VU Boekhandel
Titel
Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel

De IJzeren Lijst: de beste filosofische boeken ooit.

Filosofie Magazine stelde in 2004 de IJzeren Lijst samen van de beste filosofische boeken ooit, op basis van de mening van vierenveertig hoogleraren verbonden aan filosofiefaculteiten in Nederland en België. De lijst werd onthuld tijdens Felix & Sofie van 13 januari 2004. De eerste dertig vind je hieronder, en kun je bestellen.

Aristoteles

Ethica

Op 1: Ethica

De Ethica Nicomachea is een van de meest toegankelijke teksten van Aristoteles. Het is ook een belangrijk werk, want het is de eerste systematische uiteenzetting over ethiek in de westerse wijsbegeerte. Bovendien staat het werk aan de oorsprong van een bepaalde wijsgerige reflectie, de zogenaamde 'geluksethiek'. Het werk heeft een diepgaande en blijvende invloed uitgeoefend. Het heeft gangbare opvattingen over ethiek helpen vormen. Wie de Ethica ter hand neemt, zal vertrouwde begrippen en problemen ontmoeten.

€ 38,75

Immanuel Kant

Kritiek van de zuivere rede

Op 2: Kritiek van de zuivere rede

Weinig boeken hebben zo'n helder stempel op de moderne cultuur gedrukt als Kants Kritiek van de zuivere rede. Waar de Franse Revolutie in 1789 een blijvende politieke wending teweegbracht, veroorzaakte Kants boek, dat enkele jaren eerder verscheen, een filosofische aardverschuiving.

€ 51,30

Immanuel Kant

Kritik Der Reinen Vernunft

Op 2: Kritik Der Reinen Vernunft
Vollstšndige Ausgabe. Vermehrt um die Vorrede zur ersten Auflage 1781

Kants Ausfuehrungen ueber die Grundsaetze der menschlischen Vernunft
Kritiek van de zuivere rede

€ 11,94

Plato

De ideale staat

Op 3: De ideale staat
politeia

Maakt misdaad gelukkig? Loont wetsovertreding die onbestraft blijft? Plato meent van niet. Tegenover meeslepende betogen over het immorele leven stelt hij de eerste samenhangende psychologische theorie uit de geschiedenis, waarin hij vijf menstypen onderscheidt: van de evenwichtige intellectueel tot de dictatoriale verslaafde.

€ 19,95

in herdruk

John Rawls

Een theorie van rechtvaardigheid

Op 4: Een theorie van rechtvaardigheid

Een theorie van rechtvaardigheid van John Rawls is misschien wel het meest invloedrijke werk op het gebied van moraalfilosofie en politieke filosofie uit de twintigste eeuw. Dit boek heeft niet alleen op filosofen en andere academici een onuitwisbare indruk gemaakt, maar ook buiten de universiteit op politieke essayisten, juristen, politici en mensen uit de burgerrechtenbeweging.

€ 59,95

in herdruk

John Rawls

A Theory of Justice

Op 4: A Theory of Justice

Since it appeared in 1971, John Rawls's "A Theory of Justice" has become a classic. The author has now revised the original edition to clear up a number of difficulties he and others have found in the original book.

€ 23,16

Renť Descartes

Meditations on First Philosophy

Op 5: Meditations on First Philosophy
In which the existence of God and the immortality of the soul are demonstrated

Meditations on First Philosophy is a philosophical treatise first published in Latin in 1641. The book is made up of six meditations, in which Descartes first discards all belief in things which are not absolutely certain, and then tries to establish what can be known for sure.

€ 29,29

Sir Karl Raimund Popper

De open samenleving en haar vijanden

Op 6: De open samenleving en haar vijanden
I de betovering van Plato; II Hegel en Marx

De open samenleving en haar vijanden (1945) is het politiek-filosofische hoofdwerk van Karl R. Popper. Het is ťťn groot pleidooi voor de democratie, die Popper als de enige staatsvorm beschouwt waarin de menselijke rede zich kan ontplooien en geweldloze hervormingen tot stand kunnen worden gebracht. Het is ook een legendarische aanval op de filosofieŽn van Plato, Hegel en Marx en een fundamentele uiteenzetting van de gevaren die centraal geleide politieke systemen met zich meebrengen.

€ 59,95

Karl Popper

The Open Society and its Enemies (I)

Op 6: The Open Society and its Enemies (I)
The Spell of Plato

Written in political exile in New Zealand during the Second World War and first published in two volumes in 1945, Karl Popper's The Open Society and Its Enemies is one of the most famous books of the twentieth century.

