 21 september starten we met een nieuw seizoen F&S avonden in Felix Meritis. Deze eerste avond zal gaan over filosofie onderwijs op de middelbare school.

De redactie van Felix en Sofie wenst u een prettige vakantie en ziet u in september graag weer terug.
Tiers Bakker, Laure Bastiaanse, Lisa Doeland, Ellen ter Gast, René den Ouden, Philip Romer, Kasper van Royen. Stijn Sieckelinck en Marcel Zuijderland

Felix Meritis, vanaf 20.00 uur

Amsterdam

21 september 2010

Filosofie in de klas: noodzaak of pretvak?

Het schooljaar is alweer begonnen. En op steeds meer scholen wordt filosofie gedoceerd. De vaste bezoeker van Felix & Sofie benijdt de jeugd hier waarschijnlijk intens om. Maar hoe belangrijk is dit vak nou eigenlijk? Net zo belangrijk als wiskunde? En wat moet de jeugd wel en niet leren van de filosofie?

Felix Meritis, vanaf 20.00 uur

Amsterdam

15 juni 2010

Filosofie en kunst: over stilte in de muziek & denken in het theater

Van stilte tot verstomming en de lust tot denken

Felix Meritis, vanaf 20.00 uur

Amsterdam

18 mei 2010

De verbeelding en moraal van wetenschap en techniek

De wil tot waarheid en tot eeuwigdurend technische innovatie.

Felix Meritis, vanaf 20.00 uur

Amsterdam

20 april 2010

ALAIN BADIOU

Badiou breekt een lans voor de filosofie

Felix Meritis, vanaf 20.00 uur

Amsterdam

16 maart 2010

De toekomst van het kapitalisme

Is het kapitalisme toekomstwaardig?

Felix Meritis, vanaf 20.00 uur

Amsterdam

16 februari 2010

Robotrechten en ritueel burgerschap

Moeten we robots serieus gaan nemen? En is het burgerschap in Nederland geritualiseerd?

Felix Meritis, vanaf 20.00 uur

Amsterdam

19 januari 2010

De geboorte van de kunstfilosofie

Kant en Schiller in een avond over het Duitse idealisme en de romantiek.

Felix Meritis, vanaf 20.00 uur

Amsterdam

15 december 2009

Alledaagse metaforen en idealistische jongeren

Beinvloeden metaforen ons beeld van de werkelijkheid?
En is het echt wel zo slecht gesteld met de jeugd van tegenwoordig?

Felix Meritis, vanaf 20.00 uur

Amsterdam

17 november 2009

Een avond over ethiek

Kunnen we vertrouwen op onze intuities als het om ethiek gaat?
En wat is de rol en de ethiek van de journalistiek in deze moderne wereld van wantrouwen en hypes?

Felix Meritis, vanaf 20.00 uur

Amsterdam

15 september 2009

De 100ste editie van Felix & Sofie

De afsluiting van de jubileumweek van Felix & Sofie vindt plaats in Felix Meritis dat Felix & Sofie al jaren elke derde dinsdag van de maand de gelegenheid geeft om haar publiek met haar programma’s te ontvangen. Terug op locatie blikken we terug op een ongetwijfeld enerverende en inspirerende week. Maar ook evalueren we onze taak als filosofisch café.

Felix Meritis, vanaf 20.00 uur

Amsterdam

14 september 2009

Bildung of kritische burger?

Met Katja Bego, Rob Knoppert, Arie Olthof, Ad Verbrugge (onder voorbehoud), Emiel Wilms en Arthur & Jarmo Berkhout

Falende onderwijshervormingen, instortend Studiehuis, afgebrande leraren of leerlingenprotesten tegen de 1040-uren norm. Het voortgezet onderwijs is altijd in het nieuws. Het belang ervan is dan ook groot in onze steeds meritocratischer samenleving. Maar vergeten we in de stroom van berichten en vernieuwingen niet waar het eigenlijk om gaat? Wat willen we dat de middelbare school haar leerlingen bijbrengt? Een filosofisch onderzoek in het Barlaeus Gymnasium.

Barlaeus gymnasium, vanaf 20.00 uur

Amsterdam

13 september 2009

Het ontstaan van de mens door de taal

De laatste jaren wordt het steeds duidelijker dat de verschillen tussen mens en dier veel kleiner zijn dan we altijd dachten. Het belangrijkste verschil lijkt nu het gebruik van taal te zijn. Taalkundige Rik Smits laat zien hoe ons taalvermogen in de evolutie ontstaan moet zijn. Anders dan we gewoonlijk aannemen, begon het niet als communicatiemiddel.

Artis, Planetarium, 20.00 uur

Amsterdam

12 september 2009

Recht op Roes

Met de maatregelen van de overheid om over de gezondheid en gedrag van haar burgers te waken, maar ook de groeiende neiging van mensen zelf risico's zoveel mogelijk uit hun leven te bannen, riskeren we het verdwijnen van de roes. In Canvas op de 7e houden verschillende sprekers, waaronder Maarten Doorman en Roel Bentz van den Berg, een pleidooi voor de roes.

Canvas op de 7e, 15.00-18.00 uur

Amsterdam

11 september 2009

In the house of God

Wat kunnen we leren van de wijze waarop ethische kwesties worden getoond in cultuur en media? Hoe moet de moderne hulpverlener omgaan met patiënten die zich laten informeren door televisie en internet? Een dialoog met hoogleraar medische ethiek Inez de Beaufort, wetenschapsjournalist Frans Meulenberg en het ziekenhuispersoneel van het VU Medisch Centrum.

