overzicht van boeken over techniek

Technologie & mensbeeld

Luca Consoli & Rolf Hoekstra (red.) • Technologie & mensbeeld

Wetenschap en technologie behoren tot de sterkste krachten in onze samenleving. Niet alleen vermeerderen ze onze kennis op velerlei gebied en maken ze middels technische snufjes ons leven aangenamer (of juist tragischer).

American Philosophy of Technology: The Empirical Turn

Hans Achterhuis • American Philosophy of Technology: The Empirical Turn

The six American philosophers of technology whose work is profiled in this clear and concise introduction to the field--Albert Borgmann, Hubert Dreyfus, Andrew Feenberg, Donna Haraway, Don Ihde, and Langdon Winner--are shown to represent a new, empirical direction in the philosophical study of technology that has developed mainly in North America.

De moderne tijd en de holocaust

Zygmunt Bauman • De moderne tijd en de holocaust

De holocaust vond plaats in de moderne tijd, in een maatschappij op het hoogtepunt van haar beschaving. Zygmunt Bauman (1925)laat zien hoe verschijnselen die nog altijd typisch zijn voor de moderne samenleving, de holocaust mogelijk maakten.

Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid

Walter Benjamin • Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid

Baanbrekend essay over de beeldende kunst in de jaren dertig van de twintigste eeuw, aangevuld met de essays Kleine geschiedenis van de fotografie en Eduard Fuchs, verzamelaar en historicus.

Cinema 2

Gilles Deleuze • Cinema 2
The Time-Image

Deleuze ascribes this shot to the condition of postwar Europe: the situations and spaces 'we no longer know how to describe'-- buildings deserted but inhabited, cities undergoing demolition or reconstruction--and the new race of characters who emerged from this rubble, mutants who 'saw rather than acted.'

Cinema 1

Gilles Deleuze • Cinema 1
The Movement Image

Gilles Delueze creates in his books on cinema a taxonomy, an attempt at the classification of cinematic images and signs. This classification is an insightful elaboration on Bergson's theses on movement and on Pierce's signs system. If this taxonomy is the core of the "movement-image" book, its heart is a brilliant and systematic history of aesthetic forms of the classical cinema.

A Thousand Plateaus

Gilles Deleuze & Félix Guattari • A Thousand Plateaus

This book has set the agenda for contemporary Continental philosophy, arguing for a new theory of radical democracy in politics and art. A Thousand Plateaus completes the landmark philosophical project, Capitalism and Schizophrenia, which Deleuze and Guattari began with Anti-Oedipus. Together, the two volumes are widely regarded as the single most brilliant work of Continental philosophy of the last 40 years.

De metaforenmachine

Douwe Draaisma • De metaforenmachine
Een geschiedenis van het geheugen

De metaforenmachine is een geschiedenis van het geheugen, verteld in metaforen. Het relaas verhaalt van de mnemotechniek van de oudheid en de toegewijde omgang met het gememoriseerde woord in de middeleeuwse kloosters, van de proeven met fosforescentie tijdens de wetenschappelijke revolutie, de landschappen van de romantiek en de fotografische en cinematografische procédés van de negentiende eeuw, van de holografie en het computergeheugen van tegenwoordig.

De draagbare lichtheid van het bestaan

Valerie Frissen & Jos de Mul (red.) • De draagbare lichtheid van het bestaan
Het alledaagse gezicht van de informatiesamenleving

Dit boek handelt over de alledaagse praktijken van de digitale autochtonen, de 'multitasking generation', die haar tijd - het liefst gelijktijdig - verdeelt tussen mobiel telefoneren, blogs, wiki's, podcasts, sociale netwerk sites en Youtube en waarvan ieder lid recht heeft op '15 Megabyte of Fame'. Juist deze triviale praktijken, vol onvoorspelbare genoegens en ergernissen, maken duidelijk wat het betekent in een informatiesamenleving te leven.

De nieuwe mens

Francis Fukuyama • De nieuwe mens
Onze wereld na de biotechnologische revolutie

Genetisch gemanipuleerd voedsel; nieuwe voortplantingstechnieken; klonen; nieuwe geneesmiddelen voor dodelijke ziekten; steeds langer leven. In de biotechnologie lijkt alles te kunnen. Nu reeds zijn bovenstaande zaken werkelijkheid, en nog veel meer ligt in het verschiet.
Wat in dit opzicht op ons afkomt is veelbelovend, en tegelijk angstaanjagend.

Inside the Politics of Technology

Hans Harbers (Ed.) • Inside the Politics of Technology
Agency and Normativity in the Co-Production of Technology and Society

Though the old saying claims that man is the measure of all things, the authors of Inside the Politics of Technology argue that the distinction implied between autonomous humans and neutral instruments of technology is an illusion. On the contrary, the technologies humans create simultaneously shape humans themselves.

Factor xx

Marli Huijer & Klasien Horstman • Factor xx
Vrouwen en de effecten van nieuwe biotechnologie

In deze interviewbundel worden 14 vrouwen-deskundigen uit Nederland, Engeland, India, Duitsland, Kenia, en de vs aan het woord gelaten over vrouwen, genomics, bio-engineering en burgerschap. Daarbij concentreren ze zich op genomics en bio-engineering in het kader van sekse en diversiteit, de globale wereld en de politiek.

