overzicht van boeken over wetenschap en kennen

Islam in Nederland

Mohamed Ajouaou, Erik Borgman, Pim Valkenberg • Islam in Nederland
Theologische Bijdragen In Tijden Van Secularisering

Dit boek laat zien dat er ook binnen de islam ruimte is voor een beroep op de rede; het levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke leven binnen een multiculturele, multireligieuze en geseculariseerde samenleving.

De sublieme historische ervaring

Frank Ankersmit • De sublieme historische ervaring

De sublieme historische ervaring is de rijpe vrucht van een oorspronkelijk en revolutionair denker. Frank Ankersmit roept met dit boek het einde af over een tijdperk van theoretische wildgroei, en kondigt een nieuw begin aan door in de beoefening van de geschiedenis de historische ervaring centraal te stellen.

Ethica

Aristoteles • Ethica

De Ethica Nicomachea is een van de meest toegankelijke teksten van Aristoteles. Het is ook een belangrijk werk, want het is de eerste systematische uiteenzetting over ethiek in de westerse wijsbegeerte. Bovendien staat het werk aan de oorsprong van een bepaalde wijsgerige reflectie, de zogenaamde 'geluksethiek'. Het werk heeft een diepgaande en blijvende invloed uitgeoefend. Het heeft gangbare opvattingen over ethiek helpen vormen. Wie de Ethica ter hand neemt, zal vertrouwde begrippen en problemen ontmoeten.

De ziel

Aristoteles • De ziel

Sommige van die stellige uitspraken over de geschiedenis van de filosofie zijn simpelweg waar. Dat Aristoteles' De anima, hier vertaald als De ziel, een van de belangrijkste en meest invloedrijke teksten uit de geschiedenis van de filosofie is geweest, is zo'n uitspraak die zich niet laat ontkennen. Het denken van de late Griekse oudheid en de westerse Middeleeuwen zou er zonder De ziel heel anders uitgezien hebben, de grote Arabische filosofen kwamen tot hun belangrijkste inzichten onder invloed van De ziel, en beschreven ze vaak in de vorm van een uitleg op De ziel.

Ethica Nicomachea

Aristoteles • Ethica Nicomachea

De 'Ethica Nicomachea' van Aristoteles behoort zonder twijfel tot de allerbelangrijkste filosofische werken. Centraal in de Ethica Nicomachea staat de vraag hoe de mens een gelukkig en geslaagd leven kan realiseren. Vanuit deze vraagstelling maakt Aristoteles een diepgaande en scherpe analyse van het menselijk gedrag, het menselijk karakter en zijn intellectuele vermogens. Met een groot psychologisch inzicht bespreekt hij de goede en slechte eigenschappen van de mens, de emoties en de fundamentele waarden in het menselijk leven, zoals verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en vriendschap.

Bloed vlees & botten

Aristoteles • Bloed vlees & botten
Het beest in Aristoteles

De tweeënhalf pond zenuwweefsel tussen onze oren gedraagt zich als een doorgewinterde aristoteliaan", schrijft Douwe Draaisma in zijn bijdrage aan Bloed vlees en botten. Volgens Aristoteles zien wij, redelijke dieren, nooit alleen maar losse onderdelen. We nemen een onderdeel altijd waar in een samenhangend geheel. Maar oog voor het geheel gaat bij Aristoteles gelukkig niet ten koste van de afzonderlijke delen.

Geloof en wetenschap in de islam

Averroës • Geloof en wetenschap in de islam
Averroës' Definitieve verhandeling

Averroës (Ibn Rushd, 1126-1198), telg uit een voornaam geslacht in het Moors-Arabische Spanje, was de laatste grote aristotelicus van de klassieke islamitische wereld. Zijn oorspronkelijke en uiterst nauwgezette Aristoteles-commentaren beïnvloedden in sterke mate het christelijke denken en bezorgden hem een eervolle plaats in Dantes Goddelijke komedie.

De vele gezichten van de fenomenologie

Ciano Aydin (red.) • De vele gezichten van de fenomenologie

Fenomenologie is een beweging in de moderne filosofie die haar oorsprong weliswaar al vindt in de School van Brentano, maar pas in het denken van Edmund Husserl (1859-1938) een duidelijk omschreven inhoud en pregnante betekenis krijgt. Husserl verzet zich tegen zowel het empirisme als het rationalisme. Fundamentele kennisbron is volgens hem noch waarneming, noch rede, maar de zuivere aanschouwing van wat ons in het bewustzijn is gegeven.

Aforismen

Francis Bacon • Aforismen
Over de interpretatie van de natuur en het rijk van de mens

Francis Bacon (1561-1626) behoort tot de grote vernieuwers in de geschiedenis van de westerse filosofie. Hij was rechtsgeleerde, staatsman, essayist, historicus, filosoof en kampioen van de moderne wetenschap. Hij beoogde een algehele vernieuwing (Instauratio Magna) van de wetenschap op basis van empirische beginselen - een nieuw universeel systeem met als uiteindelijk doel praktische kennis te genereren ter beheersing van de natuur en ter bevordering van de menselijke vooruitgang.

Lichaam en geest

Jeroen Bartels, Joost van Baak, Barend van Heusden en Charles Wildevuur • Lichaam en geest

In onze huidige tijd heerst nog altijd de opvatting dat mensen zowel een lichaam hebben als een geest. Deze zienswijze, de dualistische benadering van lichaam en geest die dikwijls wordt toegeschreven aan de invloed van Descartes (1596-1650), is van meet af voorwerp van kritiek geweest. In de laatste decennia is deze kritiek in een stroomversnelling gekomen onder invloed van de neurowetenschappen en het moderne hersenonderzoek.

Reframing

Karim Benammar • Reframing
The art of thinking differently

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En: kan het ook radicaal anders? Deze twee vragen staan aan de basis van een filosofische exploratie van creatieve ideeën en een praktisch stappenplan dat iedereen zelf kan inzetten om anders te leven.

Over wat ik nog wil schrijven

Jean Paul van Bendegem • Over wat ik nog wil schrijven

Het boek der boeken is allen bekend, maar een boek over nog te schrijven, en dus nog niet bestaande boeken, is toch iets anders.
Tien nog te realiseren boekprojecten worden hier gepresenteerd, die allen te maken hebben met de in alle richtingen uitwaaierende interesses van de auteur. Van Sherlock Holmes tot vrijmetselarij, van religie tot pornografie, van wiskunde over literatuur tot stripverhalen, van muziek tot architectuur en niet vergeten sceptisch te zijn.

Koude rillingen over de rug van Charles Darwin

J.H. van den Berg • Koude rillingen over de rug van Charles Darwin
Metabletisch onderzoek naar de oorzaak van onze verknochtheid aan de afstammingsleer

De koude rillingen, waarover dit boek gaat, teisterden Charles Darwin toen hij na de publicatie - in 1859 - van zijn befaamde boek Over het ontstaan van de soorten aan het oog dacht. Naar zijn bange vermoeden zou het oog nooit door de afstammingsleer (ook evolutietheorie genoemd) kunnen worden verklaard.

De kop van de bromvlieg

J.H. van den Berg • De kop van de bromvlieg
Een metabletische gevalsstudie

Tussen wetenschap en alledaagse ervaring is sedert de achttiende eeuw een afstand ontstaan. Deze afstand is de uitkomst van de strijd tegen het wonderbaarlijke -- een steeds weer terugkerend thema in het metabletische werk van Van den Berg.

Neurofilosofie

Johan A. den Boer • Neurofilosofie
Hersenen, bewustzijn, vrije wil

Onze mentale eigenschappen, zoals waarneming en geheugen, maar ook onze emoties zijn gegrond in de biologie van de hersenen. In dit boek wordt betoogd dat dit niet betekent dat de oorzaak ervan eveneens gelegen is in de hersenen.

nog geen cover beschikbaar

Theo de Boer • Pleidooi voor interpretatie

Interpretatie is een van de oudste academische disciplines. Werd het vroeger slechts als een onderdeel van de vrije kunsten gezien, in Pleidooi voor interpretatie laat Theo de Boer zien dat interpretatie tot een universele praktijk is geworden. Zij voltrekt zich in de spanning van distantie en betrokkenheid, rede en passie.

Kant's kritiek van de zuivere rede

Karin de Boer • Kant's kritiek van de zuivere rede
een leeswijzer

Kant lezen is de sleutel tot een van de belangrijkste boeken uit de moderne filosofie: de Kritiek van de zuivere rede. Door middel van korte inleidingen en een uitleg van de belangrijkste passages loodst Karin de Boer de lezer door Kants complexe denken.

Filosofie van het kijken

Mieke Boon en Peter Henk Steenhuis • Filosofie van het kijken
kunst in ander perspectief

Museumbezoekers blijven gemiddeld negen seconden voor een schilderij staan. Veel te kort om er recht aan te doen. Kun je beter leren kijken? Langer, intensiever, met een ruimere blik?

nog geen cover beschikbaar

Koen Booy & Arthur Cools (red.) • Kritiek van de despotische rede
Essays over de 'Dialectiek van de Verlichting'

In de 'Dialectiek van de Verlichting' stellen Horkheimer en Adorno zich ten doel het inzicht te ontwikkelen waarom de Verlichting is uitgemond in haar tegendeel, de barbarij. Zij verdedigen de stelling dat de oorsprong van die omslag in het begrip 'Verlichting' zelf moet worden gezocht: de 'Verlichting' vernietigt zichzelf omdat ze zich van meet af aan gerealiseerd heeft als een instrument om te beheersen en te onderwerpen.

Tales of the Mighty Dead

Robert B. Brandom • Tales of the Mighty Dead
Historical Essays in the Metaphysics of Intentionality

A work in the history of systematic philosophy that is itself animated by a systematic philosophic aspiration, this book by one of the most prominent American philosophers working today provides an entirely new way of looking at the development of Western philosophy from Descartes to the present.

Moderniteit als opgave

Gabriël van den Brink • Moderniteit als opgave
Een antwoord aan relativisme en conservatisme

Sinds de Verlichting vertelt het Westen zichzelf het verhaal van vooruitgang in materieel en geestelijk opzicht. Dit proces wordt ook wel modernisering genoemd. Enkele gevolgen van de modernisering zijn de breuk met de traditie en een onafgebroken zoeken naar nieuwe fundamenten.

Evolutionair denken

Chris Buskes • Evolutionair denken
de invloed van Darwin op ons wereldbeeld

"Een helder boek. Knap overzicht. Dit boek zal niemand bekeren, maar de verstandigen zal het sterken." - Trouw

Winnaar van de Socrates Wisselbeker 2007 voor het meest prikkelende filosofieboek.

In Darwins woorden

Chris Buskes • In Darwins woorden
Leven, werk en denken van Charles Darwin

In Darwins woorden geeft aan de hand van citaten van Darwin en veel illustraties een prachtige inleiding tot leven, werk en denken van de man die met zijn oeuvre ons wereldbeeld én ons zelfbeeld ingrijpend heeft veranderd.

Postmodernism

Christopher Butler • Postmodernism
A very short introduction

Postmodernism has been a buzzword in contemporary society for the last decade. But how can it be defined? In this Very Short Introduction Christopher Butler challenges and explores the key ideas of postmodernists, and their engagement with theory, literature, the visual arts, film, architecture, and music.