VU Medisch Centrum, 16.30- 18.00 uur

Amsterdam

10 september 2009

Op naar de volgende crisis - boekpresentatie & debat

We waren net gaan geloven dat financiële crises definitief tot het verleden behoorden. Van termen als subprime mortgages of kredietderivaten had nog nooit iemand gehoord. Tot het najaar van 2008. Een gesprek met Henk Brouwer, Casper van Ewijk, Ewald Engelen, Olav Velthuis en Liesbeth Noordegraaf-Eelens over de sociologische en filosofische verklaring van de crisis.

Bezoekerscentrum Nederlandsche Bank, vanaf 17.00 uur

Amsterdam

9 september 2009

Oud & Wijs?

‘Wijsheid komt met de jaren’; iedereen heeft het wel eens horen zeggen. Maar is het ook waar? Felix & Sofie gaat daarover in gesprek met de vrijwilligers van de SOOP.

De SOOP, vanaf 16.30 uur

Amsterdam

8 t/m 15 september 2009

Een week lang filosoferen op locatie

 
Felix & Sofie bestaan 10 jaar. Om dat te vieren komt een van de langstlopende filosofisch café's van het land van 8 september t/m 15 september naar u toe. Met filosofische debatten op locatie, van de banlieu tot het Barlaeus. De slotavond vindt plaats in Felix Meritis. Met medewerking van o.a. Ahmed Marcouch, Willem Schinkel, Inez de Beaufort, Maarten Doorman en Rik Smits. Ontmoetingen die vonken geven. En wie weet ook licht scheppen. Met op 15 september een daverend slotfeest!

Felix Meritis, 20.00-22.30 uur

Amsterdam

8 september 2009

De jeugd heeft de toekomst: filosoferen in de voorstad (met Iftar maaltijd)

Een avond in De Poldermoskee over idealisme en gedrevenheid in de voorstad. Wat beweegt jongeren om zich maatschappelijk, religieus of materieel te ontwikkelen? Welke kansen laat je liggen en welke kansen grijp je met beide handen? Jongeren, bewoners, filosofen en bestuurders aan het woord over de wijk, het leven en de toekomst o.l.v. Stijn Sieckelinck en Willemine Willems.
Met Ahmed Marcouch, Willem Schinkel, Femke Kaulingfreks, Ludo Keizer en Michael Merry.

De Poldermoskee, 18.30 uur

Amsterdam

16 juni 2009

De menselijke conditie: te hoge verwachtingen van het onverwachte

De laatste Felix & Sofie van dit seizoen over de menselijke conditie van grote en kleine mensen.

Felix Meritis, 20.00-22.30 uur

Amsterdam

19 mei 2009

Burgerschap: recht of plicht?

Sinds de jaren negentig heeft de juridische term burgerschap een steeds normatievere lading gekregen. Zo is actief burgerschap een verplicht item op scholen en is inburgeren een ‘must’ voor nieuwe Nederlanders. Wat is burgerschap en (hoe) moet daaraan van overheidswege vorm worden gegeven? En hoe doen en denken Nederlanders zelf over hun burgerschap? Zijn we een burger vanaf de dag dat we geboren zijn of moeten we een burger worden? Wie bepaalt de inhoud en vormgeving van burgerschap

Felix Meritis, 20.00 - 22.30 uur

Amsterdam

28 april 2009

De verzoening met Deleuze

In samenwerking met galerie W139 verzoent Felix & Sofie zich deze avond met de complexe denker Gilles Deleuze. Let op: deze avond is niet in Felix Meritis, maar in galerie W139, Warmoesstraat 139!

Galerie W139, 20.00 - 22.30 uur

Amsterdam

17 maart 2009

Van Calvijn tot het medium Char

Een avond over geloof en ongeloof.

Felix Meritis, 20.00-22.30 uur

Amsterdam

17 februari 2009

Geweld, Tragedie en de Blues

Februari, de koudste maand van het jaar. Tijd voor de intense melancholie van de blues of de verschroeiende hitte van geweld. Nederlands jongste rijzende filosofische ster brengt een vernieuwende these over de culturele rol van de tragedie en een oudere Nederlandse ster neemt afscheid van zijn filosofische loopbaan met een doorwrochte studie over geweld.

Felix Meritis, 20.00-22.30 uur

Amsterdam

13 januari 2009

Morele helderheid

LET OP: Deze keer F&S op de TWEEDE dinsdag van de maand!

Felix Meritis, 20.00 - 22.30 uur

Amsterdam

16 december 2008

De grote armoedeavond bij Felix en Sofie

'There is no poverty and no wealth. There is merely an impoverished definition of wealth - in terms of economics and calculation. Unfortunately, the entire world's poor have signed up to this definition, which makes them poor to the second degree' (Baudrillard, Cool Memories IV)

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

18 november 2008

Herinnering aan beroemde filosofen en waarom reageert de wereld zo sterk op Obama?

Over het leven en de leer van beroemde filosofen en over de retorica van Barack Obama.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

21 oktober 2008

Bestsellerauteur Precht over filosofie en de hersenen & Pieter Lemmens over de Techniek in de Mens

Voor de pauze: de presentatie van de Nederlandse vertaling van het boek 'Wie ben ik, en zo ja, hoeveel?' Een inleiding in de filosofie met de stand van zaken in het denken op dit moment.
Na de pauze: de dialoog die de mens al eeuwen voert met de dingen die hij maakt. De mens als resultaat van bio-evolutie en techno-evolutie.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

16 september 2008

de waarheid van de vrouw en wetenschap als religie

Moeten de vrouwen terug naar het aanrecht? En wordt de mens steeds minder menselijk en meer en meer God?

