overzicht van boeken van Ambo|Anthos

Het rijk van de schaarste

Hans Achterhuis • Het rijk van de schaarste
Van Thomas Hobbes tot Michel Foucault

Het rijk van de schaarste is een zoektocht door de geschiedenis van de filosofie naar de wortels van de hedendaagse maatschappij. Hans Achterhuis concentreert zich daarbij op het fenomeen van de schaarste, door Thomas Hobbes gezien als ‘de natuurlijke toestand van de mens’. Vanuit die invalshoek komen thema’s aan de orde als wedijver, rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling van natuurlijke hulpbronnen.

Het rijk van de schaarste

Hans Achterhuis • Het rijk van de schaarste
Van Hobbes tot Foucault

Het rijk van de schaarste is een zoektocht in de geschiedenis van de filosofie naar de wortels van de hedendaagse maatschappij. Daarbij concentreert hij zich op het fenomeen van de schaarste, door Thomas Hobbes gezien als 'de natuurlijke toestand van de mens'. Vanuit die invalshoek komen thema's aan de orde als wedijver, rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling van natuurlijke hulpbronnen.

Utopie

Hans Achterhuis • Utopie
Havo vanaf 2007

De meeste mensen associëren het begrip 'utopie' met het ontwerp van een betere wereld dan de onze, een wereld waarin bijvoorbeeld iedereen gelijkwaardig is of waarin geen hongersnood, oorlog of mishandeling meer voorkomen. Critici gebruiken het woord 'utopie' als een scheldwoord. Zij beschouwen het begrip als een niet altijd ongevaarlijk droombeeld van een volmaakte toestand, dat nooit echt kan worden. Wat is een utopie precies? Waar komt het begrip vandaan en welke rol speelt het in onze tijd?

Mijn dinsdagen met Morrie

Mitch Albom • Mijn dinsdagen met Morrie
Een oude man, een jonge man, en de lessen van het leven

Voor Mitch Albom was Morrie Schwartz iemand die hem inspireerde, raad gaf en op weg hielp in het leven. Bij Schwartz’ afscheid van de universiteit zei Albom: ‘We houden contact.’ Maar daar kwam weinig van. Tot Albom Morrie Schwartz twintig jaar later terugzag in een televisieprogramma en vernam dat hij niet lang meer te leven had.

Kierkegaard

Geert Jan Blanken • Kierkegaard
Een inleiding in zijn leven en werk

Geen andere filosoof heeft zoveel over het concrete, dagelijkse bestaan geschreven als de Deense filosoof Søren Kierkegaard (1813-1855). Hij heeft vele lezers eeuwenlang weten te verbazen met zijn scherpe inzichten. Tot zijn intellectuele bewonderaars behoren filosofen als Ludwig Wittgenstein en beroemde auteurs als John Updike.

De vertroosting van de filosofie

Ancius Boëthius • De vertroosting van de filosofie

Ancius Manlius Torquatus Severinus Boëthius (480-526) schreef De vertroosting van de filosofie (De consolatione philosophiae) in de kerkers in Pavia, in afwachting van de uitvoering van het doodvonnis wegens hoogverraad dat over hemwas uitgesproken. In de vijf boeken die het werk telt, behandelt hij belangwekkende filosofische kwesties als de rol van de fortuin, de mogelijkheid van het Godsbewijs en het probleem van de vrije wil.

Het huis van de vrijheid

Rutger Claassen • Het huis van de vrijheid
Een kleine politieke filosofie

Moeten rokers vrij gelaten worden te roken in de horeca, of mag de staat hun dat verbieden? Is Laura Dekker vrij op zeilreis te gaan, of had de staat haar thuis moeten houden? Zijn allochtonen vrij hun eigen cultuur te behouden of moeten zij juist integreren? En zijn wij vrij om onze welvaart te vergroten ook als dat het klimaat grote schade toebrengt?

