overzicht van boeken van Boom

 

volgende vijftig (van 203) -->

Homo sacer

Giorgio Agamben • Homo sacer
De soevereine macht en het naakte leven

De gevangene van het concentratiekamp, maar ook de hedendaagse vluchteling en de comapatiënt die tussen leven en dood zweeft, ziet Agamben als moderne belichamingen van de homo sacer. Sinds zijn verschijning in 1995 is Homo sacer in en buiten Europa onderwerp van vele, vaak heftige discussies.

Islam in Nederland

Mohamed Ajouaou, Erik Borgman, Pim Valkenberg • Islam in Nederland
Theologische Bijdragen In Tijden Van Secularisering

Dit boek laat zien dat er ook binnen de islam ruimte is voor een beroep op de rede; het levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke leven binnen een multiculturele, multireligieuze en geseculariseerde samenleving.

Waardenloze gesprekken

Martin T. Appelo • Waardenloze gesprekken
Socratisch motiveren in de praktijk

Twee jaar na het succesvolle Socratisch Motiveren, waarvan duizenden exemplaren zijn verkocht, verschijnt nu het tweede deel met praktijkvoorbeelden en verdieping.

Socratisch motiveren

dr. Martin T. Appelo • Socratisch motiveren

Hulpverleners en bedrijfsartsen komen het vaak tegen: cliënten die anders doen en willen dan wat hun omgeving verwacht. De verschillende partijen gaan de strijd met elkaar aan, graven zich in of keren elkaar de rug toe. Vastlopende en uitzichtloze behandelingen, dreigende arbeidsongeschiktheid en toenemend isolement zijn hiervan het gevolg. Socratisch motiveren is een methode om dit te voorkomen.

De menselijke conditie

Hannah Arendt • De menselijke conditie

De menselijke conditie is het hoofdwerk van Hannah Arendt. Zij geeft in dit boek een originele analyse van de vita activa van de mens, van de drie fundamentele menselijke activiteiten.

Totalitarisme

Hannah Arendt • Totalitarisme
Gevolgd door Het verval van de nationale staat en het einde van de rechten van de mens

The Origins of Totalitarianism is de eerste grote studie na de Tweede Wereldoorlog, waarin oorsprong en dynamiek van het nazisme en het sovjet-communisme centraal staan. Het derde deel van deze studie, Totalitarianism, is het meest actuele en vormt de basis voor deze Nederlandse editie.

Gebruik en misbruik van de geschiedenis

Antoon de Baets • Gebruik en misbruik van de geschiedenis

De geschiedenis wordt vaak misbruikt. Met een beroep op het verleden worden oorlogen gevoerd en volkeren uitgemoord. Dit boek beschrijft de dilemma's waarvoor historici worden gesteld bij de confrontatie met onverantwoorde geschiedschrijving.

Lichaam & ziel

Paul Bakker (red) • Lichaam & ziel
Over de filosofische voorgeschiedenis van de psychologie

Over lichaam en ziel is eindeloos gefilosofeerd, van de oudheid tot in de nieuwste tijd. Deze bundel beschrijft de pogingen om de studie van deze thema's een plaats te geven binnen de bestaande denkkaders.

Reframing

Karim Benammar • Reframing
The art of thinking differently

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En: kan het ook radicaal anders? Deze twee vragen staan aan de basis van een filosofische exploratie van creatieve ideeën en een praktisch stappenplan dat iedereen zelf kan inzetten om anders te leven.

Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid

Walter Benjamin • Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid

Baanbrekend essay over de beeldende kunst in de jaren dertig van de twintigste eeuw, aangevuld met de essays Kleine geschiedenis van de fotografie en Eduard Fuchs, verzamelaar en historicus.

Lachen

Henri Bergson • Lachen

Volgens de filosoof en Nobelprijswinnaar Henri bergson (1859-1941) is iets komisch als een levend organisme iets van een automaat krijgt. Deze even simpele als plausibele stelling werkt hij uit in het invloedrijke opstel Lachen. Nog steeds is het een van de meest gelezen en meest verkochte studies van het komische.