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

30 juni 2008

De laatste sigaret

LET OP: DE LAATSTE FELIX EN SOFIE VAN DIT JAAR IS OP MAANDAG 30 JUNI EN NIET OP DINSDAG 17 JUNI!

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

20 mei 2008

Een avond met André Rouvoet

Voor de pauze: interview met Rouvoet
Na de pauze: debat over jeugdzorg in Nederland.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

15 april 2008

De (on)maakbaarheid van de samenleving en de pijn van de mens

Voor de pauze: In hoeverre moet de staat de samenleving maken?
Na de pauze: Wat betekent pijn voor het menszijn?

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

18 maart 2008

Heden en verleden

Voor de pauze: hoeveel willen wij weten van onze eigen toekomst?
Na de pauze: wat willen filosofen dat er op hun grafzerk staat na hun dood?

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

19 februari 2008

Voorbij de geijkte sociologische kaders en de levenskracht van Spinoza

Voor de pauze: in het integratiedebat kunnen wij de hypochondrische maatschappij herkennen. Na de pauze: de levenslessen van Spinoza voor wie deze wil zien.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

15 januari 2008

Experimentele existiëntele psychologie en de economie van de ecologie

Voor de pauze: hoe gaat de psyche van de mens om met existiëntele vragen. Na de pauze: Kunnen economie en ecologie verzoend worden met elkaar?

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

18 december 2007

Melancholie en Genmuizen

Voor de pauze: wat zegt de filosofie over melancholie? Na de pauze: wijst de transgene muis ons de weg naar de toekomst? en kan de kunst ons bij alletwee helpen?

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

20 november 2007

Van lichaamstaal naar gesproken taal

Voor de pauze: zegt onze lichaamstaal meer dan het gesproken woord? En na de pauze: heeft de martkwerking onze verzorgingstaat nu wel of niet ingehaald?

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

16 oktober 2007

De filosofie van België

Heeft België nog een toekomst? En wat willen de Belgen zelf eigenlijk? Is het tijd voor een Belgische filosofie? Vanavond wordt één grote België-avond in F&S.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

18 september 2007

Een vervagende God, en zichtbare burgers

In gesprek met Herman Vuijsje over God, die niet zozeer dood is, maar vervaagt in West-Europa, en een discussie over de juist steeds grotere zichtbaarheid van burgers en de paradox van veiligheid en privacy.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

19 juni 2007

De Logica van Leven en Dood

De laatste aflevering van het seizoen gaat Felix & Sofie er nog even stevig tegenaan! Allereerst over nut en noodzaak van de logica en als uitsmijter van het seizoen een interview met de winnaar van de Socrates Wisselbeker: Chris Buskes over zijn boek Evolutionair Denken met antwoorden op vragen als: waarom sterven we? Is de mens van nature goed? Vragen (en vooral ook antwoorden!) om een zomer lang over na te denken...

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

15 mei 2007

Beledigen en Boeiuh

Twee actuele vragen staan centraal in mei: moeten bepaalde scheldwoorden verboden worden en hoe zit het met de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren in de huidige mediamaatschappij?

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

17 april 2007

TV-opnamen De Omgekeerde Wereld met Joris Voorhoeve, Christ Klep, Paul Scheffer en Ad Verbrugge

In de Maand van de Filosofie een wel heel bijzondere Felix-en-Sofie: opnames voor een pilot van het VPRO TV-programma van "De Omgekeerde Wereld". Uw gastpresentatoren Paul Scheffer en Ad Verbrugge ontvangen Joris Voorhoeve en Christ Klep over humanitaire missies door het leger

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

20 maart 2007

Verveling of Dynamiek?

Grenzen vervagen, de wereld gaat sneller en alles loopt in elkaar over. Onlangs is een groot NWO-programma gestart waarin de kruisbestuivingen tussen kunst en wetenschap worden onderzocht (www.co-ops.nl). Maar volgens Awee Prins is al die dynamiek slechts gedreven door de simpele wens de verveling te verdrijven. Wordt dit een interessante avond?

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

20 februari 2007

Felix & Sofie in de Gloria

Religie is weer in! Recent onderzoek wees uit dat bij jongeren het geloof in het leven na de dood sterk groeiend is. Felix-en-Sofie gaat eens diepgaand op deze kwestie in. Geen verhitte debatten dit keer, maar twee diepgaande interviews. Erik Borgman analyseert de verhouding tussen religie en moderne cultuur en Herman Philipse beschrijft de ontwikkeling van het atheïsme in de geschiedenis van de filosofie en de actuele plaats in de maatschappij. De overtuiging is aan U...

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

16 januari 2007

In Tegendeel!

In het nieuwe jaar zoekt Felix en Sofie het in de tegendelen: van de bijna mystieke bespiegelingen van Heraclitus tot de polarisatie en controle in de politiek. Bent u ook tegen?

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

19 december 2006

De Praktische Verlichting

Hoe praktisch is de Verlichting eigenlijk? In december gaan we terug naar de roots met Kritiek van de Praktische Rede van Kant en de huidige maakbare samenleving met het CPB.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

21 november 2006

Me, Myself and I

Alle aandacht voor het ego! In november kijken we hoe doorgeschoten individualisme gekeerd kan worden en vragen ons wat wat de actuele waarde van Freud is. Vergroot uw ego door al deze kennis!