Zwischen Rausch und Kritik 1

Carsten Bäuerl • Zwischen Rausch und Kritik 1
Auf den Spuren von Nietzsche, Bataille, Adorno und Benjamin

Der Band "Zwischen Rausch und Kritik" ist der Versuch, zwei unsere Kultur konstituierende Momente, nämlich den produktiven Rausch, wie er in Nietzsches Tragödienschrift als "dionysisch" gefaßt wird, mit dem Begriff der Kritik, wie dieser vornehmlich von Adorno verstanden worden ist, spannungsgeladen zu fusionieren.

The Cambridge Companion to Merleau-Ponty

Taylor Carman & Mark Hansen • The Cambridge Companion to Merleau-Ponty

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) was described by Paul Ricoeur as 'the greatest of the French phenomenologists'. The new essays in this volume examine the full scope of Merleau-Ponty's philosophy, from his central and abiding concern with the nature of perception and the bodily constitution of intentionality to his reflections on science, nature, art, history, and politics.

Karl Popper, Critical Appraisals

Philip Catton & Graham Macdonald • Karl Popper, Critical Appraisals

One of the most original thinkers of the century, Karl Popper has inspired generations of philosophers, historians, and politicians. This collection of papers, specially written for this volume, offers fresh philosophical examination of key themes in Popper's philosophy, including philosophy of knowledge, science and political philosophy.

De nieuwe Duitse filosofie

Robin Celikates, René Gabriëls, Johan Hartle, Pieter Lemmens & Thijs Lijster (red.) • De nieuwe Duitse filosofie

Wie zijn op dit moment de denkers in Duitsland? Welke thema’s staan er op de agenda en welke filosofische vriend- en vijandschappen doorkruisen de debatten bij onze oosterburen? De nieuwe Duitse filosofie geeft het antwoord. zet voor de komende jaren de relevante Duitstalige filosofen op een rij. De lezer maakt kennis met grote namen als Jürgen Habermas en Peter Sloterdijk, maar vooral ook met hun bij het Nederlandse publiek
veelal minder bekende opvolgers. De hoofdstukken zijn toegankelijk geschreven door Nederlandse en Vlaamse kenners van de betreffende filosofen.

Wat heet wetenschap

Alan F. Chalmers • Wat heet wetenschap

De bestaande hoofdstukken over o.a. Popper, Lakatos, Kuhn, Feyerabend zijn uitgebreid met nieuwe voorbeelden die aansluiten bij de ontwikkelingen in de wetenschappelijke praktijk. Nieuwe hoofdstukken met nieuwe inzichten zijn toegevoegd (over o.a. het theorema van Bayes, het nieuwe experimentalisme en het realisme-antirealismedebat).

Evolution and Ethics

Philip Clayton & Jeffrey Schloss (eds.) • Evolution and Ethics
Human Morality in Biological & Religious Perspective

Christians frequently resist evolutionary theory, believing it to be incompatible with the core values of their tradition. But what exactly are the tensions between evolution and religious faith in the area of human morality? Evolution and Ethics examines the burning questions of human morality from the standpoint of Christian thought and contemporary biology, asking where the two perspectives diverge and where they may complement one another.

Cont(r)aminaties

Paul Cortois • Cont(r)aminaties

Cultuur en wetenschap, cultuur/wetenschap, cultuurwetenschap. De invalshoek om als filosoof aan de twee culturen-discussie te raken, nadat de cultuursocioloog heeft gesproken, is die van een comparatieve epistemologie. Maar zo'n comparatieve epistemologie moet goeddeels nog worden geschreven. De noties die zich daartoe aanbieden zijn die van 'belichaamde betekenis' en 'contaminatie'.

The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy

Edward Craig • The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy

The Shorter REP presents the very best of the acclaimed ten volume Routledge Encyclopedia of Philosophy in a single volume. It makes a selection of the most important entries available for the first time and covers all you need to know about philosophy, from Aristotle to Wittgenstein and animals and ethics to scientific method.

The Cambridge Companion to Thomas Reid

Terence Cuneo & René van Woudenberg • The Cambridge Companion to Thomas Reid

Widely acknowledged as the principal architect of Scottish common sense philosophy, Thomas Reid is increasingly recognized today as one of the finest philosophers of the eighteenth century. Combining a sophisticated response to the skeptical and idealist views of his day, Reid's thought stands as an important alternative to Humean skepticism, Kantian idealism and Cartesian rationalism.

The God Delusion

Richard Dawkins • The God Delusion

A preeminent scientist - and the world's most prominent atheist - asserts the irrationality of belief in God and the grievous harm religion has inflicted on society, from the Crusades to 9/11.

De uitgelezen Plato

J. Decorte • De uitgelezen Plato

De reeks Uitgelezen filosofen biedt een grondige kennismaking met belangrijke filosofen uit de geschiedenis van de wijsbegeerte en laat zien op welke punten hun denken nog altijd betekenis heeft voor de huidige tijd.

Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?

Cees Dekker, Ronald Meester en René van Woudenberg (red.) • Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?
Over toeval en doelgerichtheid in de evolutie

Je afvragen of er een ontwerp ten grondslag ligt aan de kosmos is lange tijd niet salonfähig geweest. De wetenschap had immers aangetoond dat alles in de natuur er eigenlijk alleen maar 'per ongeluk' zo uitziet? De laatste jaren is er echter een kentering waar te nemen. Nieuwe inzichten in bijvoorbeeld kosmologie en biologie suggereren dat het huidige wetenschappelijk denken wellicht tekortschiet om de wereld te begrijpen.

Nietzsche And Philosophy

Gilles Deleuze • Nietzsche And Philosophy

Deleuze shows how Nietzsche began a new way of thinking which breaks with the dialectic as a method and escapes the confines of philosophy itself.

Bevrijd de psychologie!

Jan Derksen • Bevrijd de psychologie!
Uit de greep van de hersenmythe

Psychologische thema's beheersen dagelijks het nieuws, waardoor het lijkt alsof psychologisch inzicht vandaag de dag hoog op de agenda staat. Schijn bedriegt, volgens Jan Derksen. In Bevrijd de psychologie zet hij uiteen hoe hersenwetenschappers het goud in de hersenen zoeken in plaats van zich te richten op menselijke motieven, emoties en verlangens.

Sporen

Jacques Derrida • Sporen
De stijlen van Nietzsche

In deze inmiddels klassieke tekst, oorspronkelijk een voordracht op het befaamde Nietzsche-Colloquium van Cerisy in 1972, ontmantelt Derrida het centrale ordenende beginsel van de westerse filosofie: het begrip waarheid. Hij doet dat door aan te knopen bij enkele aforismen van Nietzsche over de vrouw, die model staat voor de waarheid die geen waarheid is.

Over de methode

René Descartes • Over de methode

Discours de la méthode (1637), door Descartes bestempeld als een geschrift over zichzelf, een intellectueel verhaal of een fabel, is een van de duurzaamste inspiratiebronnen voor de westerse filosofie gebleken.

Meditations on First Philosophy

René Descartes • Meditations on First Philosophy
In which the existence of God and the immortality of the soul are demonstrated

Meditations on First Philosophy is a philosophical treatise first published in Latin in 1641. The book is made up of six meditations, in which Descartes first discards all belief in things which are not absolutely certain, and then tries to establish what can be known for sure.

Regels voor het sturen van het verstand en ander vroeg werk

Rene Descartes • Regels voor het sturen van het verstand en ander vroeg werk
Band 1

In band 1 is Descartes’vroegste werk in het Latijn opgenomen, waaronder Regels voor het sturen van het verstand. Hij doet hierin een aanzet tot het formuleren van de juiste methode voor wetenschappelijk en filosofisch denken. Daartoe ontwerpt hij 21 regels. Het werk is onvoltooid, maar vormt de basis voor zijn latere methodiek. Naast de Regels vindt men in dit deel drie kleinere vroege werken, waaronder Descartes’ opmerkelijke muziektheorie en zijn opgetekende dromen.

Over de methode - Essays

René Descartes • Over de methode - Essays
Band III

Na het vroege werk, dat in de beide eerste banden van de Bibliotheek Descartes verscheen, is het nu tijd voor een van de hoofdwerken van deze Frans-Nederlandse filosoof: het beroemde Over de methode, gevolgd door de drie baanbrekende traktaten (‘Essays’) over natuurkunde, sterrenkunde en wiskunde. Band III van de Bibliotheek Descartes maakt de lezer deelgenoot van het indrukwekkende begin van de moderne wetenschap.

De wereld - De mens

Rene Descartes • De wereld - De mens
Band 2

In De wereld – De mens treft men Descartes’ eerste hoofdwerken in het Frans aan. Hierin vinden we het hele spectrum van Descartes’ onderzoek voor het eerst bijeen, van metafysische beschouwing tot natuurkundige en biologische analyses. Het laatste hoofdstuk van De wereld is getiteld De mens en werd later apart uitgegeven. Deze band sluit af met de korte, beroemde dialoog over de waarheid die Descartes schreef in dezelfde periode als De wereld.

Mediated Memories in the Digital Age

José van Dijck • Mediated Memories in the Digital Age

Many people deploy photo media tools to document everyday events and rituals. For generations, we have stored memories in albums, diaries, and shoeboxes to retrieve at a later moment in life. Autobiographical memory, its tools, and its objects are pressing concerns in most people's everyday lives, and recent digital transformation cause many to reflect on the value and meaning of their own mediated memories.

Honger van de geest

Hans Dijkhuis • Honger van de geest

Hoe werkt de menselijke geest? Bijna alle grote filosofen hebben zich met deze vraag beziggehouden. Zij waren ook uitstekende psychologen en hun bevindingen zijn nog altijd actueel. De menselijke geest is vaak voorgesteld als een soort kennismachine, een werktuig in dienst van het lichamelijke leven. Van oudsher hebben filosofen de geest echter ook een `eigen leven' en een eigen levensbehoefte toebedacht.

De machtige filosoof

Hans Dijkhuis • De machtige filosoof
Een andere geschiedenis van de antieke wijsbegeerte

De machtige filosoof is een prachtig historisch overzicht van de filosofie tijdens de Griekse oudheid, met bijzondere aandacht voor de minder bekende filosofen. Het doorbreekt het eenzijdige beeld van de wereldvreemde filosoof die zich in alle rust wijdt aan de theorie.

nog geen cover beschikbaar

Hans Dooremalen & Herman de Regt • Het snapgevoel

Het snapgevoel gaat over het verschil tussen kennis en het gevoel van kennis. Soms hebben wij het gevoel dat wij weten hoe iets zit, terwijl wij niet doorhebben dat dit ‘snapgevoel’ een illusie is. Herman de Regt en Hans Dooremalen ontleden dit
fenomeen filosofisch, evolutionair en psychologisch. Ze laten zien dat wij er gevoelsmatig vaker naast zitten dan wij
denken. Ontkomen aan het snapgevoel is moeilijk, maar een taak die wij onverschrokken op ons moeten nemen.

Stof tot denken

Hans Dooremalen, Herman de Regt & Maurice Schouten • Stof tot denken
Filosofische aspecten van brein en bewustzijn

Stof tot denken bevat tal van aansprekende voorbeelden, die het voor de lezer aantrekkelijk maken om kennis te nemen van een vakgebied dat op het snijvlak van de gedrags- en de natuurwetenschappen een enorme groei doormaakt.