Twee opvattingen van vrijheid

Isaiah Berlin • Twee opvattingen van vrijheid

Het werk van de filosoof Isaiah Berlin (1909-1997) vormt een van de krachtigste verdedigingen van het westerse pluralisme. Zijn beroemde opstel Twee opvattingen van vrijheid biedt een toegankelijke inleiding in zijn denken. Berlins scherpzinnige analyse van het vrijheidsbegrip bepaalt tot de dag van vandaag ons sociaal-politieke denken.

Boeren in Nederland

Jan Bieleman • Boeren in Nederland
Geschiedenis van de landbouw 1500-2000

De Nederlandse delta staat al eeuwen te boek als een welvarend stedenland. De verstedelijking is niet ten koste van de landbouw gegaan, integendeel: tegenwoordig geldt de Nederlandse land- en tuinbouw als de productiefste ter wereld.

Kant's kritiek van de zuivere rede

Karin de Boer • Kant's kritiek van de zuivere rede
een leeswijzer

Kant lezen is de sleutel tot een van de belangrijkste boeken uit de moderne filosofie: de Kritiek van de zuivere rede. Door middel van korte inleidingen en een uitleg van de belangrijkste passages loodst Karin de Boer de lezer door Kants complexe denken.

Erfenissen van de verlichting

René Boomkens • Erfenissen van de verlichting
Basisboek cultuurfilosofie

Erfenissen van de verlichting is de eerste Nederlandstalige inleiding in de cultuurfilosofie. Op toegankelijke wijze geeft René Boomkens een overzicht van de belangrijkste problemen en denkers binnen deze discipline. Het boek is nadrukkelijk niet alleen geschreven voor filosofiestudenten, maar ook aantrekkelijk voor studenten in de media- en communicatiewetenschappen en aan de kunstacademies.

25 eeuwen oosterse filosofie

Jan Bor & Karel van der Leeuw (red.) • 25 eeuwen oosterse filosofie

In dit overzicht van de Oosterse filosofie komen achtereenvolgens de Indische, Tibetaanse, Chinese, Japanse en islamitische filosofie aan de orde. Uitvoerig worden de historische context en het specifieke karakter van elke filosofie belicht.

25 eeuwen westerse filosofie

Jan Bor, L. Landeweerd • 25 eeuwen westerse filosofie

Het boek behandelt de filosofie van de Antieken, Middeleeuwen, Renaissance, zeventiende en achttiende eeuw, de negentiende eeuw en de hedendaagse wijsbegeerte.

Zonder geloof geen democratie

Erik Borgman • Zonder geloof geen democratie
een religieus democratisch appèl

Religieuze en niet-religieuze intellectuelen hebben volgens de filosoof Habermas de voortdurende plicht religieuze tradities voor de eigen tijd te vertalen. Het zomernummer van Christen Democratische Verkenningen richt zich op de christen-democratische traditie van een actieve rol van religie in de seculiere politiek.

Want de plaats waarop je staat is heilige grond

Erik Borgman • Want de plaats waarop je staat is heilige grond
God als onderzoeksprogramma

Hier wordt een theologie gepresenteerd die zich midden in deze religieuze dynamiek plaatst. Zij staat op dezelfde grond als andere geesteswetenschappen die zich toeleggen op de waarneming en interpretatie van zin en betekenis, waarheid en goedheid.

Het geweld van laatste woorden

Paulus van Bortel • Het geweld van laatste woorden
Filosofie in de marge van de gezondheidsethiek

De gezondheidsethiek kampt met een interne filosofische strijd die in de marge ervan wordt gevoerd. Deze 'familieruzie' handelt over haar status en staat bekend als de discussie tussen de 'smalle' en de 'brede' moraal:

Het geniale dier

René ten Bos • Het geniale dier
Een andere antropologie

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen mens en dier en hoe verhouden zij zich tot elkaar? Deze cruciale vraag, die Aristoteles zichzelf al stelde, is het uitgangspunt van dit boek. Het beschrijft de wereldwijde gevolgen van de menselijke neiging om de natuur een handje te helpen en te perfectioneren.

Modes in management

René ten Bos • Modes in management
Een filosofische analyse van populaire organisatietheorieën

Originele studie over de rol van modes in moderne managementtheorieën. Volgens de filosoof René ten Bos zouden deze modes nog veel modieuzer dienen te worden.

Gij zult rijk worden!