Het eeuwig tekort

Rutger Claassen • Het eeuwig tekort
Een filosofie van de schaarste

Veelbelovend debuut van een talentvolle jonge filosoof - in de traditie van Hans Achterhuis
Waarom leven wij in een wereld die voor eeuwig gevuld lijkt te zijn met tekorten? Welke mechanismen creëren dat voortdurende gevoel niet genoeg te hebben? Waar komt ons oneindig verlangen naar méér vandaan - ondanks alle welvaart en overvloed?

Brief aan een middelmatige man

Joep Dohmen • Brief aan een middelmatige man
Pleidooi voor een nieuwe publieke moraal

Enige tijd geleden verscheen in de Volkskrant een brief van een man wiens leven in het teken van de middelmaat stond. Hij had altijd wel meer willen doen om zijn talenten te ontwikkelen, maar het kwam er nooit van. Nu, op zijn vijftigste, kijkt hij terug op een kleurloos leven – en vraagt zich af of hij daar niet gewoon tevreden mee moet zijn. In Brief aan een middelmatige man geeft Joep Dohmen hem een antwoord.

De prijs van de vrijheid

Joep Dohmen & Maarten van Buuren • De prijs van de vrijheid

Het leven is een droevige aangelegenheid: de meeste van onze plannen monden uit in teleurstelling; we worden voortdurend geconfronteerd met ziekte en dood; en steun van anderen is juist niet te vinden wanneer je die nodig hebt. Er is weinig dat ons lot verlicht en ons behoedt voor een permanente toestand van zwaarmoedigheid.

Over levenskunst

Joep Dohmen (red.) • Over levenskunst
De grote filosofen over het goede leven

Uitgebreide en compleet herziene editie. In deze bloemlezing worden de klassieke teksten uit de geschiedenis van de filosofische levenskunst bijeengebracht en aan de vergetelheid ontrukt. Centraal staan de verschillende bepalingen en definities van levenskunst als manier om het eigen leven en dat van anderen vorm te geven.

Macht der gewoonte

Charles Duhigg • Macht der gewoonte

Hoe leren we onze slechte gewoontes af? Hoe buiten we onze goede gewoontes uit? Een fascinerend boek over de werking van het brein.

Zij denkt dus zij bestaat

Manon Duintjer (red.) • Zij denkt dus zij bestaat
Over vrouwen, mannen en denken

Denken vrouwen anders dan mannen? Bestaat er zoiets als een vrouwelijke filosofie? In Zij denkt dus zij bestaat laten vijftien filosofes vanuit hun ervaring, kennis en specialisatie hun licht schijnen over het denken van vrouwen.

De verslaving voorbij

Jan Geurtz • De verslaving voorbij

In De verslaving voorbij komen alle eigentijdse vormen van verslaving of dwangmatigheid aan bod:

De opluchting

Jan Geurtz • De opluchting
In een dag van het roken af!

Pedagoog Jan Geurtz was zelf vijfentwintig jaar lang verstokt roker en heeft inmiddels met het boek De opluchting en via gelijknamige (groeps)trainingen uitgebreid aangetoond een succesvolle methode te hebben ontwikkeld om te stoppen met roken.

Grays anatomie

John Gray • Grays anatomie
Overmoed en onbehagen

Waarom is de menselijke verbeelding verantwoordelijk voor de grootste misdaden van de twintigste eeuw? Waarom is vooruitgang zo’n noodlottige en onuitroeibare mythe? Waarom is het hedendaagse atheïsme niets anders dan een overblijfsel van het christelijk geloof?
Grays anatomie biedt een gevarieerde en prikkelende dwarsdoorsnede uit John Grays indrukwekkende oeuvre.

Valse dageraad

John Gray • Valse dageraad
De illusies van het kapitalisme

John Grays Valse dageraad was een van de eerste boeken waarin gewezen werd op de keerzijden van de globalisering en de markteconomie. Veel van de uitspraken in het boek blijken nu van grote voorspellende kracht. Zo wijst Gray al op het ‘onvermijdelijke uiteenspatten van de Amerikaanse zeepbeleconomie’, en voorspelt hij dat ‘het huidige regime van een wereldwijd laissez-faire korter zal duren dan de belle époque van 1870 tot 1914, die eindigde in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog’.