Exploring Humans

Hans Dooremalen, Herman de Regt en Maurice Schouten • Exploring Humans
An introduction to the philosophy of the social sciences

Exploring Humans is een volledig overzicht van de belangrijkste stromingen in de wetenschapsfilosofie tot en met de eenentwintigste eeuw. Het is een uitstekende inleiding in de wetenschapsfilosofie voor studenten sociale en economische wetenschappen.

De romantische orde

Maarten Doorman • De romantische orde

We leven nog steeds in de romantiek en het lukt ons niet ons daaraan te ontworstelen. We zijn gefascineerd door het verleden, wantrouwen wetenschap en techniek, geloven nog altijd in de beloftes van de kunst. Een romantisch nationalisme bloeit als nooit tevoren. In De romantische orde zet Maarten Doorman uiteen dat de kracht van de romantiek schuilt in haar dynamiek.

Filosofen van deze tijd

Maarten Doorman en Heleen Pott • Filosofen van deze tijd

In Filosofen van deze tijd behandelen Maarten Doorman en Heleen Pott de vijfentwintig belangrijkste denkers van de laatste helft van de twintigste eeuw.

Ontregelde geesten

Douwe Draaisma • Ontregelde geesten

Psychiaters en neurologen eren hun vakgenoten door vernoeming. Alois Alzheimer, James Parkinson, Sergei Korsakov, Georges Gilles de la Tourette, Hans Asperger: ze zijn van mensen van vlees en bloed veranderd in namen die nu verwijzen naar een ziekte, een syndroom, een autistische aandoening. Daarbij leverden ze hun voornaam in en al snel ook de rest: de herinnering aan hun leven en de omstandigheden van hun ontdekkingen.

Ontregelde geesten

Douwe Draaisma • Ontregelde geesten

Psychiaters en neurologen eren hun vakgenoten door vernoeming. Alois Alzheimer, James Parkinson, Sergei Korsakov, Georges Gilles de la Tourette, Hans Asperger: ze zijn van mensen van vlees en bloed veranderd in namen die nu verwijzen naar een ziekte, een syndroom, een autistische aandoening. Daarbij leverden ze hun voornaam in en al snel ook de rest: de herinnering aan hun leven en de omstandigheden van hun ontdekkingen.

De metaforenmachine

Douwe Draaisma • De metaforenmachine
Een geschiedenis van het geheugen

De metaforenmachine is een geschiedenis van het geheugen, verteld in metaforen. Het relaas verhaalt van de mnemotechniek van de oudheid en de toegewijde omgang met het gememoriseerde woord in de middeleeuwse kloosters, van de proeven met fosforescentie tijdens de wetenschappelijke revolutie, de landschappen van de romantiek en de fotografische en cinematografische procédés van de negentiende eeuw, van de holografie en het computergeheugen van tegenwoordig.

Ethiek van de wetenschapscommunicatie

Martin Drenthen, Jaap Willems en Hub Zwart (Red.) • Ethiek van de wetenschapscommunicatie

Nieuwe visies, producten en technieken hebben vaak een grote invloed op het leven van veel mensen. Communicatie over innovaties in wetenschap en technologie wordt in de huidige samenleving steeds belangrijker, omdat de kenniskloof die de samenleving verdeelt in weters versus niet-weters groter wordt. Wetenschaps- en techniekcommunicatie is een van die manieren om die kloof te verkleinen.

Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof

Alfred Driessen & Gerard Nienhuis (red.) • Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof
pleidooi voor intellectuele bescheidenheid

Wetenschappers die vol overtuiging werken met het evolutiemodel waarschuwen tegen overschatting van de wetenschap en de pretenties van het evolutiegeloof.

Zien is geloven

Manon Duintjer (red) • Zien is geloven
Exacte wetenschappen over spiritualiteit

Exacte wetenschap en spiritualiteit sluiten elkaar sinds jaar en dag uit. Feiten en harde data zouden niet te rijmen zijn met geloof en intuïtie. Toch lijkt het de laatste tijd alsof meer en meer exacte wetenschappers erkennen dat niet alles wetenschappelijk te verklaren is.

Zij denkt dus zij bestaat

Manon Duintjer (red.) • Zij denkt dus zij bestaat
Over vrouwen, mannen en denken

Denken vrouwen anders dan mannen? Bestaat er zoiets als een vrouwelijke filosofie? In Zij denkt dus zij bestaat laten vijftien filosofes vanuit hun ervaring, kennis en specialisatie hun licht schijnen over het denken van vrouwen.

Hoofdlijnen van het pyrronisme

Sextus Empiricus • Hoofdlijnen van het pyrronisme
Tegen de astrologen

De arts Sextus Empiricus (ca. 150-220) geldt als de grondlegger van het scepticisme. Zijn belangrijkste tekst, Hoofdlijnen van het pyrronisme, staat aan het begin van een lange historische traditie van sceptische filosofen.

Over de natuur en het geluk

Epicurus • Over de natuur en het geluk

Over de natuur het het geluk bevat alle bekende geschriften van de Griekse filosoof Epicurus (341-270 vC).

Het paradigma voorbij

Frans Erwich • Het paradigma voorbij
Een andere kijk op wetenschap, mens en natuur

Het huidige wetenschappelijke paradigma is gebaseerd op het materialisme. De grondgedachte daarvan is dat alle verschijnselen in de wereld, dus ook ons bewustzijn voortkomen uit de materie. Frans Erwich is van mening dat er inmiddels voldoende aanwijzingen zijn die pleiten voor een nieuw paradigma waarin niet de materie, maar het bewustzijn een leidende rol krijgt toebedeeld.

Dit is Lyotard

Erno Eskens (samenstelling) • Dit is Lyotard
Zijn belangrijkste geschriften

De beroemde Franse filosoof Jean-François Lyotard (1924-1998) is vooral bekend als bedenker van de term 'postmoderniteit: Zelf heeft hij dat woord nooit willen gebruiken. Maar wat zegt Lyotard dan wel, wat is zijn gedachtegoed? Voor dit boek werden zijn belangrijkste geschriften geselecteerd.

Tegen de methode

Paul Feyerabend • Tegen de methode
nieuwe editie, uitgebreid en volledig herzien door de auteur

Paul Feyerabend (1924-1994) werd beroemd door zijn krachtige kritiek op de 'grote' wetenschap en 'grote' filosofie. Hij liet zien dat er niet één weg naar de waarheid is, maar vele wegen; niet één waarheid of één rationaliteit, maar verschillende, wedijverende manieren om naar de wereld te kijken.

De woorden en de dingen

Michel Foucault • De woorden en de dingen

De woorden en de dingen, een van de hoofdwerken van Michel Foucault, verscheen in 1966 onder de titel Les mots et les choses. Het baarde opzien door de onorthodoxe wijze waarop Foucault de wordings-geschiedenis van de moderne menswetenschappen analyseert. Hij ontleedt de dubbelzinnige status van de moderne wetenschappelijke blik. De positie van de mens daarin volgt uit het feit dat deze als fundament van kennis de plaats van God heeft ingenomen en tegelijk als object van kennis mens is gebleven.

Kuhn vs. Popper

Steve Fuller • Kuhn vs. Popper
The Struggle for the Soul of Science

Thomas Kuhn and Karl Popper, a young historian and an old philosopher, met just once to discuss the nature of science. Yet, for the last half-century this encounter has dominated public discussions on the topic. Nearly every course on the scientific method today makes reference to 'Kuhn vs Popper' as a watershed, in which Kuhn's supposedly pluralistic vision of science triumphed over Popper's more monolithic one.

Om de waarheid en de wetenschap

Galilei • Om de waarheid en de wetenschap
Brieven en beschouwingen

De aarde beweegt om de zon. Rond deze stelling ontspint zich in Europa in de zestiende en aan het begin van de zeventiende eeuw niet alleen een wetenschappelijk maar vooral een gedenkwaardig publiek debat, waarbij tekstgeleerden het opnemen tegen astronomen. In deze botsing van wereldbeelden speelt de al in zijn tijd wereldvermaarde Galileo Galilei (1564-1642) een centrale rol. In brieven, pamfletten en beschouwingen verdedigt hij de waarheden van de persoonlijke waarneming en het eigen inzicht tegenover de waarheden van de bijbel en de geloofsovertuiging.

De droom van mr. Ariyoshi

J.H. Galjaard • De droom van mr. Ariyoshi
over informatisering en maakbaarheid van mensen

Terwijl alom maakbaarheid van de samenleving als een achterhaald denkbeeld wordt beschouwd lijkt maakbaarheid van 'nieuw leven' dichterbij te komen. De recente term 'ontwerpbiologie' duidt hierbij op vergaande pretenties en mogelijkheden, zowel met betrekking tot het leven in het algemeen als mensen in het bijzonder.

Biotech pioneers

Ellen ter Gast • Biotech pioneers
A philosophical inquiry concerning the genetically engineered mouse

Bioloog en filosoof Ellen ter Gast onderzocht hoe een eenvoudig knaagdier als de muis zo'n glansrijke wetenschappelijke carrière in de biotechnologie heeft kunnen maken. Voor haar is het niet zozeer de vraag of deze technologieën ooit op de mens zullen worden toegepast maar wanneer dat zal gebeuren.

De mens is een dier dat kan denken

Piet Gerbrandy (samenstelling en inleiding) • De mens is een dier dat kan denken
Een bloemlezing uit de Griekse en Romeinse filosofie

In het antieke straatbeeld was een filosoof herkenbaar aan zijn uiterlijk, zoals bij ons een orthodoxe jood of een punk. Filosofie was een trendy bezigheid, geliefd bij de bovenlaag van de bevolking en, zoals het droeve lot van Sokrates bewijst, gevreesd door de machthebbers.

De kleine filosoof

Alison Gopnik • De kleine filosoof
Wat het kinderbrein ons vertelt over waarheid, liefde en de zin van het leven

Hoe ervaren baby's de wereld? Voelt een tweejarige al empathie? Waarom gelooft een driejarig meisje rotsvast in een verzonnen vriendje? Door te begrijpen hoe baby's en jonge kinderen denken, krijgen we nieuwe antwoorden op fundamentele vragen over bewustzijn, identiteit, liefde, moraal en de zin van het leven.

Provocaties

John Gray • Provocaties
Gedachten over vooruitgang en andere illusies

In Provocaties heeft John Gray opnieuw een vlijmscherpe en prikkelende verzameling reflecties op de menselijke conditie bijeengebracht. Of hij nu schrijft over de toekomst van onze soort, het blinde geloof in technologische vooruitgang of het zelfbedrog van het literaire establishment - Gray is volstrekt openhartig en niet bang om te provoceren.

Newton

Niccolò Guicciardini • Newton
Alchemist, filosoof en natuurwetenschapper

Deze rijk geïllustreerde biografie laat zien dat Newton een centrale rol speelde in de enerverende periode van de Europese 17e eeuw, een van de redenen waarom hij door de BBC-World in 2003 is uitgeroepen tot de grootste Brit aller tijden.

The philosophical discourse of modernity

Jürgen Habermas • The philosophical discourse of modernity
Twelve Lectures

This critique of French philosophy and the history of German philosophy is a tour de force that has the immediacy and accessibility of the lecture form and the excitement of an encounter across national cultural boundaries as Habermas takes up the challenge posed by the radical critique of reason in contemporary French postmodernism.

Esotericism and the Academy

Wouter J. Hanegraaff • Esotericism and the Academy
Rejected Knowledge in Western Culture

Academics tend to look on 'esoteric', 'occult' or 'magical' beliefs with contempt, but are usually ignorant about the religious and philosophical traditions to which these terms refer, or their relevance to intellectual history.