Moralicide

Marli Huijer & Martijntje Smits • Moralicide
Nieuwe morele vocabulaires voor technologie

Mens en technologie zijn onafscheidelijk met elkaar op pad, zo heeft het wetenschaps- en techniekonderzoek van de laatste decennia overtuigend aangetoond. Niet alleen passen mensen technieken aan volgens nieuwe maatstaven, nieuwe technologie brengt andersom ook veranderingen teweeg in normen, verlangens en interactiepatronen, en zelfs in wat we als onvervreemdbaar en eigen aan mensen beschouwden, zoals het krijgen van kinderen of onze gebondenheid aan plaats en tijd in het contact met anderen.

Een passieloze tijd

Søren Kierkegaard & Frits Florin • Een passieloze tijd
De actualiteit van Kierkegaards maatschappijkritiek

Is de hype de enige emotionele begeestering die onze maatschappij nog kent? Bij de overheid en in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven dreigen techniek en onverschilligheid de cultuur te domineren.
In De recensie van een roman (1846) gaf de Deense filosoof Soren Kierkegaard een analyse van zijn eigen tijd: een passieloze tijd.

Voor het eten

Michiel Korthals • Voor het eten
Filosofie en ethiek van voeding

Wat is goed eten, goed produceren, goed leven? ìVoor het etenî maakt de balans op van reflecties over voeding uit het verleden en ontwikkelt tevens de uitgangspunten voor een hedendaags denken over voeding.

Gedreven door techniek

Pieter Lemmens • Gedreven door techniek
De menselijke conditie en de biotechnologische revolutie

Dit proefschrift is een onderzoek naar de fundamentele relatie tussen het technische en het menselijke. Het verdedigt de stelling dat de techniek constitutief is voor de menselijke conditie en laat zien dat dit altijd zo is geweest, vanaf de aanvang van de menselijke evolutie.

PIG 05049

Christien Meindertsma • PIG 05049
1:1

PIG 05049 is een vuistdikke catalogus met een vleesstempel op de kaft en een geel plastic oormerk op de rug. Ontwerpster Christien Meindertsma onderzocht drie jaar lang welke producten van varken worden gemaakt. Munitie, medicijnen, fotopapier, hartkleppen, remschijven, kauwgom, porselein, cosmetica, sigaretten, crèmespoeling en biodiesel; het zijn slechts enkele voorbeelden.

Cyberspace Odyssee

Jos de Mul • Cyberspace Odyssee

Een filosofisch onderzoek naar wat cyberspace met onze wereld en onszelf doet.Winnaar van de Socrates Wisselbeker 2003 voor het meest prikkelende filosofieboek.

Filosofie in cyberspace

Jos de Mul (red.) • Filosofie in cyberspace
Reflecties op de informatie- en communicatietechnologie

De computer en de daarop gebaseerde informatie- en communicatietechnologieën (ICT) hebben het aanzien van de wereld ingrijpend gewijzigd. Niet alleen letterlijk - in enkele decennia tijd zijn miljoenen computers onze leefwereld binnengedrongen -, maar ook vanwege hun diepgaande invloed op onze samenleving en cultuur, als ook op de wijze waarop we de wereld en onszelf beschouwen.

Tijdreizen in de grot

Elke Müller • Tijdreizen in de grot
Virtualiteit en lichamelijkheid van panorama tot CAVE

Filosofie begint in de grot. Filosofe Elke Müller geeft een opmerkelijke en verrassende wending aan dit aloude inzicht. Haar onderzoek naar lichamelijke ervaring in virtuele omgevingen begint bij hedendaagse discussies en ontwikkelingen in nieuwe media, maar leidt in meerdere opzichten 'terug naar de grot'.

Nachtoog

Erik Oger • Nachtoog
Schuine wegen van de filosofie

Ondanks de gigantische ontwikkeling van wetenschap en techniek, hebben we nog steeds geen vat op heel wat gebeurtenissen. We beheersen ze niet, net omdat we ze willen beheersen. Dit ezelsboek volgt een aantal schuine wegen op de voet en beschrijft op boeiende wijze enkele processen waarin het verschijnsel van 'zelfhindering' zich voordoet.

Micropolitics of media culture

Patricia Pisters (ed.) • Micropolitics of media culture
Reading the Rhizomes of Deleuze and Guattari

This book focuses on the micro-political implications of the work of Gilles Deleuze (and Félix Guattari). General philosophical articles are coupled to more specific analyses of films (such as Fight Club and Schindler's List) and other expressions of contemporary culture.

De nieuwe ingenieur

Henk Procee • De nieuwe ingenieur
Over techniekfilosofie en professioneel handelen

Ingenieurs zijn mensen die problemen aanpakken en op allerlei terreinen verbeteringen proberen aan te brengen met behulp van wetenschappelijke hulpmiddelen. Onder deze ruime definitie van ingenieur valt een breed spectrum aan professies: van arts tot informaticus, van bestuurskundige tot werktuigbouwer.