Pascal Bruckner • Gij zult rijk worden!
Misère van de economische mens

Na het succes van Gij zult gelukkig zijn! (Boom 2001) schittert Pascal Bruckner opnieuw met zijn heldere eenvoud en zet hij vraagtekens achter onze uitroeptekens. Nu geloof en ideologie teloorgegaan lijken, rest ons nog één religie: de economie. Bruckner trekt tegen deze ontwikkeling in onze 'postmoderne' cultuur ten strijde en zoekt een uitweg uit het 'economisme'.

Taal en mythe

Ernst Cassirer • Taal en mythe

In zijn befaamde opstel Taal en mythe laat de Duitse filosoof Ernst Cassirer zien hoe ‘symbolische en mythische vormen’ ons spreken en handelen bepalen. Een van die vormen is volgens hem het symbool God. Cassirers sleuteltekst verschijnt nu eindelijk in een Nederlandse vertaling.

Wat heet wetenschap

Alan F. Chalmers • Wat heet wetenschap

De bestaande hoofdstukken over o.a. Popper, Lakatos, Kuhn, Feyerabend zijn uitgebreid met nieuwe voorbeelden die aansluiten bij de ontwikkelingen in de wetenschappelijke praktijk. Nieuwe hoofdstukken met nieuwe inzichten zijn toegevoegd (over o.a. het theorema van Bayes, het nieuwe experimentalisme en het realisme-antirealismedebat).

De vertraagde tijd

Arnold Cornelis • De vertraagde tijd
Revanche van de geest als filosofie van de toekomst

De vertraagde tijd is het filosofisch zelfportret van de mens bij de eeuwwisseling. De klacht over de steeds hogere werkdruk en over stress toont hoe we gevangen zitten tussen twee definities van tijd: de tijd van de externe sociale klok en de tijd van de interne klok van het uniek verborgen programma van zelfsturing en ontwikkeling in ieder mens.

Logica van het gevoel

Arnold Cornelis • Logica van het gevoel
Filosofie van de stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties

In dit originele en baanbrekende werk in de filosofie en de sociale theorie van de kennis worden de kaarten van de werkelijkheid grondig geschud en opnieuw gelegd door de meesterhand.
Achter dit werk gaan meer dan twintig jaar onderzoek en onderwijs schuil.

Rustpunten van de geest

Arnold Cornelis • Rustpunten van de geest
Filosofie van gezondheid, waarden en zingeving

Rustpunten van de Geest, het laatste boek van Prof. dr. A. Cornelis, is tevens het laatste deel van een trilogie over de logica van het gevoel.
Een rustpunt van de geest is in de eerste plaats het gevoel. Het heeft de gedaante van geluk.

Rapport Commissie van onderzoek besluitvorming Irak

Commissie Davids • Rapport Commissie van onderzoek besluitvorming Irak

Het rapport van de commissie Davids, dat onderzoek heeft gedaan naar de besluitvorming over het Nederlandse beleid inzake Irak in de periode van de zomer van 2002 tot de zomer van 2003.

Kernthema's in de literatuur- en cultuurwetenschap

Joost de Bloois & Esther Peeren • Kernthema's in de literatuur- en cultuurwetenschap

'Kernthema's in de literatuur- en cultuurwetenschap' is onderdeel van de reeks Wetenschapsfilosofie in context, die tot doel heeft te reflecteren op verschillende universitaire disciplines als wetenschap: waaraan ontlenen deze disciplines hun wetenschappelijkheid? Welke wetenschappelijke methoden gebruiken ze? Wat voor soort wetenschappelijke kennis produceren ze? Hoe verhouden ze zich tot andere wetenschappen en het wetenschappelijke (en universitaire) veld als geheel? Al deze vragen worden in dit boek behandeld, toegespitst op de literatuur- en cultuurwetenschap.

Theater van de angst

Beatrice de Graaf • Theater van de angst
de strijd tegen terrorisme in Nederland, Duitsland, Italie en Amerika

Sinds 11 september 2001 is terrorismebestrijding een hoeksteen van de politiek geworden, in Amerika maar ook daarbuiten. Wat heeft het Westen aan normen en waarden opgegeven in de strijd tegen terrorisme? En wat heeft het daarmee bereikt? De strijd tegen terrorisme geeft een indringend beeld van de terrorismebestrijding in de jaren zeventig en de gevolgtrekkingen voor onze tijd.