Gods filosofen

James Hannam • Gods filosofen
hoe in de Middeleeuwen de basis werd gelegd voor de moderne wetenschap

'Middeleeuws' is synoniem geworden voor wreedheid en onbeschaafd gedrag. Toch waren Galileo, Newton en de Wetenschappelijke Revolutie niet mogelijk geweest zonder het werk van middeleeuwse geleerden en wetenschappers. In Gods filosofen veegt James Hannam de vloer aan met veel mythen over de Middeleeuwen.

nog geen cover beschikbaar

G.H. Hardy • Apologie van een wiskundige

G.H. Hardy werd door zijn tijdgenoten geprezen als ‘een echte wiskundige, de zuiverste in zijn soort’. Deze ‘apologie’, die Hardy schreef toen zijn wiskundig talent tanende was, is een aangrijpend verhaal over de schoonheid en het nut van de wiskunde en geeft een treffend beeld van het leven en denken van een ware wetenschapper.

Kaas en de evolutietheorie

Bas Haring • Kaas en de evolutietheorie

Kaas en de evolutietheorie vertelt hoe de evolutietheorie van Charles Darwin een licht werpt op alledaagse en interessante vragen als: Waarom is het leven ontstaan? Hoe kunnen we onsterfelijk worden? Waarom krijgen we kinderen? Hoe ontstaan familiebanden?

De ijzeren wil

Bas Haring • De ijzeren wil
Over bewustzijn , het brein en denkende machines

De IJzeren wil gaat over kunstmatige intelligentie en over de filosofische vragen die daaraan verbonden zijn. De IJzeren wil geeft niet per se antwoorden, maar laat wel zien hoe je op een intelligente manier met dit soort vragen om kan gaan. Speels, en met voorbeelden uit het dagelijkse leven.

Routledge Philosophy Guidebook to Descartes and the ìMeditationsî

Gary Hatfield • Routledge Philosophy Guidebook to Descartes and the ìMeditationsî

Descartes' "Meditations" is one of the most widely read philosophical texts and has marked the beginning of what we now consider as modern philosophy. It is the first text that most students of philosophy are introduced to and this guidebook is an introduction to one of the most important texts in the history of philosophy.

Images of Knowledge

P. Healy • Images of Knowledge
An introduction to contemporary philosophy of science

Patrick Healy biedt een overzicht van de 'wetenschapsfilosofie' vanaf het begin van de negentiende eeuw. Hij analyseert in het werk van Heidegger, Carnap, Popper en Foucault de filosofische problemen die cirkelen rond de vraag: 'Wat is wetenschap?'

Fenomenologie van de geest

G.W.F. Hegel • Fenomenologie van de geest

Hegel beschrijft in de Phänomenologie des Geistes (1807) het proces waarin de mens door wat hij ervaart en in de geschiedenis meemaakt uiteindelijk tot een volledig bewustzijn van zichzelf komt. In deze uitgave zijn de belangrijkste fragmenten uit dit beroemde werk geselecteerd.

Het begrip van de tijd

Martin Heidegger • Het begrip van de tijd
Fenomenologie en Theologie

In Het begrip van de tijd pleegt Heidegger een fenomenologische analyse van de ervaring van de tijd, gevat in een fundamenteel besef van het eigen menselijk bestaan. Deze tekst stamt uit de periode dat Heidegger een begin maakte met zijn hoofdwerk Zijn en tijd.

Over denken, bouwen, wonen

Martin Heidegger • Over denken, bouwen, wonen
Vier essays

De vier hier in vertaling gepubliceerde essays van Martin Heidegger hangen thematisch nauw met elkaar samen. Toen Heidegger tegen het einde van zijn leven werd gevraagd in welke geschriften zijn denken het meest geconcentreerd was neergelegd, verwees hij naar deze vier teksten, die in kort bestek behandelen waar het in Heideggers latere denken om te doen is.

The Time Is Out of Joint

Agnes Heller • The Time Is Out of Joint
Shakespeare as Philosopher of History

The Time Is Out of Joint handles the Shakespearean oeuvre from a philosophical perspective, finding that Shakespeare's historical dramas reflect on issues and reveal puzzles which were taken up by philosophy proper only in the centuries following them.

Between Kant and Hegel

Dieter Henrich • Between Kant and Hegel
Lectures on German Idealism

Henrich describes the movement that led from Kant to Hegel, beginning with an interpretation of the structure and tensions of Kant's system. He locates the Kantian movement and revival of Spinoza, as sketched by F. H. Jacobi, in the intellectual conditions of the time and in the philosophical motivations of modern thought.

Profielschets

Joke J. Hermsen • Profielschets

In De profielschets ontrolt zich een intrige vol menselijk drama en venijn, gecomprimeerd tot een dag. De vakgroep Wijsbegeerte van de Amsterdamse universiteit gaat een nieuwe hoogleraar aanstellen. Dat is geen sinecure gezien de richtingenstrijd en onderlinge vetes die er heersen. Over één ding is men het echter eens: de nieuwe hoogleraar moet een vrouw zijn.

Hume

Frits L. van Holthoon • Hume
Leven en werk

Dit boek biedt een boeiend en ook voor niet-ingewijden zeer leesbaar overzicht van Hume's leven en werk. Daarbij is de benadering van de auteur ook in belangrijke mate vernieuwend te noemen. Van Holthoon corrigeert een aantal onjuistheden in eerdere Hume-interpretaties en presenteert verschillende nieuwe inzichten zoals die naar voren zijn gekomen in recente discussies over het werk van Hume.

Een dialoog over David Hume

F. van Holthoon • Een dialoog over David Hume
Over zijn herschrijving van het Traktaat over de menselijke natuur

David Hume publiceerde zijn grote Traktaat over de menselijke natuur toen hij 28 jaar oud was. Hume hield zich daarna intensief bezig met het herzien van veel van datgene wat hij in zijn Traktaat heeft opgeschreven. Over dit proces van een persoonlijke worsteling met een vroeg werk, schreef vertaler Frits van Holthoon een boeiend boek.

Dialektik der Aufklärung

Max Horkheimer & Theodor W. Adorno • Dialektik der Aufklärung

Die von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno gemeinsam verfaßte 'Dialektik der Aufklärung' ist der wichtigste Text der Kritischen Theorie und zugleich eines der klassischen Werke der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Philosophische Kritik, Auseinandersetzung mit dem Faschismus und die Resultate langjähriger empirischer Untersuchungen in den USA verschmelzen hier zu einer Theorie der modernen Massenkultur.

Dialectiek van de Verlichting

Max Horkheimer en Theodor Adorno • Dialectiek van de Verlichting

Een filosofische sleuteltekst, verschenen in 1947, waarin de vraag naar de oorsprong en ontwikkeling van het Verlichtingsdenken wordt gesteld tegen de achtergrond van het nazisme en de Tweede Wereldoorlog. Dit boek heeft een grote invloed gehad op tal van filosofen, zoals Arendt, Jaspers, Sartre en Habermas. Ook Susan Neiman gaat uitvoerig in op deze inmiddels klassieke teksten.

Warmtedeeltjes

Antoon Hout • Warmtedeeltjes
nieuwe inzichten in de natuurfilosofie

Tijdens de studie aan de Natuur Filosofische Faculteit te Amsterdam was er weinig tijd voor vragen. Al helemaal niet als het ging om de wat en waarom vragen. Filosoferen...dat doe je maar thuis! Een lading elektriciteit was een lading elektriciteit, punt uit. In de drukte van het bestaan zakten de vragen naar de achtergrond, maar met het glijden der jaren dienden de vragen zich toch weer aan.

Traktaat over de menselijke natuur

David Hume • Traktaat over de menselijke natuur

In 1739 en 1740 verscheen het hoofdwerk van een van de belangrijkste empiristische filosofen uit de geschiedenis: Traktaat over de menselijke natuur van Hume. Dankzij de vertaling van prof. dr. F.L. van Holthoon is dit essentiële boek eindelijk voor een groter publiek toegankelijk.

Het menselijke inzicht

David Hume • Het menselijke inzicht

David Hume's gedachtegoed reikt over twee eeuwen heen tot in onze tijd. Een van zijn meest invloedrijke werken, Het menselijk inzicht (An Enquiry concerning Human Understanding, 1748) behandelt onderwerpen als ruimte en tijd, vrijheid en noodzakelijkheid, kennis en werkelijkheid.

Radical Enlightenment

Jonathan I Israel • Radical Enlightenment
Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750

The Radical Enlightenment was a revolutionary set of ideas which helped lay the foundations of the modern world on the basis of equality, democracy, secular values, and universality. This controversial and original study by the internationally renowned cultural historian Jonathan I. Israel shows how Spinoza and his thought set the intellectual current towards the intellectual and political revolutions of the later eighteenth century.

Postmodernism, or the cultural logic of the late capitalism

Fredric Jameson • Postmodernism, or the cultural logic of the late capitalism

Fredric Jameson's most wide-ranging work seeks to crystalize a definition of "postmodernism." Jameson's inquiry looks at the postmodern across a wide landscape, from "high" art to "low," from market ideology to architecture, from painting to "punk" film, from video art to literature.

Brein en bewustzijn

Jacques Janssen en Joos vanVugt • Brein en bewustzijn
Gedachtensprongen tussen hersenen en mensbeeld

Essays over de betekenis van het moderne hersenonderzoek voor onze opvattingen over het bewustzijn.

De onbekende Darwin

Steve Jones • De onbekende Darwin

In De onbekende Darwin geeft Steve Jones een toegankelijk totaaloverzicht van leven en werk van Charles Darwin.

The Rationality of Theism

Paul K. Moser & Paul Copan • The Rationality of Theism

The Rationality of Theism aims to offer comprehensive theistic replies to the traditional arguments against the existence of God, offering a positive case for theism as well as rebuttals of recent influential criticisms of theism.

Kritiek van de zuivere rede

Immanuel Kant • Kritiek van de zuivere rede

Weinig boeken hebben zo'n helder stempel op de moderne cultuur gedrukt als Kants Kritiek van de zuivere rede. Waar de Franse Revolutie in 1789 een blijvende politieke wending teweegbracht, veroorzaakte Kants boek, dat enkele jaren eerder verscheen, een filosofische aardverschuiving.

Kritiek van het oordeelsvermogen

Immanuel Kant • Kritiek van het oordeelsvermogen

Weinig boeken hebben zo'n stempel op de moderne cultuur gedrukt als Kants drie Kritieken. Na het succes van de Kritiek van de zuivere rede en de Kritiek van de praktische rede volgt nu Kants hoofdwerk over esthetiek, de Kritiek van het oordeelsvermogen. Opnieuw een primeur.

Kant Brevier

Immanuel Kant • Kant Brevier
een filosofisch leesboek voor vrije minuten

Immanuel Kant is de spil waar de hele moderne filosofie om draait. Hij verdient met recht de titel van universeel genie. Naast filosofie hield hij zich ook bezig met tal van andere onderwerpen, zoals, esthica, geschiedenis en pedagogie. Op al die gebieden rekende hij af met elke vorm van obscurantisme. Hij pleitte onvermoeibaar voor het zelfstandig denken en de autonomie van het individu. Vooral in dit opzicht is Kant allerminst verouderd en verdient hij keer op keer gelezen te worden.