€ 15,61

Karl Popper

The Open Society and its Enemies (II)

Op 6: The Open Society and its Enemies (II)
Hegel and Marx

Written in political exile during the Second World War and first published in 1945, Karl Popper's The Open Society and Its Enemies is one of the most influential books of the twentieth century.

€ 17,31

Plato

Dialogen

Op 7: Dialogen

Liefde, schoonheid, het goede, rechtvaardigheid, vriendschap, waarheid, onsterfelijkheid en de dood zijn de grote thema's die cirkelen rondom de centrale vraag van Plato en zijn leermeester Socrates: Hoe moet ik leven? In de vorm van onderzoekende en analyserende dialogen onderneemt Plato een filosofische speurtocht naar mogelijke antwoorden.

€ 25,50

Rudi te Velde

Eros en de filosofie

Op 7: Eros en de filosofie
Plato's Symposium: analyse en interpretatie

'Eros en de filosofie' geeft een precieze analyse van de dramatische structuur en opbouw van Plato's Symposium. Te Velde laat zien hoe Plato de transcenderende ervaring van het erotisch verlangen aangrijpt om de lezer binnen te leiden in de ruimte van de filosofie.

€ 19,90

Plato

Verzameld werk / 6 Alkibiades & Symposion

Op 7: Verzameld werk / 6 Alkibiades & Symposion

Het 'Symposium' ('Gastmaal') is misschien wel de invloedrijkste tekst van Plato en bevat sprankelende verhandelingen over de liefde (Eros) van (onder meer) de dichter Aristophanes en Sokrates, gevolgd door een lofrede op de laatste door Alkibiades.

€ 22,50

uitverkocht

Karl Marx

Capital

Op 8: Capital

Combining vivid historical detail with economic analysis to produce a bitter denunciation of mid-victorian capitalist society. Capital is the most influential work in social science in the twentieth century.

€ 13,81

Hannah Arendt

De menselijke conditie

Op 9: De menselijke conditie

De menselijke conditie is het hoofdwerk van Hannah Arendt. Zij geeft in dit boek een originele analyse van de vita activa van de mens, van de drie fundamentele menselijke activiteiten.

€ 44,90

Benedictus de Spinoza

Ethica

Op 10: Ethica

Weinig filosofen zijn zo diep verafschuwd en zozeer bewonderd als Benedictus de Spinoza (1632-1677). De hele achttiende eeuw door luidt de kritiek dat zijn 'wetenschappelijke' filosofie de godsdienst en daardoor de maatschappij vernietigt.

€ 39,95

UITVERKOCHT

Benedictus de Spinoza

Ethica

Op 10: Ethica
Uit het Latijn vertaald en van verklarende aantekeningen voorzien door Nico van Suchtelen

Het hoofdwerk van de in 1632 te Amsterdam geboren wijsgeer.

€ 22,90

Michel de Montaigne

De essays

Op 11: De essays

De essays is de eerste en nog steeds de rijkste, persoonlijkste en beroemdste essaybundel van de wereldliteratuur. Montaigne stelt op zeer beeldende en levendige wijze essentiŽle levensvragen aan de orde, over de dood, vriendschap, erotiek, wijsheid, angst, hartstocht en godsdienst.

€ 49,95

Martin Heidegger

Zijn en tijd

Op 12: Zijn en tijd

"Met bewonderenswaardige toewijding vertaald door Mark Wildschut Wie het boek aandachtig leest, zal niet meer herstellen van de schok die het in zijn intellectuele huishouding teweegbrengt en zich voorgoed de flits herinneren die het probeert op te roepen en die het hele leven van Heidegger als filosoof heeft bepaald." Cornelis Verhoeven in Trouw

€ 51,90

John Stuart Mill

Over vrijheid

Op 13: Over vrijheid

Over vrijheid (1859) is een vurig pleidooi voor vrije meningsuiting, die voor John Stuart Mill het uitgangspunt vormt van een onderzoek naar de voorwaarden waaronder mens en maatschappij het best tot hun recht komen.

€ 9,95

uitverkocht

Ludwig Wittgenstein

Filosofische onderzoekingen

Op 14: Filosofische onderzoekingen

De postuum gepubliceerde Filosofische onderzoekingen (Philosophical Investigations, 1958) bieden geen logisch beargumenteerd systeem, maar een scala van dialogen, soms in de vorm van vragen aan de lezer, waarin traditionele posities, alledaagse filosofische verwarring en Wittgensteins eigen verwondering zijn te herkennen.