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

17 oktober 2006

Denkexperiment

In oktober gaan we denk-experimenteren! De bekende filosoof Hans Achterhuis verdedigt het belang van utopiën, die grote denkexperimenten die zo in diskrediet zijn geraakt. En de rijzende ster Sebastien Valkenberg laat zien hoe je leuke denkproefjes in je hoofd kunt uitvoeren. Wij zijn benieuwd naar de uitkomst!

Let op: Felix & Sofie zijn weer terug in Felix Meritis, op de vertrouwde tijd van 20.00 uur!. De zaal is open om 19.30 uur.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

19 september 2006

De andere werkelijkheid

Een andere plek, een andere werkelijkheid: Felix & Sofie pakken het nieuwe seizoen gelijk stevig aan en onderzoeken volledig andere werkelijkheden. De hyperrealiteit van Baudrillard en wetenschappers die over het bewustzijn debatteren. Hoe kijkt u tegen de werkelijkheid aan?

Let op: Felix & Sofie zijn weer terug in Felix Meritis, op de vertrouwde tijd van 20.00 uur!. De zaal is open om 19.30 uur.

Felix Meritis, 20.00 uur

Amsterdam

13 juni 2006

Ethiek In godsnaam en Filosofie op reis - Loobuyck, Kole en van Bergen

Eerst een debat over de rol van God in ethiek. Hebben we Hem nodig om ethisch te kunnen zijn? Of is ethiek nu net zo waardevol omdat ze onafhankelijjk is van het bovenwereldlijke?
Ten tweede gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag waarom mensen reizen. De goede verstaander wacht nog even vooraleer te boeken voor deze zomer..
Dit alles voorafgaand door een column van Kasper van Royen

Studio Plantage, 21u

Amsterdam

9 mei 2006

Denken rond de bal, de mens en zijn omgeving

Binnen een maand kleuren de straten oranje en bestaan er nog maar twee sporten: de ene is voetbal spelen, de andere is voetbal kijken. Wij willen een derde sport promoten: laten we eens gaan nadenken over de bal, het spel en de relatie tot onszelf. En laten we er ook meteen Hannah Arendt bijhalen want die weet toch overal een antwoord op...
Eerst een column van Hans de Vries

Studio Plantage

Amsterdam

11 april 2006

De Waarheid Onthuld, De Leugen Ontmaskerd

Felix en Sofie gaat vandaag over de smaak van de waarheid en de verleiding van de leugen. Waarheid moet regeren. Maar wie regeert de waarheid? En wie weerstaat de verleiding haar te regeren? Waarom zouden we dichters wel vertrouwen en politici niet? Om van filosofen nog te zwijgen?

Studio Plantage, 21.00 uur

Amsterdam

14 maart 2006

De Eerste Felixsofie QUIZ en de Vijfde Socrates wisselbeker

Filosofie in de Prijzen - bekendmaking Shortlist Socrates Wisselbeker en Filosofiequiz i.s.m. Boekhandel Kirchner, Oxford UP en Routledge.

Het uitloven van prijzen en eerbewijzen was volgens Montaigne een van de slimste en goedkoopste manieren om mensen gelukkig te maken en te motiveren. Felix-en-Sofie maakt het eerste gedeelte van haar naam waar met de bekendmaking van de shortlist van de Socrates Wisselbeker en een wervelende filosofiequiz

Studio Plantage

Amsterdam

14 februari 2006

Het onzegbare geluk in de liefde - Jan Bor, Suzanne Weusten en Ruut Veenhoven

Het is Valentijn en daarom is Studio Plantage vanavond een grote liefdescarrousel: de kleur van het decor hebben we al mee, voeg daarbij gepaste muzikale omlijsting, een liefdesbrief van Hans De Vries, de relatie tussen Jan Bor en de filosofie onthuld , een handleiding tot een gelukkig leven van Suzanne Weusten en Ruut Veenhoven en dan... overvloedig rode wijn, kom laat ons vrolijk zijn!

Studio Plantage

Amsterdam

10 januari 2006

Sloterdijk voor dummies en Vrijheid voor allen - S. van Tuinen, M. Hurenkamp en B. Snels

21:00 Column Diderot's visie op overspel, door Cora Stam.
21:15 Sloterdijk - interview met Sjoerd van Tuinen De Sferen-trilogie van Peter Sloterdijk lijkt hetzelfde lot beschoren als Mulisch' Ontdekking van de Hemel.
22:00 Vrijheid - gesprek met Menno Hurenkamp en Bart Snels Het ideologiedebat is terug in de politiek. De politieke keuzes worden bepaald door de opvattingen over vrijheid.

Studio Plantage

Amsterdam

13 december 2005

Filosoferen met Kinderen en Ad Verbrugge - met Menno Lievers, Rob Bartels en Ad Verbrugge

21:00 Column Filosofie uit de ZevensprongTwee leerlingen van basisschool de Zevensprong uit Boskoop luiden de avond in...

21:15 Filosoferen met kinderen - dubbelinterview met Menno Lievers en Rob Bartels Lievers schreef in 2003 'Dat is waar, een systematische inleiding in het filosoferen voor kinderen

22:00 Beroepseer of beroepszeer - gesprek met Ad Verbrugge 'Het procesdenken van de manager berooft de wereld van bezieling', dixit Verbrugge dit jaar in NRC.