Visions of illness

Maud Radstake • Visions of illness
An endography of real-time medical imaging

Illness often hides inside a body. Physicians can make it visible by using medical imaging technologies. Some of those technologies also allow patients to have a live view into their own interior. Does such real-time imaging present the ultimate example of a transparent body? Or on the contrary, do technological images of a body that is normally invisible create a sense of alienation? Maud Radstake went looking for answers in the radiology and endoscopy departments of a Dutch hospital.

Vreemd lichaam

Jenny Slatman • Vreemd lichaam
Over medisch ingrijpen en persoonlijke identiteit

We laten ons gezicht gladstrijken met botox. Als ons hart niet meer functioneert, worden we geopereerd en krijgen we dat van een ander. En als we door een ongeluk een lichaamsdeel moeten missen, dan kan dat vaak makkelijk vervangen worden door een prothese. Onze cultuur staat in het teken van het perfectioneren van het menselijk lichaam door middel van technologisch ingrijpen. Maar wat doet dat met het beeld wat je van jezelf hebt?

Regels voor het mensenpark

Peter Sloterdijk • Regels voor het mensenpark
Kroniek van een debat

Op 20 juli 1999 hield de Duitse filosoof Peter Sloterdijk een spraakmakende lezing waarin hij het 'einde van het humanistische tijdperk' inluidde. De grote vraag die Sloterdijk opwerpt is: zijn de democratieën van nu in staat om hun eigen humanisme ter discussie te stellen, andere beschavingsstrategieën te ontwikkelen en nieuwe regels voor het samenleven te bedenken?

Monsterbezwering

Martijntje Smits • Monsterbezwering
De culturele domesticatie van nieuwe technologie

Publieke reacties op nieuwe technologie worden vaak gekenmerkt door uitersten. Technologieën die met tromgeroffel worden onthaald als brengers van heil en voorspoed, kunnen even intens worden verguisd en verafschuwd als fundamentele bedreiging van natuur en beschaving. Waarom is dit zo? Pogingen van filosofen om dit verschijnsel te begrijpen blijken nog niet erg overtuigend.

nog geen cover beschikbaar

Deyan Sudjic • De macht van het bouwen
Hoe macht en geld de wereld aanzien geven

Journalist Deyan Sudjic kwam er in de loop van de jaren achter dat hij zijn fascinatie voor architectuur deelde met een zeer dubieus clubje dictators.

Leven als bouwpakket

Tsjalling Swierstra, Marianne Boenink, Bart Walhout en Rini van Est (red.) • Leven als bouwpakket

Biotechnologie, nanotechnologie en neurowetenschappen raken met elkaar verweven en roepen een grote ambitie op: de werkelijkheid naar eigen wens ontwerpen, opbouwen en verbouwen - desnoods molecuul voor molecuul. Kortom: het leven als bouwpakket.

Wat is er met de ethiek gebeurd?

K. van der Wal • Wat is er met de ethiek gebeurd?
Over ethisch denken onder laatmoderne omstandigheden

Het is tegenwoordig druk aan het ethische front. Een belangrijke reden daarvoor is de sterke toename van keuzeproblemen als gevolg van de enorme uitbreiding van de handelingsmogelijkheden door de voortgang van wetenschap en techniek.

De daadkracht der dingen

Peter-Paul Verbeek • De daadkracht der dingen

Peter-Paul Verbeek bestrijdt de klassieke filosofische kritiek op de techniek, dat dingen, apparaten en techniek vervreemdend zouden zijn.

Denken, ontwerpen, maken

M.J. Verkerk, J. Hoogland, J. van der Stoep en M.J. de Vries • Denken, ontwerpen, maken
Basisboek Techniekfilosofie

Denken, ontwerpen, maken is het eerste complete basisboek techniekfilosofie. Het slaat een brug tussen de verschillende fasen van de techniek, zoals ontwerp, productie en gebruik en de filosofie - inclusief sociale en ethische vraagstukken. Ook aantrekkelijk voor vakfilosofen, ingenieurs, journalisten en wetenschappers in brede zin.

Kleine geschiedenis van de wetenschap

Rienk Vermij • Kleine geschiedenis van de wetenschap

Kleine geschiedenis van de wetenschap laat zien dat de wetenschap zoals wij haar kennen, een lange weg naar verzelfstandiging heeft afgelegd. Zij moest zich continu aan nieuwe omstandigheden en vragen aanpassen. Elke wetenschappelijke stap heeft veel inspanning en soms toeval gekend.

Chirurgie en technologie

Theo Wobbes • Chirurgie en technologie
Een filosofisch essay

In dit boek wordt het dagelijkse handelen van de chirurg en zijn technologische omgeving geanalyseerd aan de hand van opvattingen van denkers die zich met de filosofie van de techniek hebben beziggehouden.


Bestellen
Je kunt de boeken op deze website bestellen en voor € 1,95 extra per zending thuis laten bezorgen.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)