Die drei Kritiken

Immanuel Kant • Die drei Kritiken
Kritik der Urteilskraft; Kritik der praktischen Vernunft; Kritik der reinen Vernunft

Die Kritik der reinen Vernunft (1781) markiert die kopernikanische Wende in der Geschichte aller methodischen Ansätze zur theoretischen Grundlegung verbindlicher Erkenntnis. Nicht die Eigenschaften der Dinge, sondern die a priori (vor aller Erfahrung) gegebenen reinen Formen der Anschauung (Raum und Zeit) und die reinen Verstandesbegriffe (Kategorien) konstituieren die Einheit der Gegenstände im Bewußtsein.

De religie binnen de grenzen van de rede

Immanuel Kant • De religie binnen de grenzen van de rede

Wat kan ik kennen? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Dat zijn de centrale vragen in de kritische filosofie van Kant.

Prolegomena

Immanuel Kant • Prolegomena

In 1783 publiceert Kant de Prolegomena tot elke toekomstige metafysica die als wetenschap zal kunnen optreden. In dit boek zet hij de hoofdgedachten uit zijn Kritiek van de zuivere redenog eens kort uiteen.

Kritiek van de praktische rede

Immanuel Kant • Kritiek van de praktische rede

Na het enorme succes van de Kritiek van de zuivere rede (meer dan 7000 ex. verkocht) vervolgt Uitgeverij Boom nu met Kants ethische hoofdwerk, de Kritiek van de praktische rede. Weinig boeken hebben zo'n scherp stempel op de moderne cultuur gedrukt als Kants drie Kritieken. De denkers die de spreekbuis van onze tijd zijn, van Schopenhauer en Heidegger tot Derrida en Habermas, bevestigen het: met Kants Kritieken is ons denken pas echt modern geworden.

De drie kritieken

Immanuel Kant • De drie kritieken
Een becommentarieerde keuze

Deze editie van de drie Kritieken is erop uit de lezer kennis te laten maken met de volledige Kant. Ze presenteert alle wezenlijke delen van de drie Kritieken alsook stukken uit zijn geschriften over godsdienst- rechts-, geschiedenis- en opvoedingsfilosofie.

De drie Kritieken (set)

Immanuel Kant • De drie Kritieken (set)
(set)

In 2009 werd met het verschijnen van de Kritiek van het oordeelsvermogen een uitgeefproject zonder precedenten voltooid. De drie Kritieken van Immanuel Kant waren voor het eerst integraal leverbaar in een prachtige Nederlandse vertaling van Jabik Veenbaas en Willem Visser.

Encyclopedie van de filosofie

Laurens ten Kate & R. Bremmer (redactie) • Encyclopedie van de filosofie
Van de oudheid tot vandaag

Deze nieuwe grote encyclopedie van de filosofie in Nederland is met meer dan 2000 lemma's een overzichtelijke toegang tot de filosofie, vanaf de oudheid tot aan vandaag.

Een cultuurgeschiedenis van de wiskunde

Machiel Keestra (red.) • Een cultuurgeschiedenis van de wiskunde

"...wie niet terugdeinst voor de kwadratuur van de cirkel, de onvolledigheidsstelling van Gödel en het vermoeden van Fermat , kan z'n hart ophalen." - De Gelderlander

Ludwig Wittgenstein

Bert Keizer • Ludwig Wittgenstein
Taal, de dwalende gids

Niemand dacht oorspronkelijker, speelser en scherper dan Ludwig Wittgenstein en hij wist het. Van de kristallijnen helderheid in de Tractatus naar de alledaagse onoverzichtelijkheid van de Filosofische onderzoekingen blijft zijn denken één lange worsteling tegen de betovering van ons intellect door de schier eindeloze variatie van vermommingen waarin taal de gedachte aan het oog onttrekt.

Onverklaarbaar bewoond

Bert Keizer • Onverklaarbaar bewoond
het wonderlijke domein van de hersenen

Neurochirurgie snijdt dieper dan enige andere vorm van chirurgie: het mes reikt tot in de ziel!

Struggle for Nature

Jozef Keulartz • Struggle for Nature
A Critique of Radical Ecology

Keulartz houdt diverse radicale milieu-filosofieën tegen het licht, vanuit een politiek-filosofisch perspectief.

De erfenis van Da Vinci

Stefan Klein • De erfenis van Da Vinci
Wereld en wetenschap van Leonardo

Hoe kan een en dezelfde man de beroemde lach van de Mona Lisa scheppen, de bloedsomloop in het menselijk lichaam analyseren en vliegmachines bouwen?

Bergson

Leszek Kolakowski • Bergson
Een inleiding in zijn werk

De vermaarde Pools-Engelse filosoof Leszek Kolakowski schreef een prachtig, inleidend boek over zijn al even beroemde voorganger, de Franse denker en Nobelprijswinnaar Henri Bergson (1859-1941).

Bewustzijn

Herman Kolk • Bewustzijn
Van filosofie naar hersenwetenschap

Dit boek behandelt de geschiedenis van het bewustzijnsonderzoek en laat zien dat er op twee geheel verschillende manieren over het menselijk bewustzijn nagedacht is.

Het verschijnsel wetenschap

Herman Koningsveld • Het verschijnsel wetenschap
Herziene en uitgebreide editie

Dit boek verscheen voor het eerst in 1976, beleefde elf drukken en is nu door de auteur volledig herzien. Daarnaast is het uitgebreid met een aantal nieuwe hoofdstukken die ingaan op de grondslagen en methodische impact van de technische wetenschappen. Koningsveld vermijdt een 'sociology of science' en ontwikkelt een authentieke 'Kleine Filosofie van de Techniek'.

De maakbare mens

Bert-Jaap Koops & Christoph Luthy & Annemiek Nelis • De maakbare mens
tussen fictie en fascinatie

We zijn op vele manieren bezig om mensen te perfectioneren. Dit gaat van dna-onderzoek, plastische chirurgie, gekweekt lichaamsweefsel en embryoselectie tot cyborgs en het streven naar onsterfelijkheid. In De maakbare mens brengen wetenschappers hun fascinatie voor 'de maakbare mens' tot uiting, zowel vanuit de natuurwetenschappen als vanuit de sociale en geesteswetenschappen. Aan bod komen onder meer biologie, materiaalkunde, genetica, kunstmatige intelligentie, filosofie, geschiedenis, gezondheidseconomie, technieksociologie, recht en literatuur.

nog geen cover beschikbaar

Michiel Korthals • Wetenschapsleer
Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen

De producten van de wetenschappen (elektriciteit, vervoer- en communicatiemiddelen), de richtlijnen en de informatie die de wetenschappen verstrekken zijn onmisbaar geworden. Vanuit verschillende invalshoeken wordt in dit boek inzicht gegeven in deze bepalende invloed van de wetenschappen.

In betovering gevangen?

Edwin Koster • In betovering gevangen?
Over verhaal en rationaliteit, religie en irrationaliteit

Verhalen zijn in onze cultuur altijd populair geweest. Kinderen willen steeds opnieuw naar een verhaal luisteren en ook na de kindertijd blijven verhalen, zowel in boekvorm als op het witte doek, zeer geliefd. De status van het verhaal lijkt daarmee omgekeerd evenredig te zijn. Verhalen zijn er volgens velen uitsluitend voor het vermaak. Wie serieuze informatie over de werkelijkheid wil hebben, kan zich volgens deze opvatting beter tot de resultaten van wetenschappelijk onderzoek wenden. Daarbij vergeleken zouden verhalen niet meer zijn dan 'irrationele fabels'

A voyage on the North Sea

Rosalind E. Krauss • A voyage on the North Sea
Art in the Age of the Post-Medium Condition

Based on the 1999 Walter Neurath Memorial Lecture, this book uses the work of the Belgian artist Marcel Broodthaers to argue that the specifity of mediums, even modernist ones, can never be simply collapsed into the physicality of their support.

nog geen cover beschikbaar

Peter Kroes • Ideaalbeelden van wetenschap
Een inleiding tot de wetenschapsfilosofie

In deze inleiding staat de aard van wetenschappelijke kennis centraal.

De structuur van wetenschappelijke revoluties

Thomas Kuhn • De structuur van wetenschappelijke revoluties

In The Structure of Scientific Revolutions (1962) introduceert Kuhn een nieuwe theorie van de wetenschappelijke ontwikkeling: geen ontwikkeling en groei van de wetenschappen door accumulatie, maar veeleer evolutie met revolutionaire breuken.

Kwantum

Manjit Kumar • Kwantum
Einstein, Bohr en het grote debat over de natuurkunde

Zonder de kwantumtheorie had de wereld zoals deze er nu uitziet nooit bestaan: computers en televisies zouden bijvoorbeeld niet werken. Kwantum is het eerste boek dat de dramatische geschiedenis van de kwantumtheorie – en daarmee het grootste intellectuele debat van de twintigste eeuw – voor een breed publiek beschrijft.

De ontdekking van het weten

Chunglin Kwa • De ontdekking van het weten
Een andere geschiedenis van de wetenschap

Sinds het beroemde boek van Dijksterhuis (De mechanisering van het wereldbeeld) verscheen in het Nederlands geen boek dat op zo'n voortreffelijke en toegankelijke wijze de geschiedenis van de wetenschapsbeoefening beschrijft. Kwa kiest een zeer origineel perspectief en verrijkt de lezer met tal van schitterende voorbeelden.

Waar geest is, is vrijheid

Guus Labooy • Waar geest is, is vrijheid
Filosofie van de psychiatrie voorbij Descartes

Guus Labooy bekritiseert in dit intrigerende boek de moderne neurofilosofie, die de laatste eeuw in toenemende mate heeft gekozen voor fysicalistische oplossingen, waarbij mentale eigenschappen tot hersenprocessen worden gereduceerd.

Kant

J. Leilich • Kant
een inleiding

Niemand die zich serieus in de filosofie verdiept kan er omheen zich met het werk van Immanuel Kant (1724-1804) bezig te houden. Kant heeft nagenoeg op alle terreinen van het filosoferen zijn sporen nagelaten en ook in de hedendaagse wijsgerige debatten vormt het kantiaanse gedachtegoed een vast referentiepunt.

Burger van de wereld

Ulrich Libbrecht • Burger van de wereld

Ulrich Libbrecht propageert een eenheid van oosters en westers denken. In zijn comparatieve benadering streeft hij naar een integratie van oosters- en westers denken. Crisisverschijnselen in de westerse cultuur kunnen niet worden opgelost door een eenzijdige gerichtheid op het oosterse denken. Maar een integratie van beide in een algemeen denkmodel kan wellicht helpen om een vernieuwde filosofie op te bouwen.

Het wereldbeeld van de wetenschap

Philip van Loocke • Het wereldbeeld van de wetenschap

Iedereen voelt zich bij momenten aangetrokken tot de vraag hoe de wereld er op een diep niveau uitziet. De intuïties die we hierover ontwikkelen, hebben meestal een impliciete maar onvermijdelijke impact op ons levensgevoel.

nog geen cover beschikbaar

Donald Loose & Timo Slootweg • Kant-lijnen
Filosofie en de idee van de universiteit

In het spoor van Kants Streit der Fakultäten biedt dit boek diverse bijdragen over de actuele taak van de wijsbegeerte in relatie tot een aantal vakdisciplines. Het gaat hierbij ook over de plaats en opgave van de filosofie aan de universiteit en over de status van de universiteit.