Auschwitz mon amour

Marc de Kesel • Auschwitz mon amour

De titel van Marc De Kesels nieuwe essaybundel is niet bedoeld als provocatie. Auschwitz mon amour wijst op de vreemde aanwezigheid van het Eros-thema in de herinneringscultuur rond de holocaust. Een verbluffend boek in een scherpe stijl over een tegendraads onderwerp.

Zizek

Marc de Kesel • Zizek

Slavoj Žižek (1949) is een van de meest besproken en omstreden filosofen van de laatste jaren. Waar de een hem binnenhaalt in de avant-garde van de kritische filosofie, serveert de ander hem af als een clown en charlatan.

Goden breken

Marc de Kesel • Goden breken
Essays over monotheïsme

ISBN: 9789461050908
Paperback
16 x 24 cm
240 blz.
Verschenen: September 2010
€ 21,50

Omslagontwerp:
Marry van Baar
Een originele interventie in de huidige discussie over de ‘terugkeer van de religie’ in de westerse samenlevingen. In een spannende, verrassend concrete stijl vertelt Marc De Kesel het verhaal van deze ambivalente erfenis van de religie in onze moderne cultuur. Een boek dat er juist nu toe doet!

De Filosofie twittercanon

Herman de Regt & Leon Heuts • De Filosofie twittercanon

Het vluchtigste gecombineerd met het diepzinnigste, het nieuwe met het oude. Dat had Leon Heuts voor ogen toen hij zich voornam, beginnende bij Plato, de kern van het denken van de grootste filosofen te vatten in de 140 tekens van één enkele tweet.

Over de geest van de wetten

Charles-Louis de Secondat Montesquieu • Over de geest van de wetten

In 1748 verscheen een boek dat tot aan vandaag een niet te overschatten invloed heeft gehad op het denken over recht en politiek: De l'Esprit des Lois (Over de geest van de wetten) van Charles de Montesquieu. In een traditie van grote filosofische vertaalprojecten (Seneca, Montaigne, Kant, Sloterdijk) verschijnt bij Boom nu een integrale Nederlandse versie van dit boek.

De uitgelezen Plato

J. Decorte • De uitgelezen Plato

De reeks Uitgelezen filosofen biedt een grondige kennismaking met belangrijke filosofen uit de geschiedenis van de wijsbegeerte en laat zien op welke punten hun denken nog altijd betekenis heeft voor de huidige tijd.

Verschil en herhaling

Gilles Deleuze • Verschil en herhaling

Gilles Deleuze (1925-1995) is een van de meest aansprekende hedendaagse filosofen. Zijn oeuvre wordt wereldwijd gelezen en gebruikt door kunstenaars en wetenschappers, architecten en cineasten, bestuurskundigen en musici. Met de uitgave van Verschil en herhaling is het sleutelwerk van Deleuze beschikbaar in helder en toegankelijk Nederlands.

De wereld - De mens

Rene Descartes • De wereld - De mens
Band 2

In De wereld – De mens treft men Descartes’ eerste hoofdwerken in het Frans aan. Hierin vinden we het hele spectrum van Descartes’ onderzoek voor het eerst bijeen, van metafysische beschouwing tot natuurkundige en biologische analyses. Het laatste hoofdstuk van De wereld is getiteld De mens en werd later apart uitgegeven. Deze band sluit af met de korte, beroemde dialoog over de waarheid die Descartes schreef in dezelfde periode als De wereld.

Over de methode - Essays

René Descartes • Over de methode - Essays
Band III

Na het vroege werk, dat in de beide eerste banden van de Bibliotheek Descartes verscheen, is het nu tijd voor een van de hoofdwerken van deze Frans-Nederlandse filosoof: het beroemde Over de methode, gevolgd door de drie baanbrekende traktaten (‘Essays’) over natuurkunde, sterrenkunde en wiskunde. Band III van de Bibliotheek Descartes maakt de lezer deelgenoot van het indrukwekkende begin van de moderne wetenschap.