Zwarte mis

John Gray • Zwarte mis
Religieus fundamentalisme en de moderne utopieën

John Gray is misschien wel de meest verontrustende denker van het moment. Hij onderwerpt maatschappij en denken aan een niets ontziende, ontnuchterende analyse. Daarbij haalt hij veel overhoop. Dit boek is tegelijk een aanklacht tegen Bush en de oorlog in Irak en een scherpe anatomie van veel van het politieke denken van na de Koude Oorlog.

Het Onsterfelijkheidscomité

John Gray • Het Onsterfelijkheidscomité

John Grays prikkelende nieuwe boek is een briljante analyse van de pogingen van de mensheid om te gaan met haar eenzame plek in de kosmos. Tegelijk vertelt het de vaak obscure geschiedenis van het streven naar onsterfelijkheid. Zo vertelt hij het verhaal van de spiritistische bewegingen onder Engelse intellectuelen en politici die geloofden dat wij kunnen communiceren met de doden. En hij schetst hoe communistische wetenschappers van het 'Onsterfelijkheidscomité' geloofden dat ze de mensheid konden bevrijden van de dood.

Strohonden

John Gray • Strohonden
Gedachten over mensen en andere dieren

Tot op de dag van vandaag wordt geloofd dat de mens radicaal verschilt van de andere dieren. Met Strohonden wil John Gray laten zien hoe de wereld eruitziet wanneer we het humanisme achter ons hebben gelaten.

Filosofie als een manier van leven

Pierre Hadot • Filosofie als een manier van leven

Filosofie was oorspronkelijk - van de Griekse tijd tot aan de Middeleeuwen - synoniem met levenskunst: het verwerven van wijsheid om goed te leven. Filosofie ging over geluk en lijden, ziekte en gezondheid, en het vinden van de juiste balans. Maar in de loop van de geschiedenis is filosofie steeds meer een academisch bedrijf geworden, een gespecialiseerd vakgebied voor 'onder professoren' en heeft zij zich steeds verder verwijderd van de realiteit van het dagelijkse leven.

Neem de tijd

Koen Haegens • Neem de tijd

De moderne Nederlander slaapt steeds minder, praat sneller en loopt harder. Hij eet onder het werken en werkt terwijl hij op vakantie is. Gelukkig worden we er niet van. In plaats daarvan neemt de onvrede over het gebrek aan tijd steeds kolossalere vormen aan. Stress en burn-out gelden als nieuwe volksziekten. Kinderen gaan zelfs gebukt onder een ADHD-epidemie. Welkom in de To go-maatschappij.

Het broekpak van Olivia Newton-John    Stine Jensen

Stine Jensen • Het broekpak van Olivia Newton-John Stine Jensen
of Tegen de liefde

Ware liefde! We dichten onszelf een gelukkig bestaan toe met degene die we niet hebben. De bedwelmende liefdesleugen wordt stevig gevoed door tijdschriften, films, muziek en boeken waarin verhaald wordt over ware romantische liefde.

Dag vriend!

Stine Jensen • Dag vriend!
Intimiteit in tijden van Facebook

‘Dag vriend! kan zowel een welkomstgroet als een afscheidsgroet betekenen. Van Dale mocht het afgelopen jaar een nieuwe term verwelkomen, namelijk “ontvrienden”, waarmee gedoeld wordt op het instant verwijderen van iemand uit je vriendenkring met een druk op de knop van je computer: Dag vriend! En het zijn ook de woorden waarmee de “allemansvriend” Mark Rutte een intimidatiejournalist als Rutger Castricum olijk begroet.’

Lang leve de liefde

Marte Kaan • Lang leve de liefde

Waarom is verliefdheid behalve mooi toch vooral ook vreselijk?Hoe komt het dat gevoelens van lust zo eenzaam maken? Waarom kun je in een relatie door grenzeloos obsessieve jaloezie verteerd worden? Hoe komt iemand zover dat hij zijn geliefde vermoordt terwijl hij wel van hem houdt? Kortom, waarom doet iets moois als liefde zoveel pijn?