The Postmodern Condition

Jean-François Lyotard • The Postmodern Condition
A Report on Knowledge

In this book it explores science and technology, makes connections between these epistemic, cultural, and political trends, and develops profound insights into the nature of our postmodernity.

Goochelen met getallen

Hans van Maanen • Goochelen met getallen
Cijfers en statistiek in krant en wetenschap

Dagelijks krijgen we in de media te maken met confronterende statistieken: ‘Een op de drie kinderen pleegt delict’, ‘Aantal autodiefstallen stijgt met 10 procent’. Maar wat is volgens de media een ‘delict’? En hoe zit het met de autodiefstallen in de voorgaande jaren? In Goochelen met getallen laat Hans van Maanen zien hoe misleidend statistieken kunnen zijn.

Encyclopedie van misvattingen

Hans van Maanen • Encyclopedie van misvattingen

Bent u er ook van overtuigd dat: in spinazie veel ijzer zit; de Rijn bij Lobith ons land binnenkomt; Nederland op 5 mei 1945 werd bevrijd; in de zomer de zon dichterbij staat; je agressie moet uiten; je blind wordt als je op je stuitje valt; hans Brinker zijn vinger in de dijk stak?

Wat te doen met ons brein?

Catherine Malabou • Wat te doen met ons brein?

Catherine Malabou is een rijzende ster in de nieuwe Franse filosofie. Zij promoveerde bij Jacques Derrida en Jean-Luc Marion op een invloedrijk proefschrift over Hegel. In Wat te doen met ons brein? confronteert ze het begrip 'plasticiteit' met de huidige stand van de neurowetenschap. Het resultaat is een verrassend toegankelijk boek dat het beste biedt van twee werelden: wetenschap op het scherpst van de snede en een spraakmakende nieuwe filosofie.

De uitgelezen Hume

Patricia de Martelaere (red.) • De uitgelezen Hume

De reeks Uitgelezen filosofen biedt een grondige kennismaking met belangrijke filosofen uit de geschiedenis van de wijsbegeerte en laat zien op welke punten hun denken nog altijd betekenis heeft voor de huidige tijd.

Bioethics: An Introduction for the Biosciences

Ben Mepham • Bioethics: An Introduction for the Biosciences

Bioethical issues remain front-page news, with debate continuing to rage over issues including genetic modification, animal cloning, and 'designer babies'. With public opinion often driven by media speculation, how can we ensure that informed decisions regarding key bioethical issues are made in a reasoned, objective way?

De wereld waarnemen

Maurice Merleau-Ponty • De wereld waarnemen

Merleau-Ponty laat zien dat het waarnemen, dat principieel altijd onafgerond blijft, berust op de relatie van de mens in zijn lichamelijkheid met de wereld die hij bewoont.

Fenomenologie van de waarneming

Maurice Merleau-Ponty • Fenomenologie van de waarneming

Dit boek uit 1945 is het hoofdwerk van de filosoof die de fenomenologie op een heel nieuw spoor heeft gezet, Merleau-Ponty. Het is een klassiek en tijdloos werk, dat het denken over lichaam en geest tot op de dag van vandaag blijft bepalen. Merleau-Ponty stelt in zijn boek de vraag wat waarneming precies is. Hij bekritiseert theorieën van waarneming die een te rigide scheiding maken tussen subject en object, tussen de waarnemende mens en de waar te nemen werkelijkheid.

The Myths We Live By

Mary Midgley • The Myths We Live By

Genetic engineering. Bulding blocks of life. Selfish genes. These phrases, after all, are all imaginative metaphors. We are encouraged to think that the language of science opposes myth, but does it? Mary Midgley argues in her powerful new book that far from being the opposite of science, myth is a central part of it.

De natuurkunde van 't vrije veld

M. Minnaert • De natuurkunde van 't vrije veld

Licht en kleur in het landschap. Wie houdt van de natuur neemt haar verschijnselen waar, zoals hij ademt en leeft. Zonneschijn en regen, warmte en koude, zijn hem even welkome gelegenheden tot opmerken, hij vindt zijn gading in de stad en in het bos, in een zandvlakte en op de zee.

De dronkemanswandeling

Leonard Mlodinow • De dronkemanswandeling
hoe toeval ons leven bepaalt

Toeval en onzekerheid beheersen ons bestaan. Maar waarom begrijpen wij daar dan zo weinig van?

nog geen cover beschikbaar

Antoine Mooij • Taal en verlangen
Lacans theorie van de psychoanalyse

In zijn psychoanalytische theorie wijst Jacques Lacan een centrale rol toe aan de taal. Taal (verbale taal, èn het in taal vervatte beeld) roept de mens op tot de orde van zijn cultuur, in taal formuleert hij zijn verlangens en verwachtingen.

Concealment and Exposure

Thomas Nagel • Concealment and Exposure
& Other Essays

Reflecting the diversity of the many philosophical preoccupations of Thomas Nagel, this volume is a collection of his most recent critical essays and reviews.

The Unity Of Reason

Susan Neiman • The Unity Of Reason
Rereading Kant

This is a study of Kant's account of reason. The author argues that Kant's philosophy reconceives the nature of reason, and she shows how that philosophy provides a basis for the unity of theory and practice.

De socratische methode

Leonard Nelson • De socratische methode

De Duitse filosoof, pedagoog en politicus Leonard Nelson (1882-1927) heeft getracht de methode van Socrates, het systematisch vragen stellen om onderzoek en reflectie teweeg te brengen, de centrale plaats terug te geven die haar toekomt in de filosofie.

Waarheid en cultuur

Friedrich Nietzsche • Waarheid en cultuur

Nietzsche behandelt in deze bundeling van zijn vroege werk belangrijke kwesties als de rol van het onderwijs in de cultuur van morgen en de herkomst van het verlangen naar waarheid. Zijn beschouwingen over de wezenlijke trekken van de negentiende-eeuwse cultuur zijn ontnuchterend.

Nagelaten fragmenten [Deel 2]

Friedrich Nietzsche • Nagelaten fragmenten [Deel 2]
1875 - 1879

Het ambivalente, maar resolute afscheid van Wagner, aan wie Nietzsche de vierde Oneigentijdse beschouwing (1876) wijdt; de onhoudbaar geworden positie als hoogleraar klassieke talen in Bazel en de verandering van schrijfstijl, dat zijn de gebeurtenissen waaromheen zich de aantekeningen in dit tweede deel van Nietzsches Nagelaten fragmenten bewegen.

nog geen cover beschikbaar

Friedrich Nietzsche • Herwaardering van alle waarden

De omvangrijke nalatenschap van Friedrich Nietzsche (1844-1900) werd in de jaren dertig thematisch gerangschikt door Friedrich Würzbach onder de titel Umwertung aller Werte.

Leren filosoferen

S. de Nleeckere & M. Meynen • Leren filosoferen
een vrije toegang tot het huis van de filosofie

Dit boek voert de lezer binnen in de rijke cultuurtraditie van het westerse, filosofische denken.

Oplevingen van het denken

Martha Nussbaum • Oplevingen van het denken
Over de menselijke emoties

Oplevingen van het denken is het magnum opus van Martha Nussbaum. Dit meesterstuk is gewijd aan de emoties. Zij laat zien hoe door de eeuwen heen gedacht en geschreven is over de emoties, niet alleen in de filosofie, maar ook in de literatuur en andere kunsten.

Derrida

Erik Oger • Derrida
Een inleiding

Jacques Derrida (1930-2000) geldt als een van de meest provocerende denkers van onze tijd. Zijn geschriften lokten en lokken nog altijd tegenstrijdige reacties uit: van beate bewondering en slaafse navolging tot radicale afwijzing en ongenuanceerde kritiek.

Nanotechnologie

Palmyre Oomen, Theo Wobbes & Theo Bemelmans (red.) • Nanotechnologie
Betekenis, beloftes en dilemma’s

Nanotechnologie is de studie van fenomenen en de manipulatie van materialen op de schaal van atomen, moleculen en supramoleculaire structuren ter grootte van een miljardste meter, ofwel 0,000000001 meter. Zelfs met de sterkste microscoop zijn fenomenen van deze afmeting niet te zien. Maar op dit onvoorstelbaar kleine niveau kunnen wetenschappers materie naar hun hand zetten, hersenfuncties beïnvloeden of leven nabootsen.

Het schandaal van de filosofie

Henri Oosterhout • Het schandaal van de filosofie
Hoofdlijnen van het sceptische denken van de oudheid tot heden

De scepticus heeft zich in de geschiedenis van het westerse denken vele rollen aangemeten: pleitbezorger van het gezonde verstand en filosofische scherpslijper, verdediger en bestrijder van het geloof, ondermijner en redder van de empirische wetenschap.

Gedachten

Blaise Pascal • Gedachten

In dit boek verwoordt Blaise Pascal met grote hartstocht en scherpte het grote wijsgerige vraagstuk van zijn tijd: het probleem van de verhouding tussen de nieuwe wetenschap en het christelijk geloof. Het is de onvoltooide apologie die in 1670 postuum als de Pensées is uitgegeven.

Betrouwbare kennis

Herman Philipse • Betrouwbare kennis
een hoorcollege over wetenschapsfilosofie is in historisch perspectief

Wetenschapsfilosofie houdt zich bezig met de aard, status en ontwikkeling van wetenschappelijke kennis. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn: hoe kunnen we weten dat wetenschappelijke kennis betrouwbaar is? Waarom en in welke mate vertrouwen we op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek? Waarin verschilt wetenschappelijke kennis en is er een typische wetenschappelijke methodologie? Herman Philipse behandelt in deze serie van acht CD's deze en andere vragen van de wetenschapsfilosofie en plaatst dit vakgebied in een historisch perspectief.

Atheistisch manifest & De onredelijkheid van religie

Herman Philipse • Atheistisch manifest & De onredelijkheid van religie

Bij het verschijnen in 1995 heeft het 'Atheïstisch manifest' in de pers grote commotie veroorzaakt door standpunten die in het boek verdedigd worden.

Verlichtingsfundamentalisme?

Herman Philipse • Verlichtingsfundamentalisme?

In de vorm van een persoonlijke brief aan Ayaan Hirsi Ali wordt in dit pamflet afgerekend met de misvatting _ onlangs nog verkondigd door minister Donner, minister van Justitie en coördinerend minister in de strijd tegen terreur _ dat ook de Verlichting een 'geloof' en een vorm van 'fundamentalisme' is.

German Philosophy 1760-1860

Terry Pinkard • German Philosophy 1760-1860
The Legacy of Idealism

In the second half of the eighteenth century, German philosophy came for a while to dominate European philosophy. It changed the way in which not only Europeans, but people all over the world, conceived of themselves and thought about nature, religion, human history, politics, and the structure of the human mind.

Verzameld werk / 2 Theaitetos

Plato • Verzameld werk / 2 Theaitetos

Net als in het eerste deel van Plato's verzameld werk is de hoofdrol in Theaitetos weggelegd voor Sokrates. Twee mannen halen herinneringen op aan Theaitetos, die dodelijk gewond is geraakt in de oorlog.

De groei van kennis

Karl Popper • De groei van kennis

Voor dit boek, dat een compleet beeld geeft van Poppers denken, is een keuze gemaakt uit zijn Conjectures and Refutations (1963). Alle hoofdstukken zijn variaties op het thema: wij kunnen van onze fouten leren. Omdat we van onze fouten leren, groeit onze kennis. Kennis groeit door gissingen en weerleggingen.