€ 39,90

Ludwig Wittgenstein

Op 14: Filosofische beschouwingen
Over ethiek, esthetica, psychoanalyse, geloof en antropologie

Een bundeling van vijf invloedrijke teksten: Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology, and Religious Belief (1966), Lecture on Ethics (1965) en Bemerkungen Łber Frazers Golden Bough (1967), gebaseerd op colleges, gesprekken, door studenten opgetekende aantekeningen en eigen notities. Zij weerspiegelen zijn persoonlijke visie op religieuze, psychologische en esthetische vraagstukken.

€ 29,50

uitverkocht

G.W.F. Hegel

Fenomenologie van de geest

Op 15: Fenomenologie van de geest

Hegel beschrijft in de Phšnomenologie des Geistes (1807) het proces waarin de mens door wat hij ervaart en in de geschiedenis meemaakt uiteindelijk tot een volledig bewustzijn van zichzelf komt. In deze uitgave zijn de belangrijkste fragmenten uit dit beroemde werk geselecteerd.

€ 19,90

uitverkocht

Thomas Kuhn

De structuur van wetenschappelijke revoluties

Op 16: De structuur van wetenschappelijke revoluties

In The Structure of Scientific Revolutions (1962) introduceert Kuhn een nieuwe theorie van de wetenschappelijke ontwikkeling: geen ontwikkeling en groei van de wetenschappen door accumulatie, maar veeleer evolutie met revolutionaire breuken.

€ 24,90

Immanuel Kant

Fundering voor de metafysica van de zeden

Op 17: Fundering voor de metafysica van de zeden

De mens kan niet weten wat het goede op zich is; ons streven naar goede, dat is wat de moderne ethiek moet proberen te begrijpen. Deze stelling verdedigt Kant in Fundering voor de metafysica van de zeden, waarvan nu een herziene en geactualiseerde editie verschijnt.

€ 25,90

Thomas Hobbes

Leviathan

Op 18: Leviathan

In Leviathan (1651) beschrijft Hobbes een staat waarin de politieke machten elkaar in evenwicht houden en aldus de vrede in de samenleving bewaren. Zijn toentertijd revolutionaire denkbeelden zijn toegepast in de opbouw van onze moderne staten.

€ 25,00

Ludwig Wittgenstein

Tractatus logico-philosophicus

Op 19: Tractatus logico-philosophicus

De Tractatus is het enig filosofische werk dat Ludwig Wittgenstein tijdens zijn leven heeft gepubliceerd. De zorgvuldig genummerde paragrafen overtuigen in hun uitzonderlijke beknoptheid de lezer en hebben vooral na de dood van Wittgenstein tot veler verbeelding gesproken.

€ 19,95

Bertrand Russell

Geschiedenis van de westerse filosofie

Op 20: Geschiedenis van de westerse filosofie
Vanuit de politieke en sociale omstandigheden van de Griekse Oudheid tot in de twintigste eeuw

Wat niemand nu meer zou durven, deed de grote schrijver en filosoof Russell in dit boek: de volledige westerse filosofie in ťťn duizelingwekkend verband brengen met haar sociale en politieke context.

€ 25,00

David Hume

Traktaat over de menselijke natuur

Op 21: Traktaat over de menselijke natuur

In 1739 en 1740 verscheen het hoofdwerk van een van de belangrijkste empiristische filosofen uit de geschiedenis: Traktaat over de menselijke natuur van Hume. Dankzij de vertaling van prof. dr. F.L. van Holthoon is dit essentiŽle boek eindelijk voor een groter publiek toegankelijk.

€ 34,90

Michel Foucault

De woorden en de dingen

Op 22: De woorden en de dingen

De woorden en de dingen, een van de hoofdwerken van Michel Foucault, verscheen in 1966 onder de titel Les mots et les choses. Het baarde opzien door de onorthodoxe wijze waarop Foucault de wordings-geschiedenis van de moderne menswetenschappen analyseert. Hij ontleedt de dubbelzinnige status van de moderne wetenschappelijke blik. De positie van de mens daarin volgt uit het feit dat deze als fundament van kennis de plaats van God heeft ingenomen en tegelijk als object van kennis mens is gebleven.

€ 46,50

uitverkocht


 

volgende zeventien (van 48) -->


Bestellen
Je kunt de boeken op deze website bestellen en voor € 1,95 extra per zending thuis laten bezorgen.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)