Kwantum

Manjit Kumar • Kwantum
Einstein, Bohr en het grote debat over de natuurkunde

Zonder de kwantumtheorie had de wereld zoals deze er nu uitziet nooit bestaan: computers en televisies zouden bijvoorbeeld niet werken. Kwantum is het eerste boek dat de dramatische geschiedenis van de kwantumtheorie – en daarmee het grootste intellectuele debat van de twintigste eeuw – voor een breed publiek beschrijft.

Over de romankunst

Milan Kundera • Over de romankunst

Binnen het oeuvre van Milan Kundera nemen zijn vier essaybundels een bijzondere plaats in. Het zijn geen beschouwingen van een theoreticus, maar van een romancier die zich verdiept in de ontwikkeling en het wezen van zijn kunst.

Confucianisme

Karel L. van der Leeuw • Confucianisme

Confucius (551 v. Chr. – 479 v. Chr.) was een belangrijke Chinese geleerde, lang voor het ontstaan van het beroemde keizerrijk. Zijn leven en leer zijn al sinds de late oudheid omgeven door legenden. De confucianisten beschouwden zichzelf als de ruggengraat van de Chinese geleerdheid en de dragers van de traditie.

Confucianisme

Karel L. van der Leeuw • Confucianisme
Een inleiding in de leer van Confucius

In Confucianisme gaat Karel L. van der Leeuw op toegankelijke wijze in op de denkbeelden en de geschiedenis van het confucianisme en laat hij zien wat we daarvan kunnen leren. Het boek bevat een groot aantal vertaalde fragmenten en is daarmee ook een kleine bloemlezing van het confucianisme.

Claude Lévi-Strauss

Ton Lemaire • Claude Lévi-Strauss
Tussen mythe en muziek

Het oeuvre van de Franse antropoloog heeft in de tweede helft van de twintigste eeuw een invloed gehad op de sociale wetenschappen die vergelijkbaar is met die van Marx en Freud. Door de toepassing van de structurele methode heeft hij een omwenteling teweeggebracht in de bestudering van verwantschapsverhoudingen, sociale organisatie, classificatiesystemen, mythologie en tribale kunst. Maar ook buiten de culturele antropologie is zijn invloed te bespeuren, zoals in de literatuurwetenschap, de geschiedenis en de filosofie.

De val van Prometheus

Ton Lemaire • De val van Prometheus

Onzemaatschappij is verslaafd aan economische groei, geobsedeerd door consumentisme en verstrikt in een behoeftenspiraal. Ze blijkt in het licht van de naderende schaarste aan fossiele brandstoffen een kolos op lemen voeten te zijn, verblind door de illusie dat moderne technologie voor alles een oplossing heeft en de aarde onuitputtelijk is.

Met open zinnen

Ton Lemaire • Met open zinnen
Natuur, landschap, aarde

In Met open zinnen onderzoekt Ton Lemaire onze verhouding tot de natuur, het landschap en de aarde. De nadruk ligt daarbij op de rol van de zintuigen en zintuiglijkheid. In twaalf hoofdstukken verkent hij een grote verscheidenheid aan onderwerpen, zoals de beleving van de ochtend, de ervaring van het sublieme, de teloorgang van de stilte, de opkomst van de expressionistische en abstracte schilderkunst, de gevolgen van de globalisering voor ons ruimtelijk besef en de toewending tot het 'buiten'.

Filosofie van het landschap

Ton Lemaire • Filosofie van het landschap

'Lemaire beschrijft de ontmythisering van de westerse ruimte vanaf het moment dat het landschap door Petrarca "ontdekt" werd tot aan de totale publicatie daarvan in de fotografie en de gretigheid van het toerisme.

Taoisme

Patricia de Martelaere & Coen Simon • Taoisme
De weg om niet te volgen

Het taoïsme wordt alom erkend als een van de hoofdstromingen van de klassieke Chinese filosofie. Maar wordt het ook begrepen? De prachtige, poëtische en vaak paradoxale teksten hebben aanleiding gegeven tot tal van interpretaties - van obscure en esoterische studies tot populaire managementhandboekjes.