Lof Der Mediterranee

Martine Prange • Lof Der Mediterranee
Nietsches Vrolijke Wetenschap Tussen Noord En Zuid

Lof der Méditerranée biedt een verrassende interpretatie van Nietzsches meest persoonlijke boek De vrolijke wetenschap. Op heldere, compacte en toegankelijke wijze zet deze mooie studie uiteen hoe Nietzsche na zijn vertrek uit het ziekmakende Noorden hoop en genezing vindt in Italië.

Wie ben ik en zo ja hoeveel?

Richard Precht • Wie ben ik en zo ja hoeveel?

Boeken over filosofie zijn er te over. Maar Richard David Prechts boek is anders dan alle andere. Want er is er tot nu toe niet een dat de lezer zo compleet en deskundig - met inachtneming van natuurwetenschappelijke kennis - bekend maakt met de grote filosofische vragen van het leven: Wat is waarheid? Hoe weet ik wie ik ben? Wat vermag het hersenonderzoek?

Immanuel Kant en het volle leven

Henk Procee • Immanuel Kant en het volle leven

De in dit boek verzamelde teksten over Kant zijn oorspronkelijk verschenen als wekelijkse bijdragen aan de pagina "Filosofie & Religie" van het dagblad Trouw, gedurende de eerste helft van 2004.

The World Observed: The World Conceived

Hans Radder • The World Observed: The World Conceived

Observation and conceptual interpretation constitute two major ways through which human beings engage the world. The World Observed/The World Conceived presents an innovative analysis of the nature and role of observation and conceptualization. While these two actions are often treated as separate, Hans Radder shows that they are inherently interconnected.

Visions of illness

Maud Radstake • Visions of illness
An endography of real-time medical imaging

Illness often hides inside a body. Physicians can make it visible by using medical imaging technologies. Some of those technologies also allow patients to have a live view into their own interior. Does such real-time imaging present the ultimate example of a transparent body? Or on the contrary, do technological images of a body that is normally invisible create a sense of alienation? Maud Radstake went looking for answers in the radiology and endoscopy departments of a Dutch hospital.

World Without Design

Michael C. Rea • World Without Design
The Ontological Consequences of Naturalism

Philosophical naturalism, according to which philosophy is continuous with the natural sciences, has dominated the Western academy for well over a century; but Michael Rea claims that it is without rational foundation, and that the costs of embracing it are surprisingly high.

Wat een onzin!

Herman de Regt en Hans Dooremalen • Wat een onzin!
Wetenschap en het paranormale

Het zesde zintuig, leven na de dood, homeopathie, Intelligent Design en hekserij zijn in. Veel mensen vinden het blijkbaar moeilijk te leven in een wereld zonder het bovennatuurlijke. Herman de Regt en Hans Dooremalen onderwierpen diverse van deze fenomenen aan een grondig onderzoek en schreven er een aanstekelijk boek over. Hun conclusie is uiteindelijk ondubbelzinnig: wat een onzin!

Emoties

Miriam van Reijen (red.) • Emoties
Van stoïcijnse apatheia tot heftige liefde

Emoties staan sinds twee decennia weer op de filosofische agenda. Als passies werden ze in de geschiedenis van de filosofie overwegend niet alleen als tegenovergesteld, maar ook als inferieur aan de rede gezien. Als er al door filosofen over werd geschreven, was dat vooral negatief en om voor te schrijven hoe de ratio ze zou moeten en kunnen beheersen.

Einstein in Nederland

Sybe I. Rispens • Einstein in Nederland
Een intellectuele biografie

In Einstein in Nederland schetst Sybe Izaak Rispens Einsteins intellectuele en wetenschappelijke ontwikkeling. Hij traceert de wortels van Einsteins verwondering en nieuwsgierigheid; zijn passie voor natuurkunde; de buitengewone levendigheid van zijn denken; het plezier dat hij ervaart bij het uitproberen en ontdekken en zijn bewondering voor simpele en elegante formules.

Descartes

Geneviève Rodis-Lewis • Descartes
Biografie

René Descartes, de vader van de moderne wijsbegeerte, hield zich niet alleen bezig met filosofie, maar ook met wiskunde, geneeskunde, optica en onderwijshervormingen. Hij bedacht het twijfelexperiment, was de eerste die het waagde in zijn theorie lichaam en geest te scheiden, ontwikkelde de functieleer en deed baanbrekend onderzoek naar de bloedsomloop. Zijn werk was dermate controversieel dat hij zich genoodzaakt zag te emigreren naar het betrekkelijk tolerante Nederland. Ook hier verhuisde hij jaarlijks, om ervoor te zorgen dat hij niet getraceerd kon worden door zijn vijanden.

Rondas' Wereldbeeldenboek

Jean-Pierre Rondas • Rondas' Wereldbeeldenboek
Gesprekken op Klara

Dit boek biedt een selectie uit de honderden gesprekken die Jean-Pierre Rondas als professioneel interviewer, programmamaker en producer de laatste jaren heeft uitgezonden op de Vlaamse cultuurzender Klara. Mede door de specifieke ordening van het materiaal is een fascinerend boek ontstaan waarin een debat plaatsvindt tussen dertien internationaal gerenommeerde filosofen uit een viertal taalgebieden. Maar vooral is het een debat tussen verschillende wereldbeelden.

Geesten

Angela Roothaan • Geesten
Uitgebannen en teruggekeerd in de moderne wereld

Terwijl televisiemediums in moderne westerse landen enorme aantallen kijkers trekken, is de dominante visie nog steeds dat geesten niet bestaan. In dit boek gaat Angela Roothaan in op deze tegenspraak. Wat betekent het dat de moderniteit zich afficheert als overwinning van de rede op het geloof in onbegrijpelijke zaken als geestverschijningen?

Vertoog over de ongelijkheid

Jean-Jacques Rousseau • Vertoog over de ongelijkheid

In Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1755) geeft Rousseau antwoord op de vraag: wat is de oorsprong van de ongelijkheid tussen mensen, en berust ze op een natuurwet?

De uitgelezen Descartes

H. van Ruler • De uitgelezen Descartes

De reeks Uitgelezen filosofen biedt een grondige kennismaking met belangrijke filosofen uit de geschiedenis van de wijsbegeerte en laat zien op welke punten hun denken nog altijd betekenis heeft voor de huidige tijd.

Denkruimte

Wouter Sanderse & Evert van der Zweerde (red.) • Denkruimte
Reflecties op universitaire idealen en praktijken

Dit is een ongerust boek. De auteurs protesteren, op uiteenlopende wijze, maar vanuit eenzelfde ‘geest’, tegen het feit dat de universiteit beheerst wordt door een logica die haar vreemd is: de logica van outputfinanciering, meetbaarheid, studeerbaarheid, efficiency, op wantrouwen gebaseerde managementmodellen, doorgeschoten marktdenken, zesjesmentaliteit, rankings en impactfactoren. Ze verzetten zich tegen het waanidee dat het onderzoeksproces en zijn resultaten te plannen en te voorspellen zijn. Zo’n logica leidt niet tot excellentie, maar tot middelmaat.

Het onvermogen te vergeten

Sybe Schaap • Het onvermogen te vergeten
Nietzsche's herwaardering van de waarheidsvraag

Dit boek is een zeer leesbare inleiding tot het denken van Nietzsche waarbij de auteur tevens de actuele betekenis van dit denken duidelijk maakt.

nog geen cover beschikbaar

Ben Schomakers (red.) • Op het tweede oog
Over het denken van Cornelis Verhoeven

In dit boek proberen een aantal heel aandachtige lezers van Verhoeven de thema's die zijn oeuvre domineren in kaart te brengen.

Natuurverschijnselen

Lucius Annaeus Seneca • Natuurverschijnselen
Een onderzoek

Aardbevingen, donder en bliksem, meteoren en kometen, wolken, water en wind: voor ons veelal onbegrijpelijk en soms beangstigend, dus zeker voor mensen in de Oudheid. Zoals het een antieke filosoof betaamde analyseerde Seneca (ca 4 v.Chr. – 65 n.Chr.) soms op grond van waarnemingen, maar meestal van achter zijn schrijftafel de verschijnselen en kwam tot conclusies over hun ontstaan die soms verrassend dicht komen bij wat de huidige wetenschap erover te melden heeft.

Op onderzoek

M. Senten (red) • Op onderzoek
Wetenschap in Nederland 2007

Wetenschappelijk onderzoek is als een ontdekkingsreis door een onbekend landschap vol vergezichten en verrassingen, maar ook vol gevaren en doodlopende paden. In Op onderzoek vertellen meer dan honderd onderzoekers over hun zoektocht door de fascinerende wereld van de wetenschap.

Verwondering

M. Senten (red.) • Verwondering
Wetenschap in Nederland

Verwondering gaat over de opmerkelijkste, spannendste, leukste, briljantste en meest bijzondere wetenschappelijke onderzoeken van het afgelopen jaar.

En toen wisten we alles

Coen Simon • En toen wisten we alles
Een pleidooi voor oppervlakkigheid

Komt er een dag waarop we de waarheid vinden? Komt er een dag waarop we alles weten, ongeluk en misverstand tot het verleden behoren, dieren rechten hebben en het brein is ontraadseld? Natuurlijk niet. Toch hebben we de stille hoop dat de waarheid ons op een dag komt redden.

Dat had je gedacht!

Marc Slors • Dat had je gedacht!
Brein, bewustzijn en vrije wil in het filosofisch perspectief

Hebben de hersenwetenschappen het failliet van de vrije wil nu wel of niet aangetoond? In de lawine aan recent verschenen brein- en hersenboeken blijft die vraag opvallend onbeantwoord. Tijd dus voor een goed leesbaar en gedegen boek over deze cruciale kwestie.

In Defense of Sentimentality

Robert C. Solomon • In Defense of Sentimentality

Philosophy has as much to do with feelings as it does with thoughts and thinking. Philosophy, accordingly, requires not only emotional sensitivity but an understanding of the emotions, not as curious but marginal psychological phenomena but as the very substance of life.

De Zwarte Zwaan

Nassim Nicholas Taleb • De Zwarte Zwaan
De impact van het hoogst onwaarschijnlijke

"Taleb schreef het prachtige boek De Zwarte Zwaan waarin hij geduldig uitlegt hoe beperkt onze waarnemingen en interpretaties van de werkelijkheid zijn." - het Financieele Dagblad

nog geen cover beschikbaar

Henk ten Have • Bio-ethiek zonder grenzen
Mondialisering van gezondheid, ethiek en wetenschap

Meer dan de helft van de nieuwe geneesmiddelen word tegenwoordig uitgetest in ontwikkelingslanden. Een op de tien nieren die in de wereld getransplanteerd worden, is afkomstig van arme mensen die hun organen verkopen. Bijna tachtig procent van alle bijzondere natuurlijke hulpbronnen, van belang voor de innovatie van voedsel en medicamenten, ligt in het zuiden van de wereld, terwijl omgekeerd het noorden 97% van alle patenten op nieuwe producten bezit. Maar ontwikkelingslanden hebben geen ethiekcommissies, wetgeving of toezicht om medisch onderzoek en zorg in goede banen te leiden.

Het laboratorium in je hoofd

Sebastien Valkenberg • Het laboratorium in je hoofd
of hoe filosofen te werk gaan

In Het laboratorium in je hoofd, of hoe filosofen te werk gaan vertelt Sebastien Valkenberg op even inzichtelijke als onderhoudende wijze over de vele onderwerpen waarmee de westerse filosofen zich in de loop van de eeuwen hebben beziggehouden, zoals de status van kennis, de motieven achter menselijk gedrag en de vraag naar identiteit.