Studio Plantage

Amsterdam

8 november 2005

Meesters in de Keuken - met Frank & Maarten Meester, Rick Dolphijn en Robin Brouwer

21:00 Column Frank en Maarten Meester, ...gaan nu eindelijk voor de filosofische knock-out...

21:15 De Canon - interview met Frank en Maarten Meester ‘Vorig seizoen ruzieden ze elke maand in Felix & Sofie over de geschiedenis van de filosofie. Tijd om eens wat serieuzer op de zaak in te gaan.

22:00 Eten en Weten - gesprek met Rick Dolphijn en Robin Brouwer Op welke manier geven wij betekenis aan het eten. Of geeft het eten betekenis aan ons?

Studio Plantage, 21.00

Amsterdam

11 oktober 2005

Het Ideaal en Pure Waanzin - met Connie Palmen en Wouter Kusters

21:00 Column door Kees Vuyk, Directeur Theaterinstituut Nederland

21:15 Het ideaal - vraaggesprek met Connie Palmen‘Het ideaal behoort tot de wereld van de voorstellingen, een symbolische wereld, een fictionele wereld’, schrijft Connie Palmen. De implicaties zijn niet gering.

22:00 Pure Waanzin - interview met Wouter Kusters'Een zoektocht naar de psychotische ervaring' door Wouter Kusters.

23:00 Einde

Studio Plantage

Amsterdam

13 september 2005

Filosofische Avondwandeling met Erno Eskens

Felix & Sofie verwacht dat het toch nog gaat zomeren en houdt daarom een speciale buitenaflevering: een fascinerende wandeling langs alle plekken waar vrijdenkers als Descartes, Diderot, Locke, Montesquieu en Foucault in Amsterdam verbleven. Dit allemaal onder leiding van Erno Eskens, schrijver van de filosofische reisgids van Nederland en België.

Twentsche Club, ca. 20.00 uur

Amsterdam

14 juni 2005

Nomaden en natuur - met Rosi Braidotti, Angela Roothaan en Martin Drenthen

Voor we als nomaden de wijde wereld intrekken, op zoek naar de wildernis van de natuur, denken we nog een keer na over ons momadisch bestaan en de vraag wat natuur en ethiek met elkaar te maken hebben.

Crea, ca. 19.45 uur

Amsterdam

10 mei 2005

Athene en Jeruzalem met Hans de Vries, David Janssens, Gijsbert van den Brink en Henri Krop

Athene en Jeruzalem vormen de twee bronnen van de westerse cultuur. Jeruzalem staat voor de joods-christelijke traditie, Athene voor de ontwikkeling van het kritische denken. Wat heeft een denker als Leo Strauss die een spanning tussen beide centra zag, te maken met de pogingen van de huidige Amerikaanse regering om de wereld desnoods met geweld te hervormen? En kun je beide tradities in de theologie en de filosofie vruchtbaar met elkaar verbinden?

Café P96, ca. 19.45 uur

Amsterdam

12 april 2005

Varkenswil en mensenrechten - met Patty Pontier, Bram Bos, Dominiek Hoens, Leon Heuts

De wereld is een schouwtoneel. Elk speelt zijn rol en krijg zijn deel. Niet alleen mensen, maar ook varkens, insecten en zelfs planten bevolken het theater dat onze wereld is. Een avond over de eigen agenda van beesten en over de vraag of mensenrechten wel voor de mensen zijn. Over toneel, technologie en ethiek. Over het goede in systemen en het kwaad volgens Alain Badiou.

De Twentsche Club (achter de Nieuwe Kerk bij de Dam), ca. 19.45 uur

Amsterdam

8 maart 2005

Het geweten, de brede en de smalle moraal - Paul Van Bortel, Leonie le Sage en Antoine Mooij

Over tasjesdieven, het geweld van laatste woorden en het geweten. Over de vraag of er volgens Henri Bergson alleen maar vooruitgang mogelijk is, over de strijd tussen een smalle en een brede moraal in de gezondheidsethiek en over de vraag wanneer we mensen iets kunnen toerekenen. Een avond met veel moraal en weinig moralisme.

De Twentsche Club (achter de Nieuwe Kerk bij de Dam), ca. 19.45 uur

Amsterdam

8 februari 2005

Werkelijkheid en humanisme - met Bas Heijne, Heleen Pott, Joop Tiedeman

Ooit was de vraag naar de grens tussen werkelijkheid en schijn een probleem voor filosofen die toch niets beters te doen hadden. Nu kampt elke tv-kijker ermee. Wat is nog werkelijkheid vandaag de dag?
En: kan het nu eens afgelopen zijn met het postmodernisme? En wat komt er daarna? Een interview met Bas Heijne en een debat tussen Joop Tiedeman en Heleen Pott.

De Twentsche Club (achter de Nieuwe Kerk bij de Dam), ca. 19.45 uur

Amsterdam

11 januari 2005

Het overvloedige woord en het eeuwige tekort- Piet Gerbrandy, Rutger Claassen, Karim Benammar

Woorden kunnen soms tekort schieten, maar een gebrek aan woorden ontstaat nooit. Het woord is overvloedig. Maar wanneer overtuigt het? Hoe actueel is de retorica van Aristoteles? Materiële zaken en diensten lijken daarentegen ook in een tijd van overvloed nog steeds schaars.Is het tekort eeuwig?
Een nieuw jaar en een nieuwe locatie: een café waar gezellig gefilosofeerd kan worden.