Morele helderheid

Susan Neiman • Morele helderheid
goed en kwaad in de 21e eeuw

In een tijd waarin morele oordelen als achterhaald worden beschouwd of grote morele dilemma’s gereduceerd worden tot de constatering ‘wie niet voor ons is, is tegen ons’, pleit de Amerikaans-Duitse filosofe Susan Neiman voor een herwaardering van het morele denken, en voor een nieuwe invulling van klassieke begrippen als goed en kwaad, heldendom en eerzaamheid.

De breekbaarheid van het goede

Martha C. Nussbaum • De breekbaarheid van het goede
Geluk en ethiek in de Griekse filosofie en literatuur

In De breekbaarheid van het goede bestudeert Martha Nussbaum verschillende opvattingen over 'moreel geluk' uit de Oudheid. Daarbij gaat ze in op het fundamentele ethische probleem van de weerloosheid van het waardevolle: dat wat de klassieke filosofen als grondleggend beschouwen voor een goed en gelukkig leven blijkt vaak kwetsbaar voor onbeheersbare invloeden van buitenaf.

Mogelijkheden scheppen

Martha Nussbaum • Mogelijkheden scheppen

Als met het bruto nationaal product van een land ook het percentage burgers toeneemt dat zich moet redden zonder basisonderwijs, gezondheidszorg en andere elementaire voorzieningen, kunnen we dan blijven volhouden dat zo’n land zich op een goede manier ontwikkelt? Als we ons verlaten op economische indicatoren, kunnen we dan ooit doorgronden hoe het werkelijk gesteld is met de miljarden individuen op deze wereld?

De rest is lawaai

Alex de Ross • De rest is lawaai
Luisteren naar de twintigste eeuw

In De rest is lawaai beschrijft Alex Ross de sound van de 20e eeuw in de context van de geschiedenis. Het resultaat is een fascinerende culturele geschiedenis waarin de grote sociale, politieke en technologische veranderingen van de 20ste eeuw prachtig worden beschreven.

De herontdekking van de liefde

Wilhelm Schmid • De herontdekking van de liefde
De kunst van het leven met anderen

De liefde is in onze huidige tijd ingewikkeld geworden. Wij eisen te veel van haar: ze moet ons een oneindig geluksgevoel, onbedwingbare passie en eeuwige lust bezorgen, maar zonder dat ze onze vrijheid aantast. Het is geen wonder dat de liefde aan de enorme verwachtingen niet kan voldoen. Sommigen spreken al vertwijfeld over het ‘einde der liefde’ en veel mensen schikken zich in die droefgeestige praktijk. De liefde is gecompliceerd geworden, maar is dat een reden om haar maar te laten?

Filosofie van de levenskunst

Wilhelm Schmid • Filosofie van de levenskunst
Inleiding in het mooie leven

Levenskunst? Is het teken van onze tijd niet juist een groot gebrek aan levenskunst? Want in een tijd van grote welvaart, wetenschappelijke en technische vooruitgang en politieke stabiliteit is het nog niet zo makkelijk een koers voor het eigen leven te bepalen. Utopieën en oude dogma's hebben afgedaan, en wetenschap en techniek komen vooral vanwege hun keerzijden in het nieuws. Om richting te geven aan het leven zijn mensen steeds meer op zichzelf teruggeworpen. Hoe vinden we onze weg?

De kunst van het evenwicht

Wilhelm Schmid • De kunst van het evenwicht
100 facetten van levenskunst

Na de twee succesvolle standaardwerken Filosofie van de levenskunst en Handboek voor de levenskunst biedt Wilhelm Schmid in dit boek een staalkaart van de praktijk van levenskunst in het alledaagse bestaan. In de hectiek van het drukke dagelijkse leven is het evenwicht wel eens zoek. In honderd korte, toegankelijke stukken laat Schmid zien hoe je de balans kunt terugvinden en het leven interessanter, leerzamer en betekenisvoller kan worden.