Wilde beesten in de filosofische woestijn

Hein van Dongen, Hans Gerding & Rico Sneller • Wilde beesten in de filosofische woestijn
Filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringen

Wetenschappers nemen 'paranormale ervaringen' nauwelijks serieus. Vroeger was dat anders

De kunst van een onmogelijk genot

Philippe van Haute & Tomas Geyskens • De kunst van een onmogelijk genot
Klinische antropologie van de hysterie bij Freud en Lacan

Hoe gek is de mens en wat leert die gekte ons over wie en wat we zijn?
Wat heet ‘normaal’ en kunnen we daar van genezen?
En waarom zou een filosoof zich in psychiatrie interesseren?

Over de daden van het brein

Jan van Riemsdijk • Over de daden van het brein
essays over het wetenschappelijke gedrag van de menselijke soort

In een tiental essays probeert Jan van Riemsdijk de lezer te winnen voor de gedachte dat men het gedrag van de wetenschappelijke mens niet slechts dient te beoordelen op grond van de strengheid waarmee de wetenschappelijke manier van denken en doen - van experimenteren en verifiëren - door hem werd gevolgd.

Over de daden van het brein

Jan van Riemsdijk • Over de daden van het brein
essays over het wetenschappelijke gedrag van de menselijke soort

In een tiental essays probeert Jan van Riemsdijk de lezer te winnen voor de gedachte dat men het gedrag van de wetenschappelijke mens niet slechts dient te beoordelen op grond van de strengheid waarmee de wetenschappelijke manier van denken en doen - van experimenteren en verifiëren - door hem werd gevolgd.

Bochtige wegen

Jan van Riemsdijk • Bochtige wegen

In Bochtige Wegen verschijnt het verrassende mensbeeld dat de neurobiologie ons steeds dwingender voorhoudt, maar dat, ondanks het groeiende feitenmateriaal, zowel binnen vakkringen als binnen het bredere publiek, nog nauwelijks aandacht weet te winnen. Waarom niet? Waarschijnlijk omdat de boodschap ons niet kan bekoren.

Onze onzin

Jan van Riemsdijk • Onze onzin
de plaats van de mens: een discussiestuk

Dit boekje werd in de loop van 2009, het Darwin-jaar, geschreven als discussiestuk dat dienst moest doen binnen een Lochemse Probusclub - een van de talrijke en plaatselijk actieve gespreksgroepen, of Probusclubs, waarbinnen hoger opgeleide senioren elkaar regelmatig kunnen treffen.

De verwaarlozing van het zijnde

Ad Verbrugge • De verwaarlozing van het zijnde
Een ethologische kritiek van Heideggers Sein und Zeit

Door sommigen aanbeden als de steen der wijzen, door anderen verafschuwd als toonbeeld van megalomanie en dilettantisme geldt Martin Heideggers Sein und Zeit nog steeds als een van de belangrijkste filosofische werken van de twintigste eeuw. De verwaarlozing van het zijnde is een integraal kritisch commentaar op Sein und Zeit, waarin Heideggers gedachtengang relatief toegankelijk wordt uiteengezet.

Brussels lof

Cornelis Verhoeven en Patricia de Martelaere • Brussels lof
Denken en danken met handen en voeten

Dit boekje uit 1998 is de neerslag van de toekenning van een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Brussel aan Cornelis Verhoeven.

De rivier van Herakleitos

Etienne Vermeersch & Johan Braeckman • De rivier van Herakleitos
Een eigenzinnige visie op de wijsbegeerte

Wijsbegeerte, zei Bertrand Russell, is een hardnekkige poging om zo helder en redelijk mogelijk te denken. De rivier van Herakleitos bespreekt de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte met Russells omschrijving als rode draad.

De geest uit de fles

Rienk Vermij • De geest uit de fles
De Verlichting en het verval van de confessionele samenleving

Is de Verlichting echt de periode van debat en filosofische ideeën waaruit onze westerse waarden zijn voortgekomen?

Rienk Vermij veegt de ideeënrijkdom van de Verlichting niet onder het tapijt, maar plaatst die wel in de politieke en maatschappelijke context van die tijd.

Kleine geschiedenis van de wetenschap

Rienk Vermij • Kleine geschiedenis van de wetenschap

Kleine geschiedenis van de wetenschap laat zien dat de wetenschap zoals wij haar kennen, een lange weg naar verzelfstandiging heeft afgelegd. Zij moest zich continu aan nieuwe omstandigheden en vragen aanpassen. Elke wetenschappelijke stap heeft veel inspanning en soms toeval gekend.

Zonder vrije wil

Jan Verplaetse • Zonder vrije wil
een filosofisch essay over verantwoordelijkheid

Breinwetenschappers zijn het er stilaan over eens dat de vrije wil niet bestaat. Onze bewuste beslissingen zijn de uitkomst van onbewuste processen waarover we geen ultieme controle hebben. De idee dat een bewust ‘ik’ aan de knoppen zit, is een illusie. Wat zijn de filosofische gevolgen van een onvrije wil?

Alexandrië 529

Koenraad Verrycken • Alexandrië 529
Philoponus en het einde van de antieke filosofie

Alexandrië: wie kan de naam van deze stad horen zonder te denken aan de brand van de bibliotheken (47 v. Chr.), aan de zelfmoord van Cleopatra en het einde van het Ptolemaeïsche koninkrijk (30 v. Chr.)? Maar de eigenlijke betovering van Alexandrië ligt hierin dat het de ondergang van de antieke wereld in opeenvolgende, elkaar overdekkende vormen belichaamt.

De eenheid van denken en doen

Ton Vink • De eenheid van denken en doen

De verbroken eenheid van denken en doen is een belangrijk levensbeschouwelijk thema, en het trachten te overbruggen of dichten van de kloof tussen beide, behoort zeker tot onze opdracht.

Michel Foucault

Rudi Visker • Michel Foucault
Genealogie als kritiek

De franse filosoof Michel Foucault dankte zijn naam en faam in de jaren zestig en zeventig onder de jongere generaties aan zijn kritiek op de menswetenschappen, zoals criminologie, pedagogie, psychologie en psychiatrie. Hij zag in deze vorm van kennis de macht aan het werk en trok de wetenschappelijkheid van deze disciplines openlijk in twijfel.

Ricoeur

Jacques de Visscher • Ricoeur
De weg naar verstaan

Als geen ander heeft de Franse filosoof Paul Ricoeur (1913-2005) het wijsgerig werk opgevat als een aanzet tot begrijpen wie we zijn en hoe we ons in de wereld oriënteren. Zijn filosofie gaat in op de kunst van het interpreteren - ook hermeneutiek genoemd - en schenkt aandacht aan wat de geschiedenis van de mensheid in teksten en verhalen, in metaforen en zinnebeelden, in romans en schilderijen, in mythen en symbolen heeft uitgedrukt om te getuigen van wat die mensheid beroert.

Primates and Philosophers

Frans de Waal, Stephen Macedo and Josiah Ober • Primates and Philosophers
How Morality Evolved

"It's the animal in us," we often hear when we've been bad. But why not when we're good? This work tackles this question by exploring the biological foundations of one of humanity's most valued traits: morality. It argues that modern-day evolutionary biology takes far too dim a view of the natural world, emphasizing our "selfish" genes.

Cartesiaans geloven

Pim Willemsen • Cartesiaans geloven
Een verhandeling over het cogito ergo sum

Met de zin cogito ergo sum (ik denk, dus ik besta) legt René Descartes (1596-1650) het fundament voor zijn wetenschappelijk bouwwerk. De Cartesiaanse wetenschap sluit aan bij de in die eeuw opkomende mechanistische en op de wiskunde gestoelde moderne natuurwetenschap, die tot op de dag van vandaag ons wereldbeeld bepaalt. Dit boek laat echter zien dat Descartes' denken verre van kil of onpersoonlijk is.

Truth and Truthfulness

Bernard Williams • Truth and Truthfulness
An Essay in Genealogy

What does it mean to be truthful? What role does truth play in our lives? What do we lose if we reject truthfulness? No philosopher is better suited to answer these questions than Bernard Williams.

Tractatus logico-philosophicus

Ludwig Wittgenstein • Tractatus logico-philosophicus

De Tractatus is het enig filosofische werk dat Ludwig Wittgenstein tijdens zijn leven heeft gepubliceerd. De zorgvuldig genummerde paragrafen overtuigen in hun uitzonderlijke beknoptheid de lezer en hebben vooral na de dood van Wittgenstein tot veler verbeelding gesproken.

nog geen cover beschikbaar

Ludwig Wittgenstein • Denkbewegingen
Dagboeken 1930-1932/1936-1937

Tot voor kort onbekende, niet eerder gepubliceerde dagboeken (Denkbewegungen, 1997) van Wittgenstein, waarin sterk persoonlijke reflecties over religie en ethiek worden afgewisseld met beschouwingen over kunst en cultuur, en de relatie tussen de seksen.

Filosofische onderzoekingen

Ludwig Wittgenstein • Filosofische onderzoekingen

De postuum gepubliceerde Filosofische onderzoekingen (Philosophical Investigations, 1958) bieden geen logisch beargumenteerd systeem, maar een scala van dialogen, soms in de vorm van vragen aan de lezer, waarin traditionele posities, alledaagse filosofische verwarring en Wittgensteins eigen verwondering zijn te herkennen.

nog geen cover beschikbaar

René van Woudenberg • Ontwerp en toeval in de wereld
Apologetische analyses

Sommige dingen schrijven we toe aan toeval, andere niet. De onverwachte ontmoeting op straat noemen we toevallig, evenals het feit dat de eerlijke dobbelsteen op 6 terecht komt. Maar dat het vliegtuig is neergestort is (soms) geen toeval - het is het resultaat van een aanslag (en een aanslag is een welbewust ontwerp). Ook een horloge is niet het resultaat van toeval, maar van bewust geïntendeerde handelingen.

A Nice Derangement of Epistemes

John H. Zammito • A Nice Derangement of Epistemes
Post-Positivism in the Study of Science from Quine to Latour

Since the 1950s, many philosophers of science have attacked positivism--the theory that scientific knowledge is grounded in objective reality. Reconstructing the history of these critiques, John H. Zammito argues that while so-called postpositivist theories of science are very often invoked, they actually provide little support for fashionable postmodern approaches to science studies.

De waarheid op de wand

Hub Zwart • De waarheid op de wand
Psychoanalyse van het weten

De wetenschappelijke blik onderzoekt begin en einde van het heelal en weet door te dringen tot in de meest intieme dieptestructuren van het leven. Wat is het dat deze grenzeloze wil tot weten motiveert?

De filosofie van het luisteren

Hub Zwart • De filosofie van het luisteren
partituren van het zijn

Muziek is raadselachtig en intrigerend. Ze geldt als een uitermate wiskundige vorm van kunst en toch vertolkt zij onze diepste gevoelens. Muziek kan stoorzender zijn en ons verstrooien, maar wordt ook beschouwd als een vorm van metafysica die ons kan stemmen en temmen en inzicht kan verschaffen in de meest fundamentele dimensies van het zijn.


Bestellen
Je kunt de boeken op deze website bestellen en voor € 1,95 extra per zending thuis laten bezorgen.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)