De Twentsche Club (achter de Nieuwe Kerk bij de Dam), ca. 19.45 uur

Amsterdam

14 december 2004

Romantiek & Het Kwaad - met Maarten Doorman, Petruschka Schaafsma en Jacco Verburgt

Een avond over Verlichting en Romantiek, over de rede en de onredelijke hang naar het kwaad, over gevoel en verbeelding. Aan het eind van zijn leven kwam Immanuel Kant, de hekkesluiter van de Verlichting, tot de conclusie dat de mens een radicale hang naar het kwaad heeft. Hoe machtig waren de redelijke idealen van de Verlichting? Wordt onze mentale orde niet veeleer gekenmerkt door de dynamische paradoxen van de Romantiek?

Felix Meritis, Shaffyzaal, ca. 19.45 uur

Amsterdam

9 november 2004

De filosoof en de politiek: over Thorbecke en Camus - met Jan Drentje en Ger Verrips

Plato meende al dat filosofen de dienst zou moeten uitmaken in de politiek. Zonder dat iedereen dat doorhad, blijkt dat ideaal in het Nederland van de negentiende eeuw al gerealiseerd te zijn. De vader van de herziene Grondwet van 1848, Johan Rudolf Thorbecke, was van huisuit een filosoof. Tegen filosofen die zich door de politiek laten inpakken, keerde Albert Camus zich in zijn boek over De mens in opstand.

Felix Meritis, Shaffyzaal, ca. 19.45 uur

Amsterdam

12 oktober 2004

Locke en Lacan - met Inigo Bocken, Filip Buekens en Johan Schokker

De L is weer in de maand. Vanavond gaat het eerst over John Locke en de vraag hoe liberaal deze driehonderd jaar geleden overleden denker eigenlijk was. Of op welke manier. En daarna volgt een heftig en gepassioneerd debat over de merites van de psychoanalytisch geinspireerde filosofie van Jacques Lacan. Wat is goede filosofie? Twee denkwijzen zullen hard op elkaar botsen: psychoanalytische versus "gewone" analytische filosofie. Dit wordt een avond die nog lang zal nadenderen.

Felix Meritis, Shaffyzaal, ca. 19.45 uur

Amsterdam

14 september 2004

Liefde en Eros: over Heidegger, Arendt en Bataille - met Mark Wildschut en Marc De Kesel

Vijf jaar zijn Felix en Sofie nu al bij elkaar. Maar hoe zit het eigenlijk tussen die twee? Is er sprake van liefde? En van erotiek? Daar laten Sofie en Felix zich wijselijk niet over uit. Maar ze filosoferen er wel over: de verhouding van liefde en eros. Op de openingsavond van het zesde seizoen gaat het dus over de verhouding tussen Martin & Hannah: Heidegger en Arendt dus. En over Georges Bataille en de tranen die Eros teweegbrengt. Met Mark & Marc. Het begin van een sprankelend seizoen.

Felix Meritis, Shaffyzaal, ca. 19.45 uur

Amsterdam

8 juni 2004

Kosmologie - met Martinus Veltman, Marga Jager en Rienk Vermij

De slotavond van het vijfde seizoen van Felix & Sofie gaat onze wereld en wij: kosmologie. Als we weten hoe het heelal of de wereld in elkaar zitten, wat weten we dan? Levert kennis van de wereld ook filosofische kennis op? Onze wereld blijkt er steeds weer anders uit te zien. Heeft elk tijdvak heeft zijn eigen kosmologie? Keren we terug naar de kosmologie van de Oudheid? Met Nobelprijswinnaar Martinus Veltman, Marga Jager en Rienk Vermij.

Felix Meritis, Shaffyzaal, ca. 19.45 uur

Amsterdam

11 mei 2004

Literatuur en cultuur - Joke J. Hermsen, Ad Verbrugge, Gabriël van den Brink, Govert Buijs

Het voorjaar is begonnen, maar Felix & Sofie zijn in een melancholieke cultuurkritische bui. Is het nog mogelijk waarachtig mens te zijn in deze tijd? Of kunnen we alleen maar heimwee koesteren naar de menselijkheid die ooit bestond? Daarover gaat het gesprek met Joke J. Hermsen. En onze cultuur is op drift. Maar waar gaan we heen? Ad Verbrugge, Gabriël van den Brink en Govert Buijs kijken of ze het over de analyse en de remedie eens kunnen worden.

Felix Meritis, Shaffyzaal, ca. 19.45 uur

Amsterdam

13 april 2004

Nederlands conservatisme en Franse filosofie

Lang wilde niemand in Nederland conservatief genoemd worden, zelfs niet als hij het was. Maar de tijden zijn veranderd, constateert Bart Jan Spruyt vergenoegd. Henk Woldring moet niets hebben van de nieuwe mode. Het conservatisme bedreigt volgens hem de beschaving en de rechtstaat. Felix en Sofie richten de blik deze avond ook over de grens: wat doet de filosofie Frankrijk? Daarover vertellen Florentijn van Rootselaar en Annette van der Elst. En verder de vaste boekenrubriek en de column.