Regels voor het sturen van het verstand en ander vroeg werk

Rene Descartes • Regels voor het sturen van het verstand en ander vroeg werk
Band 1

In band 1 is Descartes’vroegste werk in het Latijn opgenomen, waaronder Regels voor het sturen van het verstand. Hij doet hierin een aanzet tot het formuleren van de juiste methode voor wetenschappelijk en filosofisch denken. Daartoe ontwerpt hij 21 regels. Het werk is onvoltooid, maar vormt de basis voor zijn latere methodiek. Naast de Regels vindt men in dit deel drie kleinere vroege werken, waaronder Descartes’ opmerkelijke muziektheorie en zijn opgetekende dromen.

De machtige filosoof

Hans Dijkhuis • De machtige filosoof
Een andere geschiedenis van de antieke wijsbegeerte

De machtige filosoof is een prachtig historisch overzicht van de filosofie tijdens de Griekse oudheid, met bijzondere aandacht voor de minder bekende filosofen. Het doorbreekt het eenzijdige beeld van de wereldvreemde filosoof die zich in alle rust wijdt aan de theorie.

Monarchia

Hans Dijkhuis • Monarchia
het fenomeen van het koningschap

Sinds mensenheugenis worden landen geregeerd door koningen. In Monarchia beschrijft Hans Dijkhuis hoe het koningschap zich ontwikkelde, welke vormen het heeft gekend en vooral: hoe er in de loop der eeuwen over werd gedacht en geschreven.

Stof tot denken

Hans Dooremalen, Herman de Regt & Maurice Schouten • Stof tot denken
Filosofische aspecten van brein en bewustzijn

Stof tot denken bevat tal van aansprekende voorbeelden, die het voor de lezer aantrekkelijk maken om kennis te nemen van een vakgebied dat op het snijvlak van de gedrags- en de natuurwetenschappen een enorme groei doormaakt.

Exploring Humans

Hans Dooremalen, Herman de Regt en Maurice Schouten • Exploring Humans
An introduction to the philosophy of the social sciences

Exploring Humans is een volledig overzicht van de belangrijkste stromingen in de wetenschapsfilosofie tot en met de eenentwintigste eeuw. Het is een uitstekende inleiding in de wetenschapsfilosofie voor studenten sociale en economische wetenschappen.

Wilsbekwaamheid

Neelke Doorn • Wilsbekwaamheid
Weldoen, autonomie, identiteit

Wanneer kan een patiënt wilsbekwaam worden geacht? Onder welke omstandigheden moet de wilsbekwaamheid van een patiënt vastgesteld worden? En wat is de rol van de behandelaar hierbij? Er is nog weinig consensus over de antwoorden op deze vragen.
Wilsbekwaamheid gaat in op het debat in de medisch-ethische en juridische literatuur, inclusief een schets van de vigerende juridische kaders.

Buigzame gelovigen

Chris Doude van Troostwijk, E. van den Berg en L. Oosterveen • Buigzame gelovigen
Essays over religieuze flexibiliteit

Buigzame gelovigen is een bundel essays bij het succesvolle webproject Reliflex en sluit aan bij de groeiende actuele mediabelangstelling voor de interreligieuze dialoog.

Ethiek van de wetenschapscommunicatie

Martin Drenthen, Jaap Willems en Hub Zwart (Red.) • Ethiek van de wetenschapscommunicatie

Nieuwe visies, producten en technieken hebben vaak een grote invloed op het leven van veel mensen. Communicatie over innovaties in wetenschap en technologie wordt in de huidige samenleving steeds belangrijker, omdat de kenniskloof die de samenleving verdeelt in weters versus niet-weters groter wordt. Wetenschaps- en techniekcommunicatie is een van die manieren om die kloof te verkleinen.

Filosofie

J. van Eijck • Filosofie
Een inleiding

Doel van deze algemene, systematische inleiding in de wijsbegeerte is de lezer vaardigheden te leren om zèlf filosofische vragen en de voorgestelde antwoorden te beoordelen.

Het civilisatieproces

Norbert Elias • Het civilisatieproces

In deze nog altijd actuele studie over de sociale herkomst van vormen en gedrag laat Elias zien hoe de regels voor aanvaardbaar gedrag in de maatschappelijke bovenlagen zijn ontwikkeld. Vanaf de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw vinden ingrijpende veranderingen plaats, die onze normen en waarden tot op de dag van vandaag bepalen.


 

volgende vijftig (van 203) -->

Bestellen
Je kunt de boeken op deze website bestellen en voor € 1,95 extra per zending thuis laten bezorgen.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)