Wachten op geluk

Coen Simon • Wachten op geluk
Een filosofie van het verlangen

De moderne mens verlangt te veel, tenminste zo luidt zijn zelfdiagnose. Dus storten we ons massaal op zelfontplooiing. Want als we weten wie we zijn, weten we beter wat we echt willen. Alleen zien we een vraag over het hoofd: biedt de wereld ooit wat we willen? Helaas, de wereld is geen etalage vol met waren die onze verlangens kunnen bevredigen. En onze verlangens zijn niet te bevredigen als een legemaag.

En toen wisten we alles

Coen Simon • En toen wisten we alles
Een pleidooi voor oppervlakkigheid

Komt er een dag waarop we de waarheid vinden? Komt er een dag waarop we alles weten, ongeluk en misverstand tot het verleden behoren, dieren rechten hebben en het brein is ontraadseld? Natuurlijk niet. Toch hebben we de stille hoop dat de waarheid ons op een dag komt redden.

Vreemd lichaam

Jenny Slatman • Vreemd lichaam
Over medisch ingrijpen en persoonlijke identiteit

We laten ons gezicht gladstrijken met botox. Als ons hart niet meer functioneert, worden we geopereerd en krijgen we dat van een ander. En als we door een ongeluk een lichaamsdeel moeten missen, dan kan dat vaak makkelijk vervangen worden door een prothese. Onze cultuur staat in het teken van het perfectioneren van het menselijk lichaam door middel van technologisch ingrijpen. Maar wat doet dat met het beeld wat je van jezelf hebt?

Geluksvogels

Sebastien Valkenberg • Geluksvogels
Of waarom we het nog nooit zo goed hadden

Het huidige tijdsgewricht kenmerkt zich door ongekende vrijheid en welvaart. Nog nooit hebben zoveel mensen zich kunnen richten op het goede leven. Nu deze langgekoesterde idealen zijn verwezenlijkt zijn de reacties echter lauw. Volgens de vele cultuurpessimisten zou ‘onze’ tijd getekend worden door een veelheid aan kwalen: consumentisme, hedonisme, egoïsme, cynisme en kapitalisme.

Het laboratorium in je hoofd

Sebastien Valkenberg • Het laboratorium in je hoofd
of hoe filosofen te werk gaan

In Het laboratorium in je hoofd, of hoe filosofen te werk gaan vertelt Sebastien Valkenberg op even inzichtelijke als onderhoudende wijze over de vele onderwerpen waarmee de westerse filosofen zich in de loop van de eeuwen hebben beziggehouden, zoals de status van kennis, de motieven achter menselijk gedrag en de vraag naar identiteit.

Marcus Aurelius

Anton van Hooff • Marcus Aurelius
De filosoof-keizer

Marcus Aurelius (121-180) geldt, naast zijn voorgangers Augustus en Trajanus, als een modelkeizer. Hij zou de laatste 'goede' vorst zijn geweest; met het keizerschap van zijn zoon Commodus trad volgens de traditie het verval in. Dit beeld leeft tot in onze dagen voort en zien we terug in bijvoorbeeld de blockbuster Gladiator (2000).

Nero & Seneca

Anton van Hooff • Nero & Seneca
De despoot en de denker

‘Wreed Romeins keizer (4 letters)’. Zo kennen we Nero uit de kruiswoordraadsels. Hij dankt die slechte naam aan zijn brute vervolging van christenen, de liquidatie van senatoren, de moord op zijn moeder Agrippina en andere tirannieke daden. Het bekendste slachtoffer van Nero’s terreur was Seneca, die carrière had gemaakt als redenaar, literator en filosoof, en belast was geweest met Nero’s opvoeding.

Denkbewegingen

Mariëtte Willemsen • Denkbewegingen
Filosofie van de emoties

Als je terugdeinnst voor een enge hond, doe je dat doorgaans uit angst. Als je geld geeft aan een zwerver, dan laat je je vermoedelijk leiden door medelijden. Bij veel dingen die we doen of ervaren, worden we beïnvloed door onze emoties. Soms overvallen ze ons en slaan ze ons lam, maar andere keren zetten ze ons juist aan tot actie en stimuleren ze ons om iets in de wereld te veranderen.


Bestellen
Je kunt de boeken op deze website bestellen en voor € 1,95 extra per zending thuis laten bezorgen.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)