Felix Meritis, Shaffyzaal, ca. 19.45 uur

Amsterdam

9 maart 2004

Utopie en nostalgie - met Hans Achterhuis, Ronald van Raak en Jacques De Visscher

Deze avond worden Felix & Sofie heen en weer geslingerd tussen een utopisch verlangen naar een betere toekomst en een nostalgisch heimwee naar de kunst van weleer. Hans Achterhuis en Ronald van Raak gaan in debat over de noodzaak en het gevaar van de utopie. En Jacques De Visscher confronteert moderne en klassieke kunst met elkaar. En verder: de bekendmaking van de shortlist van de Socrateswisselbeker, de vaste boekenrubriek en de column.

Felix Meritis, Shaffyzaal, ca. 19.45 uur

Amsterdam

17 februari 2004

Het geluk van mens en dier - met Raimond Gaita en Klaas Rozemond

Filosofen hebben het meestal over de vraag wat het is om mens te zijn in deze wereld. Maar wat is het om dier te zijn? Daarover gaat het op deze extra sessie van Felix & Sofie in samenwerking met Varkens in Nood en de Sophia-Vereeniging. De internationaal bekende filosoof Raimond Gaita en de Nederlandse filosoof Klaas Rozemond gaan in op het geluk van dier en mens.

Felix Meritis, Shaffyzaal, ca. 19.45 uur

Amsterdam

10 februari 2004

Geest en rede - met Hans Dijkhuis, Jabik Veenbaas en Willem Visser

Hoe werkt de menselijke geest? Hoe werkt de rede? Dat zijn de vragen waar het deze avond over gaat. Hans Dijkhuis legt uit dat de menselijke geest honger heeft. De geest is een onrustig ding, dat niet tegen verveling kan en voortdurend nieuw voedsel nodig heeft. Jabik Veenbaas en Willem Visser klaarden een reuzenklus. Zij vertaalden de Kritiek van de zuivere rede van Immanuel Kant precies tweehonderd jaar na diens dood voor het eerst in het Nederlands.

Felix Meritis, Shaffyzaal, ca. 19.45 uur

Amsterdam

13 januari 2004

De IJzeren Lijst - de tien belangrijkste filosofiewerken

Wat zijn de tien belangrijkste filosofieboeken aller tijden?Filosofie Magazine hield een enquête onder alle hoogleraren wijsbegeerte in Nederland en Vlaanderen. In het januarinummer van het blad werden de resultaten gepubliceerd worden. Op deze avond werden de resultaten onthuld.

Felix Meritis, Shaffyzaal, ca. 19.45 uur

Amsterdam

9 december 2003

Oordelen - met Coen Simon, Simone van der Burg en Sander Griffioen

De wereld zit vol feiten, maar daar zijn mensen niet tevreden mee. Ze constateren niet alleen dat de wereld er is en de dingen er zijn, ze vinden er ook iets van. Ze oordelen steeds. Over verschillende soorten oordelen gaat het deze avond: vooroordelen, morele oordelen en culturele oordelen. Wat is de waarde van oordelen, waar komen ze vandaan en zijn ze universeel of niet?

Felix Meritis, Shaffyzaal, ca. 19.45 uur

Amsterdam

11 november 2003

Eigendom - met Gijs van Donselaar, Sanne Taekema en Arine van der Steur

Allemaal hebben we wel iets. Bezit of eigendom dus. Maar hoe ver reikt het recht op eigendom eigenlijk? En wat is het? Een filosoof als John Locke rekende het recht op eigendom tot de natuurlijke rechten, terwijl het toch duidelijk lijkt dat eigendom bij uitstek een cultureel, juridisch begrip is - en dus helemaal niet natuurlijk. Of toch?

Felix Meritis, Shaffyzaal, ca. 19.45 uur

Amsterdam

14 oktober 2003

Meer dan het ietsisme? - met August Hans den Boef, Ger Groot en Sander van Maas

Het ietsisme bestaat! De afgelopen maanden was het het gesprek van de dag. Maar, vragen Felix & Sofie zich af, is er ook meer dan het ietsisme? Ze proberen de discussie een stapje verder te helpen door in te gaan op de relatie tussen kunst en religie.

Felix Meritis, Shaffyzaal, ca. 19.45 uur

Amsterdam

9 september 2003

Beginselen - met Wim Rietdijk, Henk Geertsema en Niels Helsloot

Felix en Sofie beginnen het vijfde seizoen van hun filosofisch café bij het begin: bij de vraag naar het begin dus. Waar gaan we vanuit? Wat zijn onze beginselen? Kun je het denken en het leven funderen op onwrikbare principia? Beginnen we eigenlijk bij beginselen of komen we er uiteindelijk op uit? Of is het leven zo ingewikkeld en diffuus dat we niet eens in staat zijn om onze uitgangspunten te formuleren?

Felix Meritis, Shaffyzaal, ca. 19.45 uur

Amsterdam

10 juni 2003

Over Emmanuel Levinas - Met Rudi Visker, Renée van Riessen en Joachim Duyndam

De slotavond van het vierde seizoen van filosofisch café Felix & Sofie is geheel gewijd aan de Franse filosoof Emmanuel Levinas: een mooi verhaal en een goed gesprek. Met Rudi Visker, Renée van Riessen en Joachim Duyndam.

Felix Meritis, Shaffyzaal, ca. 19.45 uur

Amsterdam

13 mei 2003

Angst: Kierkegaard, Freud, Heidegger - met Pieter Vos, Tomas Geyskens en Ad Verbrugge

Angst is het thema van de tiende sessie van Felix & Sofie in het vierde seizoen. Het gaat deze avond over angst bij drie grote denkers. Kierkegaard wordt behandeld door Pieter Vos, over Freud zal het gaan met Tomas Geyskens, terwijl Heidegger onder handen genomen zal worden door Ad Verbrugge. Wat is angst eigenlijk? Vaak wordt er onderscheid gemaak tussen vrees voor een concreet gevaar en angst als iets onaanwijsbaars. Maar hoe valide is dat onderscheid?

Felix Meritis, Shaffyzaal, ca. 19.45 uur

Amsterdam

15 april 2003

Veiligheid: onbehagen en verlangen Met Hans Boutellier, Martijntje Smits en Gijs van Oenen

Mensen voelen zich onveilig. Hoe beter het bestaan, hoe bedreigder ze zich voelen, lijkt het wel. Burgers zijn bang voor criminaliteit, voor nieuwe technologieën (klonen, genetisch gemanipuleerd voedsel) en voor rampen. Is het verlangen naar veiligheid reëel of gaat het om een utopie? Over de dreigingen die uitgaan van misdaad, vreemde technische mogelijkheden en wanorde en rampen, praten Felix & Sofie vanavond met Hans Boutellier, Martijntje Smits en Gijs van Oenen.

Felix Meritis, Shaffyzaal, ca. 19.45 uur

Amsterdam

8 april 2003

Tijd, ruimte, oneindigheid Met Paul van Tongeren, Ton Lemaire en Pieter Sjoerd Hasper

Op 8 april haken Felix & Sofie aan bij het thema van het essay dat ter gelegenheid van de Maand van de Filosofie verschijnt onder de titel Werelden van tijd. Het gaat deze avond over tijd, ruimte en oneindigheid. Te gast zijn de filosofen Paul van Tongeren, Pieter Sjoerd Hasper en Ton Lemaire.

Felix Meritis, Shaffyzaal, ca. 19.45 uur

Amsterdam

11 maart 2003

Deugt de ethiek? - Met René ten Bos, Theo Boer en Désirée Verweij

Ethiek is in opmars. Tal van organisaties en bedrijven pronken met de aandacht die ze besteden aan ethische en morele kwesties. Maar wat stelt deze belangstelling voor ethiek eigenlijk voor? Die vraag leggen we deze avond voor aan drie ethici die te maken hebben met de praktijk op drie verschillende terreinen: het bedrijfsleven, de medische wereld en het leger.

Felix Meritis, Shaffyzaal, ca. 19.45 uur

Amsterdam

11 februari 2003

Felix & Sofie verbeelden zich heel wat! Met Kees Vuyk, Frank Vande Veire en Stine Jensen

Het kan niet op. Alweer een thema-avond: de Verbeelding. Felix en Sofie begeven zich in de wereld van de esthetica. Ze buigen zich over de betekenis van cultuur en kunst. Over de verhouding van werkelijkheid en verbeelding, over het sublieme en het vreemde, over schoonheid en duisternis gaat het deze avond. Met drie kunst- en cultuurfilosofen die onlangs opvallende en boeiende boeken het licht deden zien: Kees Vuyk, Frank Vande Veire en Stine Jensen.

Felix Meritis, Shaffyzaal, ca. 19.45 uur

Amsterdam

14 januari 2003

Felix & Sofie zien het scherp - met Hub Zwart, Huib Looren de Jong en Jan van Riemsdijk

Filosofen zijn kijkers, misschien nog wel meer dan denkers. Wat gebeurt er eigenlijk als we waarnemen? Kijk eens naar een hoek van het plafond. Zie u daar een hoek van 90 graden? Ziet u wat u echt ziet of wat u denkt te zien? En wat gebeurt er in ons brein als we kijken? Er verschijnt een beeld op het netvlies. Maar wie bekijkt dat beeld weer? Wat is dat nou precies, kijken?
Over de menselijke blik hebben we het vanavond met drie gasten: Hub Zwart, Huib Looren de Jong en Jan van Riemsdijk.

Felix Meritis, Shaffyzaal, ca. 19.45 uur

Amsterdam

10 december 2002

Felix & Sofie verveelden zich -maar niet met Theo de Boer en Paul Moyaert

De decemberstormen rukken de allerlaatste bladeren van de bomen, de regen striemt in uw gezicht, de dagen worden steeds korter, en u vreest de holle feestdagen als een sneeuwjacht, en dan verschijnt plots het grote monster: de verveling.

Felix Meritis, Shaffyzaal, ca. 19.45 uur

Amsterdam

12 november 2002

Felix & Sofie willen de waarheid horen!

De waarheid moet maar eens boven water komen! Op de derde avond van het seizoen draait alles om waarheidsvinding. Hoe verantwoorden mensen zich tegenover God, de wereld, de mensen en zichzelf? Met Eite Veening, Sybe Schaap, Arthur Petersen, Bert Keizer, Frans Jacobs, Bert Keizer en Désanne van Brederode.

Wie de waarheid spreekt, wordt daar vroeger of later op betrapt.
Oscar Wilde

Felix Meritis, Shaffyzaal, ca. 19.45 uur

Amsterdam

8 oktober 2002

Robotten, cyborgen en andere dieren

Op de tweede avond van het vierde seizoen grijpen Felix & Sofie twee onderwerpen bij de kop: worden wij eenvoudige mensen misschien gekoloniseerd vanuit cyberspace? En grijpen we zelf niet te veel in het leven van de dieren in? Verdienen die misschien rechten?

Felix Meritis, Shaffyzaal, ca. 19.45 uur

Amsterdam


 

volgende drieëndertig (van 234) -->

Zoek in het archief